Quốc hội sẽ miễn nhiệm, bổ nhiệm nhiều chức danh cao cấp

Quốc hội sẽ thực hiện quy trình bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước, phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ y tế và miễn nhiệm, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Chiều 12/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XV.

Chiều nay 12/10, tiếp tục phiên họp thứ 16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 (dự kiến khai mạc vào ngày 20/10), Quốc hội khóa XV. Ngoài chương trình xây dựng luật, giám sát và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ kiện toàn một số chức danh cấp cao.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Quốc hội họp riêng nội dung về công tác nhân sự, nhưng phần Quốc hội tiến hành bỏ phiếu thì báo chí được dự lấy hình ảnh để đưa tin đến cử tri và nhân dân (như các kỳ họp về nhân sự trước đây).

Theo dự kiến chương trình mới nhất, Quốc hội sẽ làm việc trong 21 ngày, khai mạc ngày 20/10 và bế mạc ngày 15/11/2022.

Và, ngay chiều ngày đầu tiên, công tác nhân sự đã được bắt đầu. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội về việc miễn nhiễm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó Quốc hội thảo luận tại đoàn về hai nội dung này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chuẩn bị kỳ họp thứ tưỦy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chuẩn bị kỳ họp thứ tư

Sáng hôm sau (21/10), Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiễm Tổng Kiểm toán Nhà nước; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiễm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 (nếu có).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 (nếu có).

Dự kiến chương trình cũng bố trí thời gian cho người được miễn nhiệm phát biểu ý kiến, ngay sau đó.

Tiếp theo, Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu, Quốc hội miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cuối phiên họp sáng, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026, miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội về việc đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội lại thảo luận ở Đoàn về các dự kiến nhân sự này trước khi bỏ phiếu kín bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín vào buổi chiều cùng ngày.

Kết quả kiểm phiếu và thông qua nghị quyết bầu và phê chuẩn các chứng danh trên được công bố vào chiều 21/10.

Về nhân sự cụ thể, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đã có chủ trương đồng ý làm quy trình giới thiệu ông Ngô Văn Tuấn để Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Bà Đào Hồng Lan cũng đã được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, còn nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải cũng đã được Trung ương cho ý kiến tại kỳ họp gần nhất.

Theo Đời sống
back to top