Quan lộ thăng trầm của ông Vũ Huy Hoàng

Vì những vi phạm, lỏng lẻo trong bổ nhiệm, quản lý nhân sự, ông Vũ Huy Hoàng bị xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Công Thương và bị khởi tố.

<div> <div> <div> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/07/11/i1-kinhdoanh-vnecdn-net_ong-vu-huy-hoang-pc-v4-1557231492-1594426395.jpg 1x, https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/07/11/ong-Vu-Huy-Hoang-PC-v4-1557231492-1594426395.jpg?w=&amp;h=&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=jnHHKDxAnkJyH_VGCbf5Yw 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/11/i1-kinhdoanh-vnecdn-net_ong-vu-huy-hoang-pc-v4-1557231492-1594426395.jpg" /></picture></div> </div> </div> <div> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Tạ Lư - Anh Minh </strong></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top