Phó tổng thống Mike nói ông Trump 'có kế hoạch' nắm quyền thêm 4 năm

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence ám chỉ chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục hoạt động với kế hoạch nắm quyền thêm một nhiệm kỳ 4 năm.

<div> <p>Ph&aacute;t biểu tại sự kiện của tổ chức bảo thủ c&oacute; t&ecirc;n Council for National Policy h&ocirc;m 13/11, Ph&oacute; tổng thống Pence ngầm thừa nhận kế hoạch của ch&iacute;nh quyền Tổng thống Trump l&agrave; sẽ tiếp tục nắm quyền th&ecirc;m một nhiệm kỳ 4 năm.</p> <p>&quot;Kế hoạch l&agrave; như vậy&quot;, ph&oacute; tổng thống đ&aacute;p lại đ&aacute;m đ&ocirc;ng đang h&ocirc; &quot;bốn năm nữa&quot;. &quot;T&ocirc;i hứa với c&aacute;c bạn, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tiếp tục đấu tranh tới khi mọi phiếu bầu hợp lệ được kiểm, mọi phiếu bầu phi ph&aacute;p bị loại bỏ, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng bao giờ ngừng đấu tranh để l&agrave;m nước <span>Mỹ</span> vĩ đại một lần nữa&quot;.</p> <p>&Ocirc;ng Pence khẳng định, bất chấp kết quả kiểm phiếu được truyền th&ocirc;ng c&ocirc;ng bố, cuộc bỏ phiếu vẫn chưa c&oacute; kết quả cuối c&ugrave;ng.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/15/znews-photo-zadn-vn_pence.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Ph&oacute; tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: <em>Getty</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Hiện tại, ch&iacute;nh quyền của Tổng thống Trump tiếp tục từ chối c&ocirc;ng nhận &ocirc;ng Joe Biden l&agrave; người chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử. Tổng thống Trump đ&atilde; y&ecirc;u cầu quan chức ch&iacute;nh quyền kh&ocirc;ng hợp t&aacute;c với bộ m&aacute;y của &ocirc;ng Biden để chuẩn bị cho chuyển giao quyền lực.</p> <p>Nhiều nghị sĩ Cộng h&ograve;a tới nay từ chối c&ocirc;ng nhận cặp ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ chiến thắng trong cuộc bầu cử. Một số ch&iacute;nh trị gia Cộng h&ograve;a c&ocirc;ng khai ủng hộ cuộc chiến ph&aacute;p l&yacute; của Tổng thống Trump tại c&aacute;c bang chiến trường như Thượng nghị sĩ Tom Cotton của bang Arkansas, Thống đốc Florida Ron DeSantis.</p> <p>H&ocirc;m 10/11, Ngoại trưởng Mike Pompeo tuy&ecirc;n bố Bộ Ngoại giao Mỹ chuẩn bị sẵn s&agrave;ng cho &quot;chuyển giao sang nhiệm kỳ hai của ch&iacute;nh quyền Trump&quot;.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, một số ch&iacute;nh trị gia kỳ cựu của đảng Cộng h&ograve;a như cựu Tổng thống George W. Bush v&agrave; Thượng nghị sĩ Mitt Romney đ&atilde; ch&uacute;c mừng chiến thắng của &ocirc;ng Biden.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Giới chức nước này vẫn đang chật vật kiểm soát giá cả, trong tháng 2 giá tiêu dùng tại Argentina tăng lên 102,5% so với một năm trước đó. Đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối năm 1991. 
back to top