Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chấn chỉnh việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt nghiêm quy chế làm việc. Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc, phối hợp chặt chẽ giữa bộ, ngành và địa phương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 365 chỉ đạo khẩn trương rà soát, kịp thời xử lý các kiến nghị, đề xuất của địa phương, bộ, ngành nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành.
Thu tuong Pham Minh Chinh: Chan chinh viec dun day, ne tranh trach nhiem
Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Trong công điện, Thủ tướng chỉ ra tình trạng có nhiều kiến nghị, đề xuất của địa phương gửi các bộ, cơ quan chưa được giải quyết, hướng dẫn kịp thời. Đặc biệt, có một số trường hợp rất chậm trễ, để tồn đọng kéo dài hoặc trả lời còn chung chung, né tránh, không rõ quan điểm, không đúng vấn đề cần giải quyết...
Do vậy, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt nghiêm quy chế làm việc của Chính phủ. Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc, phối hợp chặt chẽ giữa bộ, ngành và địa phương.
Trong đó, các bộ trưởng phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy trách nhiệm lãnh đạo các đơn vị để giải quyết kiến nghị, đề xuất liên quan. Cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần giải quyết kịp thời, dứt điểm.
Khẩn trương rà soát các kiến nghị, đề xuất được gửi tới các bộ, ngành và chịu trách nhiệm giải quyết theo thẩm quyền, đúng thời hạn. Đặc biệt, phải giải quyết ngay những vấn đề tồn đọng, quá thời hạn chưa được xử lý, không để tiếp tục chậm trễ, kéo dài.
Trường hợp các vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương, bộ, ngành khác thì cần phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do, có hướng dẫn phù hợp nếu cần thiết.
Đối với những kiến nghị, đề xuất cần phải lấy ý kiến các bộ, cơ quan, cơ quan chủ trì cần có văn bản nêu rõ vấn đề lấy ý kiến, thời hạn trả lời. Tuyệt đối không lấy ý kiến phối hợp của bộ, cơ quan không liên quan và đôn đốc các bên trao đổi, trả lời đúng hạn.
Trên cơ sở nhận được các ý kiến, cơ quan chủ trì cần có văn bản trả lời, hướng dẫn ngay, rõ ràng, dứt khoát, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất để bảo đảm không bỏ sót, chậm trễ trong xử lý công việc.
Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chủ động thực hiện nhiệm vụ, chịu trách nhiệm các vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được ủy quyền. Đặc biệt, địa phương không được trình, báo cáo công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình lên Chính phủ, Thủ tướng và các bộ, ngành.
Địa phương rà soát các văn bản đã gửi lên bộ, ngành mà chưa được giải quyết, tổng hợp báo cáo Thủ tướng. Trong trường hợp cần thiết, chủ tịch UBND cấp tỉnh đề nghị phối hợp làm việc với bộ trưởng liên quan để xử lý kịp thời.
Để thực hiện hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải báo cáo công việc chưa được giải quyết kịp thời trước ngày 15/5, để chỉ đạo, đôn đốc giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm đôn đốc thực hiện, hàng tháng báo cáo Thủ tướng và các Phó Thủ tướng kết quả giải quyết các kiến nghị, đề xuất của bộ, ngành, địa phương để có biện pháp chỉ đạo, đôn đốc kịp thời.


÷÷÷÷÷÷/

Theo Đời sống
back to top