Sơn La muốn được giao thẩm quyền thực hiện dự án Cảng hàng không Nà Sản

UBND tỉnh Sơn La kiến nghị Thủ tướng chấp thuận về chủ trương đầu tư Cảng hàng không Nà Sản theo hình thức PPP và giao thẩm quyền thực hiện cho tỉnh. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng.
nasan-1-.jpg
Sơn La muốn được giao thẩm quyền thực hiện dự án Cảng hàng không Na Sản

Theo báo cáo mới đây của Cục Hàng không Việt Nam, sân bay Nà Sản được xây dựng vào năm 1950, tại huyện Mai Sơn, nhưng sau một thời gian dừng khai thác do ít khách.

Năm 1994, sân bay Nà Sản được khai thác trở lại, tuy nhiên đến năm 2004 lại tiếp tục đóng cửa do đường cất hạ cánh xuống cấp, không đảm bảo tiêu chuẩn khai thác.

Năm 2015 Cục Hàng không đã phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị có liên quan lập dự án đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 1.984 tỷ đồng nhưng do không bố trí được nguồn vốn nên dự án chưa triển khai được các bước tiếp theo.

Năm 2019, ACV tiếp tục đề xuất dự án xây dựng Cảng hàng không Nà Sản với tổng kinh phí là 2.268 tỷ đồng. Tuy nhiên, kế hoạch đầu tư gặp khó khăn về nguồn vốn và không được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thông qua.

Tháng 3/2022, UBND tỉnh Sơn La đã có công văn kiến nghị Thủ tướng chấp thuận về chủ trương đầu tư Nà Sản theo hình thức PPP và giao cho tỉnh này làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng.

Trong quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc đang trình Thủ tướng phê duyệt, Bộ Giao thông Vận tải định hướng đưa Cảng hàng không Nà Sản vào quy hoạch mạng cảng hàng không toàn quốc.

Bộ Giao thông Vận tải chuyển giao khu bay và ACV chuyển giao các công trình hạ tầng thiết yếu còn lại cho địa phương để chủ động huy động nguồn lực đầu tư phát triển.

Trường hợp địa phương không tiếp nhận, Bộ Giao thông Vận tải và ACV tiếp tục thực hiện quản lý, khai thác và đầu tư.

Theo Đời sống
back to top