Tối 8/1, Việt Nam có 3 ca mắc mới Covid-19 từ Anh, Áo, Séc về nước

Bộ Y tế thông tin 3 ca mắc mới được cách ly tại Hà Nội và Trà Vinh, nâng tổng số ca mắc tại nước ta lên 1512.

<div> <p>T&iacute;nh từ 18h ng&agrave;y 7/1 đến 18h ng&agrave;y 8/1, nước ta c&oacute; 3 ca mắc mới Covid-19, đều l&agrave; c&aacute;c ca nhập cảnh được c&aacute;ch ly ngay tại Tr&agrave; Vinh (1) v&agrave; H&agrave; Nội (2).</p> <p>Cụ thể:</p> <p>- CA BỆNH 1510 (BN1510) tại Tr&agrave; Vinh: nam, 23 tuổi, l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam, c&oacute; địa chỉ tại phường Gia Vi&ecirc;n, quận Ng&ocirc; Quyền, TP. Hải Ph&ograve;ng.</p> <p>Ng&agrave;y 22/12/2020, bệnh nh&acirc;n từ Anh nhập cảnh S&acirc;n bay Cần Thơ tr&ecirc;n chuyến bay VN50, được c&aacute;ch ly ngay, lấy mẫu x&eacute;t nghiệm tại Tr&agrave; Vinh. Kết quả x&eacute;t nghiệm lần 2 ng&agrave;y 7/1/2021 bệnh nh&acirc;n dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2.</p> <p>Hiện bệnh nh&acirc;n được c&aacute;ch ly, điều trị tại Bệnh viện Lao v&agrave; bệnh Phổi tỉnh Tr&agrave; Vinh.</p> <p>Trước đ&oacute; tr&ecirc;n chuyến bay n&agrave;y đ&atilde; ghi nhận 6 ca dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2, được c&aacute;ch ly ngay tại tỉnh Vĩnh Long (4) v&agrave; Tr&agrave; Vinh (2).</p> <p>&nbsp;- CA BỆNH 1511 (BN1511) tại H&agrave; Nội: nam, 39 tuổi, l&agrave; chuy&ecirc;n gia, quốc tịch &Aacute;o.</p> <p>Ng&agrave;y 5/1/2021, bệnh nh&acirc;n từ &Aacute;o qu&aacute; cảnh Dubai nhập cảnh s&acirc;n bay Nội B&agrave;i tr&ecirc;n chuyến bay EK394, được c&aacute;ch ly ngay, lấy mẫu x&eacute;t nghiệm tại H&agrave; Nội. Kết quả x&eacute;t nghiệm lần 1 ng&agrave;y 7/1/2021 bệnh nh&acirc;n dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2.</p> <p>Hiện bệnh nh&acirc;n được c&aacute;ch ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương cơ sở Đ&ocirc;ng Anh.</p> <p>&nbsp;- CA BỆNH 1512 (BN1512) tại H&agrave; Nội: nam, 59 tuổi, l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam, c&oacute; địa chỉ tại phường Nghĩa Đ&ocirc;, quận Cầu Giấy, TP. H&agrave; Nội.</p> <p>Ng&agrave;y 26/12/2020, bệnh nh&acirc;n từ Cộng h&ograve;a S&eacute;c nhập cảnh s&acirc;n bay Nội B&agrave;i tr&ecirc;n chuyến bay EK340, được c&aacute;ch ly ngay, lấy mẫu x&eacute;t nghiệm tại H&agrave; Nội. Kết quả x&eacute;t nghiệm lần 2 ng&agrave;y 7/1/2021 bệnh nh&acirc;n dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2.</p> <p>&nbsp;Hiện bệnh nh&acirc;n được c&aacute;ch ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đ&ocirc;ng Anh.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Tối 8/1, Việt Nam có 3 ca mắc mới Covid-19 từ Anh, Áo, Séc về nước - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/08/icdn-dantri-com-vn_136319894101581064019987898623078030887035846-o-1610104129942.jpg" title="Tối 8/1, Việt Nam có 3 ca mắc mới Covid-19 từ Anh, Áo, Séc về nước - 1" /></figure> <p>Tổng số người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch đang được theo d&otilde;i sức khỏe (c&aacute;ch ly): 18.554, trong đ&oacute;:</p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện: 147</p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại cơ sở kh&aacute;c: 16.487</p> <p>- C&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;: 1.920.</p> <p>Về t&igrave;nh h&igrave;nh điều trị, theo b&aacute;o c&aacute;o của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19:</p> <p>- 4 bệnh nh&acirc;n được c&ocirc;ng bố khỏi bệnh: BN1412, BN1427, BN1439, BN1395</p> <p>- Số ca &acirc;m t&iacute;nh với SARS-CoV-2:</p> <p>+ Lần 1: 11</p> <p>+ Lần 2: 9</p> <p>+ Lần 3: 8</p> <p>- Số ca tử vong: 35 ca.</p> <p>- Số ca điều trị khỏi: 1.357 ca.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top