Tàu cá đâm tung nóc tàu cao tốc ở Quảng Ninh, 46 hành khách la hét hoảng loạn

Vào cách cầu cảng Cái Rồng (Vân Đồn, Quảng Ninh) khoảng 100m, tàu cao tốc chở khách của Công ty Hảo Thịnh bị một tàu cá đâm tung phần nóc, trên tàu lúc này đang chở 46 khách, 3 người bị thương.

<div> <p>L&atilde;nh đạo Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh cho biết, vụ việc xảy ra v&agrave;o 11h15 h&ocirc;m nay tại cảng C&aacute;i Rồng, huyện V&acirc;n Đồn, Quảng Ninh.</p> <p>Theo đ&oacute;, t&agrave;u Quan Lạn 01 số hiệu QN-6519 chở 46 kh&aacute;ch từ đảo Quan Lạn về cảng C&aacute;i Rồng, khi c&aacute;ch cầu cảng 100m th&igrave; bị một t&agrave;u đ&aacute;nh c&aacute; đ&acirc;m&nbsp;v&agrave;o&nbsp;h&ocirc;ng tr&aacute;i.</p> <div>&nbsp;</div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/21/tau_ca_dam_vao_tau_cho_hang_1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/21/tau_ca_dam_vao_tau_cho_hang_2(1).jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption">T&agrave;u cao tốc chở kh&aacute;ch bị t&agrave;u c&aacute; h&uacute;c tung phần n&oacute;c.</td> </tr> </tbody> </table> <p>C&uacute; đ&acirc;m mạnh khiến to&agrave;n bộ phần n&oacute;c t&agrave;u cao tốc g&atilde;y rời khỏi cabin, h&agrave;nh kh&aacute;ch la h&eacute;t hoảng loạn, phần n&oacute;c bị h&uacute;c tung va đập khiến 3 người bị thương.N</p> <p>gay lập tức, lực lượng chức năng cảng C&aacute;i Rồng đ&atilde; điều xuồng m&aacute;y ra hỗ trợ đưa du kh&aacute;ch v&agrave;o bờ an to&agrave;n.</p> <p>&quot;Nguy&ecirc;n nh&acirc;n ban đầu l&agrave; do t&agrave;u c&aacute; v&agrave;o bờ với tốc độ&nbsp;cao nhưng kh&ocirc;ng quan s&aacute;t n&ecirc;n tr&aacute;nh kh&ocirc;ng kịp&quot;, l&atilde;nh đạo Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh n&oacute;i.</p> <div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Theo infonet.vn
back to top