--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Siết chặt quản lý đầu tư, xây dựng condotel, officetel

NHÃ LINH - 07:00 03/09/2020

(khoahocdoisong.vn) - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu siết chặt quản lý đầu tư, xây dựng, kinh doanh căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú.

Theo đó, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức quản lý, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xây dựng, quá trình thực hiện, khai thác dự án bất động sản nói chung, dự án có chức năng văn phòng kết hợp lưu trú và dự án cơ sở lưu trú du lịch nói riêng trên địa bàn quản lý; chịu trách nhiệm trong thực hiện việc quản lý nhà nước về quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện theo phân cấp, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy hoạch, quy chế quản lý được phê duyệt, quy chuẩn xây dựng Việt Nam và quy định pháp luật liên quan.

Ảnh minh họa.

UBND TP Hà Nội cũng giao Sở TN&MT triển khai theo hướng dẫn của Bộ TN&MT tại Văn bản số 703/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 14/2/2020 và các văn bản hướng dẫn khác, các quy định hiện hành có liên quan. Chủ trì trong việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở có đủ điều kiện được chuyển nhượng theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản; phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung, thủ tục liên quan theo đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm soát việc tuân thủ pháp luật của nhà đầu tư trong quá trình thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng có chức năng văn phòng kết hợp lưu trú và các dự án đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú du lịch (căn hộ du lịch, biệt thự du lịch), kiểm soát chặt chẽ các dự án trên địa bàn thành phố.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm soát về chức năng sử dụng đất, khả năng đáp ứng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong quá trình lập, thẩm định, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch, giải quyết thủ tục về quy hoạch kiến trúc các dự án đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú du lịch (căn hộ du lịch, biệt thự du lịch) và các dự án có chức năng văn phòng kết hợp lưu trú đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Sở Xây dựng kiểm soát, quản lý các công trình xây dựng, công tác thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế thi công, hoạt động xây dựng của các chủ đầu tư đảm bảo chức năng sử dụng công trình, cũng như các chỉ tiêu khác phù hợp quy hoạch được duyệt; kiểm soát chặt chẽ việc điều chỉnh giấy phép xây dựng đảm bảo thực hiện đúng quy hoạch và các quy định của pháp luật xây dựng,

Sở Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các hoạt động kinh doanh loại hình công trình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hoạt động kinh doanh bất thường, trái quy định; thực hiện quản lý, kiểm soát các hoạt động kinh doanh căn hộ du lịch, biệt thự du lịch đảm bảo phù hợp quy hoạch phát triển du lịch của thành phố.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
Bất chấp đại dịch, lợi nhuận FPT năm 2021 vẫn tăng hơn 20%
Kinh tế- Phúc Sơn - 20:58 21/01/2022
Doanh thu từ công nghệ, đặc biệt là thị trường nước ngoài được xem là động lực quan trọn giúp lợi nhuận của FPT tăng hơn 20% trong năm 2021
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---