Thêm một hạt của bang Georgia 'quên' đếm phiếu bầu cho Trump

Douglas trở thành hạt thứ tư của bang Georgia thừa nhận có sai sót trong quá trình kiểm phiếu.

<div> <p>Sau khi tiến h&agrave;nh kiểm phiếu lại, giới chức bầu cử Douglas ph&aacute;t hiện một thẻ nhớ chứa 293 phiếu bầu kh&ocirc;ng được thống k&ecirc; v&agrave;o tổng số phiếu bầu của hạt n&agrave;y.&nbsp;</p> <p>Trong số đ&oacute; c&oacute; 128 phiếu bầu cho Tổng thống Trump, 156 phiếu bầu cho ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ Joe Biden.&nbsp;</p> <p>Douglas l&agrave; hạt thứ 4 của Georgia ph&aacute;t hiện sai s&oacute;t trong qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm phiếu.&nbsp;Trước đ&oacute;, c&aacute;c hạt Floyd, Fayette, <span>Walton</span> cũng ghi nhận lỗi tương tự.&nbsp;</p> <figure class="expNoEdit"><img alt="Thêm một hạt của bang Georgia 'quên' đếm phiếu bầu cho Trump - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/19/image-vtc-vn_phieu-bau-11350818.jpg" /> <figcaption> <p class="expEdit">Nh&acirc;n vi&ecirc;n bầu cử kiểm lại phiếu tại Georgia ng&agrave;y 16/11. (Ảnh: AP)</p> </figcaption> </figure> <p>Tổng thống Trump tỏ ra hết sức giận dữ trước c&aacute;c sai s&oacute;t n&agrave;y, khẳng định việc &quot;kiểm đếm phiếu ở Georgia l&agrave; một tr&ograve; đ&ugrave;a&quot;.&nbsp;</p> <p>Bắt đầu từ cuối tuần trước, c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n bầu cử tại c&aacute;c hạt ở Georgia phải đếm lại phiếu bằng tay.&nbsp; Hạn cuối để Georgia kiểm lại phiếu l&agrave; 23h59 tối 18/11. Tổng thư k&yacute; bang Brad Raffensperger sẽ chứng nhận kết quả bầu cử trước ng&agrave;y 20/11.</p> <p>Giới chức bầu cử của <span>Georgia</span> tin rằng việc kiểm phiếu lại sẽ kh&ocirc;ng thay đổi kết quả chung cuộc rằng &ocirc;ng Biden thắng ở bang n&agrave;y.&nbsp;</p> <p>Hiện tại, sau khi cập nhật c&aacute;c l&aacute; phiếu bị &quot;l&atilde;ng qu&ecirc;n&quot; ở bốn hạt tr&ecirc;n, &ocirc;ng Biden vẫn dẫn trước đối thủ hơn 12.800 phiếu.&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vtc.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top