Thủ phạm khiến phụ nữ lái ô tô gây tai nạn thảm khốc

Rất nhiều vụ tai giao thông đặc biệt nghiêm trọng do phụ nữ lái ô tô gây ra mà nguyên nhân là do đi giày cao gót.

<div> <p style="text-align: justify;">Nguy&ecirc;n nh&acirc;n người phụ nữ điều khiển xe &ocirc; t&ocirc; Mercedes GLC 250 BKS 30G-007.85 cuốn 3 xe m&aacute;y v&agrave;o gầm bốc ch&aacute;y s&aacute;ng 20/11 tr&ecirc;n đường L&ecirc; Văn Lương (quận Cầu Giấy, H&agrave; Nội) hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, qua h&igrave;nh ảnh&nbsp;hiện trường&nbsp;cho thấy người phụ nữ điều khiển phương tiện đi gi&agrave;y cao g&oacute;t bước ra khỏi xe sau tai nạn.</p> <p style="text-align: justify;">Tại cơ quan c&ocirc;ng an, nữ t&agrave;i xế Vũ Thị Hồng Th&aacute;i (SN 1972, ở Ho&agrave;ng Đạo Thu&yacute;, phường Trung Ho&agrave;, quận Cầu Giấy, H&agrave; Nội)&nbsp;khai, khi đến ng&atilde; tư&nbsp;L&ecirc; Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ th&igrave; thấy c&oacute; một số phương tiện ph&iacute;a trước xe n&ecirc;n định đạp ch&acirc;n phanh. Nhưng do b&agrave; đi gi&agrave;y cao g&oacute;t, lại mất b&igrave;nh tĩnh n&ecirc;n đ&atilde; đạp nhầm ch&acirc;n ga l&agrave;m &ocirc; t&ocirc; Mercedes tăng tốc, phi thẳng v&agrave;o d&ograve;ng phương tiện ph&iacute;a trước, cuốn 3 xe m&aacute;y, 1 xe đạp v&agrave;o gầm.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Thủ phạm khiến phụ nữ lái ô tô gây tai nạn thảm khốc" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/12/thu-pham-khien-phu-nu-lai-xe-o-to-gay-tai-nan-tham-khoc.gif" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Người phụ nữ đi gi&agrave;y cao g&oacute;t bước ra khỏi xe Mercedes GLC 250 sau khi xảy ra vụ tai nạn tr&ecirc;n đường L&ecirc; Văn Lương s&aacute;ng 20/11</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Thực tế đ&atilde; c&oacute; nhiều vụ tai nạn giao th&ocirc;ng do người điều khiển &ocirc; t&ocirc; đi gi&agrave;y cao g&oacute;t.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Th&aacute;ng 8/2019, gần n&uacute;t giao Nguyễn Tr&atilde;i - L&aacute;ng, một chiếc xe BMW khi đang lưu th&ocirc;ng tr&ecirc;n đường bất ngờ t&ocirc;ng v&agrave;o nhiều phương tiện ph&iacute;a trước. Tại trụ sở C&ocirc;ng an phường Thượng Đ&igrave;nh (Thanh Xu&acirc;n), nữ t&agrave;i xế n&agrave;y cho biết quai gi&agrave;y cao g&oacute;t bất ngờ vướng v&agrave;o ch&acirc;n ga khiến chiếc xe lao về ph&iacute;a trước đ&acirc;m li&ecirc;n ho&agrave;n v&agrave;o xe m&aacute;y, xe đạp điện đang lưu th&ocirc;ng ở ph&iacute;a trước. Vụ tai nạn khiến một nạn nh&acirc;n bị thương nặng.</p> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, th&aacute;ng 10/ 2018, tại TP.HCM, một người phụ nữ điều khiển xe BMV t&ocirc;ng li&ecirc;n ho&agrave;n v&agrave;o c&aacute;c xe m&aacute;y đang dừng đ&egrave;n đỏ. Hậu quả 1 người tử vong v&agrave; 5 người bị thương.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Người phụ nữ sau đ&oacute; đ&atilde; khai với cơ quan c&ocirc;ng an đ&atilde; bị nhầm ch&acirc;n ga, ch&acirc;n phanh do đi gi&agrave;y cao g&oacute;t.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span>Luật kh&ocirc;ng quy định nhưng c&oacute; khuyến c&aacute;o&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Lương Duy&ecirc;n Thống, Vụ trưởng Vụ Quản l&yacute; phương tiện người l&aacute;i (Tổng cục Đường bộ VN) cho biết, trong luật Giao th&ocirc;ng đường bộ kh&ocirc;ng quy định cấm đi gi&agrave;y cao g&oacute;t khi điều khiển &ocirc; t&ocirc;. Tuy nhi&ecirc;n, thực tế trong đ&agrave;o tạo s&aacute;t hạch l&aacute;i xe đều c&oacute; khuyến c&aacute;o tới c&aacute;c học vi&ecirc;n ngay từ khi bắt đầu thực