TP.HCM tạm dừng dịch vụ hớt tóc, làm đẹp để phòng dịch Covid-19

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu dừng các hoạt động tập trung trên 10 người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Dịch vụ làm đẹp, tiệm cắt tóc... cũng phải tạm đóng cửa.

<div> <p>Ph&aacute;t biểu tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 s&aacute;ng 27/5, Chủ tịch Nguyễn Th&agrave;nh Phong nhận định t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh diễn biến kh&oacute; lường, ri&ecirc;ng 25/5 nước ta ghi nhận 444 trường hợp chỉ trong một ng&agrave;y. Hơn 10 ng&agrave;y qua, số ca l&acirc;y lan trong cộng đồng l&ecirc;n đến 3 con số. Lũy kế từ 27/4 đến nay, cả nước ghi nhận tr&ecirc;n 3.000 ca nhiễm nCoV.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="dich Covid-19 bung phat tai TP.HCM anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/27/znews-photo-zadn-vn_8g9a9198.jpg" title="dịch Covid-19 bùng phát tại TP.HCM ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Th&agrave;nh Phong ph&aacute;t biểu tại hội nghị. Ảnh: <em>HMC. </em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Ngay từ đợt dịch thứ 4, th&agrave;nh phố đ&atilde; ph&ograve;ng, chống dịch ở mức độ cao nhất. Tối 26/5, TP.HCM đ&atilde; ph&aacute;t hiện một chuỗi l&acirc;y nhiễm. Đ&acirc;y l&agrave; chuỗi thứ 3 từ ng&agrave;y 27/4 đến nay.</p> <p>&quot;T&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh đang được kiểm so&aacute;t nhưng kh&ocirc;ng loại trừ khả năng tiếp tục xuất hiện F0 v&igrave; chuỗi l&acirc;y nhiễm tại quận 3 v&agrave; quận G&ograve; Vấp chưa ph&aacute;t hiện nguồn l&acirc;y&quot;, &ocirc;ng Phong nhận định v&agrave; đề nghị HCDC cố gắng truy vết, x&aacute;c định nguồn l&acirc;y.</p> <p>Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, &ocirc;ng Phong đề nghị c&aacute;c đơn vị thực hiện nghi&ecirc;m chế độ trực 24/24, đảm bảo th&ocirc;ng tin th&ocirc;ng suốt giữa c&aacute;c cấp, sẵn s&agrave;ng t&igrave;nh huống ph&aacute;t sinh theo phương ch&acirc;m 5 tại chỗ.</p> <p>&Ocirc;ng Phong đề nghị ng&agrave;nh y tế x&aacute;c định nguồn l&acirc;y nhiễm, kh&ocirc;ng để mất dấu. Siết chặt hoạt động cơ sở t&ocirc;n gi&aacute;o, chung cư, nh&agrave; cao tầng. Mỗi ng&agrave;y phải x&aacute;c định người đ&atilde; đến để phối hợp với ng&agrave;nh y tế truy vết khi c&oacute; y&ecirc;u cầu.</p> <p>Với c&aacute;c cơ quan, sở ng&agrave;nh, quận huyện của th&agrave;nh phố, &ocirc;ng Phong y&ecirc;u cầu triển khai nhanh tổ an to&agrave;n Covid-19, đặc biệt l&agrave; Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh ủy v&agrave; UBND TP.HCM. Người v&agrave;o phải được đo nhiệt độ, mang khẩu trang, khử khuẩn... để ngăn ngừa mọi nguy cơ.</p> <p>Chủ tịch y&ecirc;u cầu ph&aacute;t huy tổ Covid-19 cộng đồng, tăng cường phối hợp với ban quản trị c&aacute;c t&ograve;a nh&agrave;, chung cư. C&ocirc;ng an cơ sở, lực lượng chức năng kiểm so&aacute;t chặt địa b&agrave;n; đồng thời, t&iacute;ch cực k&ecirc;u gọi nh&acirc;n d&acirc;n ủng hộ.</p> <p>&quot;Tạm dừng hoạt động của nh&agrave; h&agrave;ng trong kh&aacute;ch sạn. Nh&agrave; h&agrave;ng của kh&aacute;ch sạn chỉ phục vụ kh&aacute;ch đang ở trong đ&oacute;. Trước đ&acirc;y quy định nh&agrave; h&agrave;ng phục vụ kh&ocirc;ng qu&aacute; 20 người trong một ph&ograve;ng, giờ tạm ngưng, chỉ được b&aacute;n h&agrave;ng mang đi. Qu&aacute;n ăn uống đường phố, tr&agrave; đ&aacute;, c&agrave; ph&ecirc; vỉa h&egrave; chỉ phục vụ người mang đi, kh&aacute;ch kh&ocirc;ng được ngồi tại chỗ&quot;, &ocirc;ng Phong chỉ đạo.</p> <p>&Ocirc;ng cũng y&ecirc;u cầu dừng nghi lễ t&ocirc;n gi&aacute;o v&agrave; c&aacute;c hoạt động tập trung tr&ecirc;n 10 người tại c&aacute;c cơ sở t&ocirc;n gi&aacute;o, t&iacute;n ngưỡng, thờ tự. C&aacute;c dịch vụ l&agrave;m đẹp, tiệm cắt t&oacute;c cũng phải tạm dừng hoạt động.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="dich Covid-19 bung phat tai TP.HCM anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/27/znews-photo-zadn-vn_8g9a9120.jpg" title="dịch Covid-19 bùng phát tại TP.HCM ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Gi&aacute;m đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh b&aacute;o c&aacute;o tại cuộc họp. Ảnh: <em>HMC. </em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Tấn Bỉnh, Gi&aacute;m đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết t&iacute;nh đến s&aacute;ng 27/5, ổ dịch li&ecirc;n quan gi&aacute;o ph&aacute;i c&oacute; địa điểm sinh hoạt tại phường 3, quận G&ograve; Vấp c&oacute; tổng cộng 25 ca dương t&iacute;nh với nCoV.</p> <p>Theo Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t Bệnh tật TP.HCM (HCDC), những người n&agrave;y bao gồm những người sinh hoạt c&ugrave;ng trong gi&aacute;o ph&aacute;i, 2 người tiếp x&uacute;c gần, 3 người l&agrave;m c&ugrave;ng t&ograve;a nh&agrave; với ca nghi nhiễm tại phường 10, quận Ph&uacute; Nhuận.