Phó cục trưởng quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ bị tạm giữ

Ông Vi Ngọc Khang, Phó Cục trưởng Quản lý thị trường, bị cáo buộc có sai phạm trong quá trình kiểm tra doanh nghiệp xăng dầu.

<div> <p class="Normal">Ng&agrave;y 23/12, &ocirc;ng Khang c&ugrave;ng ba thuộc cấp l&agrave; H&agrave; Minh Tuyền, kiểm so&aacute;t vi&ecirc;n ph&ograve;ng nghiệp vụ - tổng hợp v&agrave; Chu Ngọc Ho&agrave;ng, B&ugrave;i Mạnh C&ocirc;ng, đều l&agrave; kiểm so&aacute;t vi&ecirc;n đội Quản l&yacute; thị trường số 8, bị C&ocirc;ng an tỉnh Ph&uacute; Thọ tạm giữ để l&agrave;m r&otilde; h&agrave;nh vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi h&agrave;nh c&ocirc;ng vụ.</p> <p class="Normal">C&ocirc;ng an tỉnh Ph&uacute; Thọ cho hay 4 người bị c&aacute;o buộc sai phạm trong qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm tra, l&agrave;m việc tại một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở huyện Đoan H&ugrave;ng từ năm 2019. Nơi ở v&agrave; nơi l&agrave; việc của 4 người đ&atilde; bị kh&aacute;m x&eacute;t.</p> <p class="Normal">Theo Tổng cục Quản l&yacute; thị trường, khi nhận được đơn tố c&aacute;o sai phạm của bốn người, đơn vị đ&atilde; phối hợp với c&aacute;c b&ecirc;n li&ecirc;n quan để l&agrave;m r&otilde;. Tổng cục Quản l&yacute; đ&atilde; thu hồi thẻ kiểm tra thị trường v&agrave; đ&igrave;nh chỉ c&ocirc;ng t&aacute;c với bốn c&ocirc;ng chức tr&ecirc;n.</p> <p class="author_mail">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Lẫn lộn thật giả thị trường yến sào

Lẫn lộn thật giả thị trường yến sào

Yến sào được ví von như “món ngon cung đình” chỉ có vua chúa quý tộc mới được thưởng thức. Thế nhưng, sản phẩm này không còn quá hiếm như xưa, nên người tiêu dùng có thể dễ dàng mua được với nhiều mức giá khác nhau.
back to top