Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: “Vinh dự lớn lao cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề”

Phát biểu nhậm chức, tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tin tưởng trao cho mình cơ hội được phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.
Sáng 2/3, tại kỳ họp bất thường lần thứ 4 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín để bầu ông Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước.

Kết quả biểu quyết, có 487/488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 98,38% tổng số đại biểu Quốc hội. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Văn Thưởng.

Ngay sau khi nghị quyết được thông qua, thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, Tôi - Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".
Tan Chu tich nuoc Vo Van Thuong: “Vinh du lon lao cung la trach nhiem het suc nang ne”
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức
Sau khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng Tuyên thệ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ: “Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi nhận lời Tuyên thệ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng”. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi bó hoa tươi thắm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến ông Võ Văn Thưởng vừa được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tin tưởng trao cho mình cơ hội được phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân trên cương vị Chủ tịch nước; trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy tiến cử và cho biết đây là vinh dự lớn lao cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề đối với mình.
Trong giờ phút đặt biệt quan trọng này, Chủ tịch nước Võ Văn Thường bày tỏ lòng thành kính biết ơn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người sáng lập và là Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Tân Chủ tịch nước khẳng định tự hào về cơ đồ, tiềm lực, vị thế uy tín quốc tế của đất nước, càng nhận thức sâu sắc về yêu cầu, nhiệm vụ khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, quyết tâm để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển,công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.

Để hiện thực mục tiêu đó, tân Chủ tịch nước bày tỏ nhận thức sâu sắc rằng vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn, nền tảng vững chắc đối với đất nước, chế độ ta là phải kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.

Tan Chu tich nuoc Vo Van Thuong: “Vinh du lon lao cung la trach nhiem het suc nang ne”-Hinh-2

Tan Chu tich nuoc Vo Van Thuong: “Vinh du lon lao cung la trach nhiem het suc nang ne”-Hinh-3

Ông Võ Văn Thưởng sinh ngày 13/12/1970 ở xã An Phước, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long.
Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII, đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV. XV.
Ông Võ Văn Thưởng từng là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; từ tháng 8/2011-4/2014 được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi;
Từ tháng 4/2014 - 10/2015, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.
Từ tháng 10/2015 - 1/2016 ông tái cử giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; được Bộ Chính trị phân công điều hành công tác Thành ủy TPHCM.
Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông được bầu vào Bộ Chính trị.
Tháng 2/2016, ông Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Võ Văn Thưởng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.
Ngày 31/1/2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông Võ Văn Thưởng được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII.
Ngày 5/2/2021, Bộ Chính trị đã phân công ông Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư.
Ngày 2/3/2023, ông Võ Văn Thưởng được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.

>>> Mời độc giả xem thêm video Chính thức: Ông Võ Văn Thưởng được giới thiệu bầu Chủ tịch nước


Theo Đời sống
back to top