</p> <p>10 địa điểm đang được phong tỏa để xử l&yacute; dịch gồm H&oacute;c M&ocirc;n (6 điểm), T&acirc;n Ph&uacute; (1), G&ograve; Vấp (1), quận 12 (1), Ph&uacute; Nhuận (1).</p> <figure class="video cms-video"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" duration="00:00:43" fullwidthmode="false" mediaid="e2c5fc0c5646bf18e657" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/kbvunuo/2021_05_26/z2514824828815_0ed1645358af68f9346c76c3ed3f9cf9.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/RmFNpRDQmFc/9d73d8224ea2a5fcfcb3/b9706e026e8d85d3dc9c/480/e2c5fc0c5646bf18e657.mp4?authen=exp=1622214422~acl=/RmFNpRDQmFc/*~hmac=3538409bbfa088fae5711d733b95c328" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/srtnWLvw3S0/whls/vod/0/qzRNq_zfPcP6HaNrehq/e2c5fc0c5646bf18e657.m3u8?authen=exp=1622171222~acl=/srtnWLvw3S0/*~hmac=e356d321876a94c4c52b227e36314ced" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/RmFNpRDQmFc/9d73d8224ea2a5fcfcb3/b9706e026e8d85d3dc9c/480/e2c5fc0c5646bf18e657.mp4?authen=exp=1622214422~acl=/RmFNpRDQmFc/*~hmac=3538409bbfa088fae5711d733b95c328" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/dMP_ugTrVSw/0ca71bf48d74662a3f65/07b782c7824869163059/720/e2c5fc0c5646bf18e657.mp4?authen=exp=1622214422~acl=/dMP_ugTrVSw/*~hmac=3665a4e21e54d7227eafc41fe5876bea" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Lấy mẫu x&eacute;t nghiệm trong đ&ecirc;m tại Bệnh viện Nh&acirc;n d&acirc;n Gia Định</span></strong> Tối 26/5, Sở Y tế TP.HCM ghi nhận th&ecirc;m một ca nghi mắc Covid-19. Bệnh viện Nh&acirc;n d&acirc;n Gia Định, nơi người n&agrave;y từng kh&aacute;m bệnh đang lấy mẫu x&eacute;t nghiệm cho b&aacute;c sĩ v&agrave; bệnh nh&acirc;n ở đ&acirc;y.</figcaption> </figure> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <div class="z-widget-corona"> <div class="z-corona-header"> <h3>Cập nhật t&igrave;nh h&igrave;nh Covid-19</h3> <a href="https://zingnews.vn/dich-viem-phoi-corona.html?utm_source=self&amp;utm_medium=web&amp;utm_campaign=corona_haiduong"><span>Xem chi tiết</span> </a></div> <div class="z-corona-info"> <div class="z-info-total"> <div class="z-total-header">Số ca l&acirc;y nhiễm t&iacute;nh từ <b>27/4/2021</b></div> <div class="z-total-desc"><span>3.104</span><span class="z-cases">Ca nhiễm</span></div> </div> <div class="z-info-detail"> <div class="z-detail-table"> <table> <tbody> <tr> <td>Tỉnh</td> <td>H&ocirc;m nay</td> <td>Tổng số ca</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>H&agrave; Nội</td> <td>0</td> <td>344</td> </tr> <tr> <td>Bắc Ninh</td> <td>30</td> <td>654</td> </tr> <tr> <td>Vĩnh Ph&uacute;c</td> <td>0</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>Đ&agrave; Nẵng</td> <td>0</td> <td>154</td> </tr> <tr> <td>Bắc Giang</td> <td>44</td> <td>1564</td> </tr> <tr> <td>H&agrave; Nam</td> <td>0</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>Hưng Y&ecirc;n</td> <td>0</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>TP.HCM</td> <td>0</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Y&ecirc;n B&aacute;i</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Quảng Nam</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Đồng Nai</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Hải Dương</td> <td>1</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>Th&aacute;i B&igrave;nh</td> <td>0</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>Quảng Ng&atilde;i</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Lạng Sơn</td> <td>1</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Thanh H&oacute;a</td> <td>0</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Điện Bi&ecirc;n</td> <td>1</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>Nam Định</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Nghệ An</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Ph&uacute; Thọ</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Quảng Ninh</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Hải Ph&ograve;ng</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Thừa Thi&ecirc;n Huế</td> <td>0</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Đắk Lắk</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>H&ograve;a B&igrave;nh</td> <td>0</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Quảng Trị</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Tuy&ecirc;n Quang</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sơn La</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Ninh B&igrave;nh</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Th&aacute;i Nguy&ecirc;n</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Miền Bắc sắp đón rét mạnh

Miền Bắc sắp đón rét mạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối 29/11, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh nhất từ đầu mùa khiến trời mưa dông.
back to top