Sẽ thanh tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp từ năm 2023

Thanh tra Chính phủ cho biết, đang nắm tình hình để chuẩn bị thanh tra chuyên đề việc chấp hành pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp. Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2023.
Sẽ thanh tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp từ năm 2023 ảnh 1

Ảnh: Minh họa

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2023.

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cũng cho biết, năm 2023 sẽ tập trung vào các lĩnh vực, ngành, địa phương dễ phát sinh nhiều vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, nhiều đơn tố cáo và dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra. Xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật với các tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật.

Cơ quan thanh tra cũng sẽ đẩy mạnh giám sát, thẩm định, xử lý sau thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng.

Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp với thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%.

Theo đó, trong năm, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức thanh tra chuyên đề diện rộng về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19.

Sẽ thanh tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp từ năm 2023 ảnh 2

Ảnh: Minh họa

Toàn ngành đã triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2022 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về kết quả thanh tra. Thanh tra Chính phủ trực tiếp thanh tra tại Bộ Y tế, TP.HCM và Hà Nội. Đã ban hành kết luận thanh tra.

Thanh tra Chính phủ tổ chức các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo quy hoạch điện VII và quy hoạch điện VII điều chỉnh. Thanh tra công tác quản lý nhà nước về xăng dầu...

Hiện Thanh tra Chính phủ đang nắm tình hình để chuẩn bị thanh tra chuyên đề việc chấp hành pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp. Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2023./.

Phát hiện 70 vụ việc, 60 người liên quan tham nhũng

Về phòng ngừa tham nhũng, đã tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp.

Trong đó kiểm tra tại 14.162 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 137 đơn vị vi phạm...

Tiến hành 5.564 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 244 vụ việc vi phạm, 360 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường 147,3 tỉ đồng. Chuyển đổi vị trí công tác đối với 39.978 cán bộ, công chức, viên chức...

Về phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, đã phát hiện 70 vụ việc, 60 người. Trong đó, qua hoạt động kiểm tra nội bộ phát hiện 33 vụ, 16 người.

Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 26 vụ, 32 người. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 11 vụ, 12 người liên quan đến tham nhũng...

Theo Đời sống
Sai một li...đi hàng tỷ USD

Sai một li...đi hàng tỷ USD

Mục đích tốt đẹp đôi khi không thể che mờ phương tiện sử dụng, đặc biệt phương tiện sử dụng không phù hợp có thể gây phản cảm, nguy hại cho thương hiệu và sản phẩm.
back to top