Sự cố rơi thang máy ở Nghệ An làm 3 người chết, nhà thầu lên tiếng

Ba công nhân tử vong gồm: Trần Công Hiếu (SN 1977), Phạm Văn Phượng (SN 1974) và Đặng Minh Cung (SN 1960, trú xã Nhân Thành) cùng ở huyện Yên Thành, Nghệ An.

<div> <div>&nbsp;</div> <p>Ba c&ocirc;ng nh&acirc;n tử vong gồm: Trần C&ocirc;ng Hiếu (SN 1977), Phạm Văn Phượng (SN 1974)&nbsp;v&agrave; Đặng Minh Cung (SN 1960, tr&uacute; x&atilde; Nh&acirc;n Th&agrave;nh) c&ugrave;ng ở huyện Y&ecirc;n Th&agrave;nh, Nghệ An.</p> <p>&Ocirc;ng L&ecirc; Tiến Lực, Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty CP thi c&ocirc;ng Cơ giới v&agrave; X&acirc;y lắp 171&nbsp;- đại diện nh&agrave; thầu thi c&ocirc;ng cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguy&ecirc;n nh&acirc;n vụ tai nạn lao động xảy ra v&agrave;o chiều qua (2/1).</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Sự cố rơi thang máy ở Nghệ An làm 3 người chết, nhà thầu lên tiếng" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/03/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_3.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Sự cố rơi thang máy ở Nghệ An làm 3 người chết, nhà thầu lên tiếng" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/03/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_dut-cap-thang-van-hanh-xay-dung-so-tai-chinh-nghe-an-11-nguoi-cap-cuu-4.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Hiện trường xảy ra vụ việc</td> </tr> </tbody> </table> <p>&ldquo;B&igrave;nh thường c&ocirc;ng trường c&oacute; khoảng 50 c&ocirc;ng nh&acirc;n l&agrave;m việc. Nhưng do h&ocirc;m qua tr&ugrave;ng v&agrave;o ng&agrave;y nghỉ lễ n&ecirc;n chỉ c&ograve;n hơn 20 người. Tất cả c&ocirc;ng nh&acirc;n đều được k&yacute; hợp đồng lao động kho&aacute;n việc, c&ocirc;ng ty trực tiếp quản l&yacute; v&agrave; trả lương&rdquo;, &ocirc;ng Lực th&ocirc;ng tin.</p> <p>Về thang m&aacute;y xảy ra sự cố, &ocirc;ng Lực n&oacute;i được lắp đặt v&agrave; đưa v&agrave;o sử dụng hồi đầu th&aacute;ng 9, c&oacute; trọng tải 1 tấn, d&ugrave;ng để vận chuyển vật liệu v&agrave; chở người.</p> <p>&ldquo;Vận thăng n&agrave;y t&ocirc;i thu&ecirc; từ một đơn vị kh&aacute;c nhưng c&ocirc;ng ty tự vận h&agrave;nh, quản l&yacute;. Trước khi đưa v&agrave;o sử dụng ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; kiểm định đầy đủ. H&ocirc;m qua, c&ocirc;ng an l&agrave;m việc đến tận 1h đ&ecirc;m, kiểm tra, kiểm định vận h&agrave;nh thang m&aacute;y. Hiện t&ocirc;i vẫn chưa r&otilde; nguy&ecirc;n nh&acirc;n v&igrave; sao&rdquo;, đại diện nh&agrave; thầu n&oacute;i th&ecirc;m.</p> <p><strong>Quy m&ocirc; trụ sở mới Sở T&agrave;i ch&iacute;nh Nghệ An</strong></p> <p>Ng&agrave;y 11/12/2020, &ocirc;ng L&ecirc; Ngọc Hoa - Ph&oacute; chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An k&yacute; quyết định ph&ecirc; duyệt điều chỉnh, bổ sung, thiết kế bản vẽ thi c&ocirc;ng&nbsp;- dự to&aacute;n x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh Trụ sở l&agrave;m việc mới của Sở T&agrave;i ch&iacute;nh Nghệ An tại phường Hưng Ph&uacute;c, TP. Vinh.</p> <p>Tại quyết định n&agrave;y, UBND tỉnh Nghệ An bổ sung khối lượng đ&atilde; c&oacute; thiết kế được ph&ecirc; duyệt nhưng do t&iacute;nh to&aacute;n sai s&oacute;t gồm: Khối lượng thang bộ từ tầng 3 l&ecirc;n tầng 8; Khối lượng kết cấu một số kiện cột, dầm v&agrave; giằng tường; Khối lượng tr&aacute;t ngo&agrave;i của c&aacute;c dầm bi&ecirc;n; Khối lượng x&acirc;y của một số vị tr&iacute;; Khối lượng bậc cấp, đường dốc khuyết tật&hellip;</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Sự cố rơi thang máy ở Nghệ An làm 3 người chết, nhà thầu lên tiếng" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/03/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_vu-dut-cap-thang-xay-so-tai-chinh-nghe-an-1-nguoi-chet-2-nguoi-tra-ve-nha-3.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image"><img alt="Sự cố rơi thang máy ở Nghệ An làm 3 người chết, nhà thầu lên tiếng" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/03/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_vu-dut-cap-thang-xay-so-tai-chinh-nghe-an-1-nguoi-chet-2-nguoi-tra-ve-nha-5.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">C&aacute;c bệnh nh&acirc;n được cấp cứu tại BV Đa khoa 11</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ngo&agrave;i ra, quyết định n&agrave;y c&ograve;n bổ sung một loạt thiết bị như: Thang m&aacute;y, điều h&ograve;a kh&ocirc;ng kh&iacute;, ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y&hellip;</p> <p>Sau khi điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự &aacute;n tăng từ 93&nbsp;tỷ đồng l&ecirc;n hơn 100 tỷ&nbsp;đồng.</p> <p>C&ocirc;ng tr&igrave;nh trụ sở mới Sở T&agrave;i ch&iacute;nh Nghệ An c&oacute; quy m&ocirc; 9 tầng nổi, 1 tầng hầm với tổng diện t&iacute;ch x&acirc;y dựng l&agrave; 952m2.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Sự cố rơi thang máy ở Nghệ An làm 3 người chết, nhà thầu lên tiếng" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/03/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_dut-cap-thang-van-hanh-xay-dung-so-tai-chinh-nghe-an-11-nguoi-cap-cuu-9.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Đang x&acirc;y dựng trụ sở Sở T&agrave;i ch&iacute;nh Nghệ An</td> </tr> </tbody> </table> <p>Như đ&atilde; đưa tin, khoảng 13h30 chiều qua, tại c&ocirc;ng trường thi c&ocirc;ng trụ sở l&agrave;m việc Sở T&agrave;i ch&iacute;nh Nghệ An xảy ra sự cố đứt c&aacute;p thang vận h&agrave;nh.</p> <p>Vụ tai nạn khiến 11 người đứng trong thang rơi xuống đất.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
back to top