h&agrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Việc đi gi&agrave;y cao g&oacute;t khi kỹ năng l&aacute;i xe chưa thuần thục sẽ rất dễ xảy ra tai nạn. Chỉ cần luống cuống, đạp phanh, ga trật gi&agrave;y th&igrave; tai nạn l&agrave; kh&oacute; tr&aacute;nh. Do vậy khi học thực h&agrave;nh học vi&ecirc;n đều được thầy dạy l&aacute;i xe của c&aacute;c trường khuyến c&aacute;o&rdquo;, &ocirc;ng Thống n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Nguyễn Nhật Minh, một gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy l&aacute;i xe tại một trung t&acirc;m s&aacute;t hạch, đ&agrave;o tạo l&aacute;i xe c&oacute; trụ sở tại H&agrave; Nội cho biết, việc đi gi&agrave;y cao g&oacute;t l&aacute;i xe rất nguy hiểm n&ecirc;n ngay từ những ng&agrave;y đầu học thực h&agrave;nh, thầy dạy đều phải nhắc nhở học vi&ecirc;n n&ecirc;n đi gi&agrave;y thấp.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Nhiều chị em khi đến học l&aacute;i xe đi gi&agrave;y cao g&oacute;t ch&uacute;ng t&ocirc;i y&ecirc;u cầu phải th&aacute;o ngay bởi nếu kh&ocirc;ng sẽ rất nguy hiểm. Người mới học thao t&aacute;c c&ograve;n chậm n&ecirc;n rất dễ ch&acirc;n phanh đạp nhầm ch&acirc;n ga n&ecirc;n việc n&agrave;y thầy dạy phải thực hiện v&agrave; nhắc nhở học vi&ecirc;n rất nhiều&quot;, &ocirc;ng Minh cho biết.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Thủ phạm khiến phụ nữ lái ô tô gây tai nạn thảm khốc" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/07/thu-pham-khien-phu-nu-lai-xe-o-to-gay-tai-nan-tham-khoc-1.gif" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Gi&agrave;y cao g&oacute;t ch&iacute;nh l&agrave; thủ phạm khiến nhiều phụ nữ l&aacute;i &ocirc; t&ocirc; g&acirc;y tai nạn thảm khốc</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Nguyễn Văn Thạch, Vụ trưởng Vụ An to&agrave;n giao th&ocirc;ng (Bộ GTVT) cho rằng, bản th&acirc;n người học nếu nhận thức tốt, học b&agrave;i bản v&agrave; nắm bắt tốt kỹ năng th&igrave; đều thấy đi gi&agrave;y cao g&oacute;t l&aacute;i xe sẽ rất nguy hiểm.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Học vi&ecirc;n được dạy ch&acirc;n chỉ nh&iacute;ch g&oacute;t, xoay từ ga sang phanh. Việc quay g&oacute;t như vậy xử l&yacute; t&igrave;nh huống thực tế sẽ nhanh v&agrave; thuần thục. Ngược lại, nếu đi gi&agrave;y cao g&oacute;t thường phải nhấc ch&acirc;n l&ecirc;n đạp phanh, ga n&ecirc;n thao t&aacute;c sẽ chậm, nhiều khi thao t&aacute;c kh&ocirc;ng thuần thục ch&acirc;n phanh nhầm ch&acirc;n ga&hellip; rất dễ xảy ra tai nạn&rdquo;, &ocirc;ng Thạch n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Thạch cũng th&ocirc;ng tin th&ecirc;m, hiện tại tr&ecirc;n thế giới chỉ c&oacute; v&agrave;i nước quy định l&aacute;i xe kh&ocirc;ng được đi gi&agrave;y, d&eacute;p cao g&oacute;t, trong đ&oacute; điển h&igrave;nh l&agrave; &Uacute;c. C&ograve;n lại đa số kh&ocirc;ng quy định.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
Hà Tĩnh: Bắt tạm giam đối tượng giao cấu với trẻ em

Hà Tĩnh: Bắt tạm giam đối tượng giao cấu với trẻ em

Ngày 02/02, VKSND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định phê chuẩn Lệnh tạm giam đối với Hoàng Bá Lan (SN 1964, trú tại xã Trung Lộc, huyện Can Lộc) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.
Thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ hôm nay

Thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ hôm nay

Sáng nay (6/2), 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức lễ giao, nhận công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023. Năm nay, thành phố Hà Nội được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 3.500 công dân nhập ngũ.
back to top