Phát hiện vật nghi bom cách cầu Long Biên khoảng 500m

Người dân phát hiện một vật như bình ôxi, nghi là bom sót lại từ thời chiến tranh, ngay lập tức báo cơ quan quản lý đường thuỷ, lực lượng chức năng để xác minh, khoanh vùng và phong toả 1 bên luồng tàu đi lại phía thượng nguồn cách cầu Long Biên khoảng 500 - 800m.

<div>Chi cục Đường thủy nội địa ph&iacute;a Bắc (Cục Đường thuỷ nội địa, Bộ GTVT) cho hay, sau khi nhận tin b&aacute;o vật nghi l&agrave; bom từ ngư d&acirc;n, cơ quan n&agrave;y đ&atilde; b&agrave;n giao Ban chỉ huy qu&acirc;n sự quận Long Bi&ecirc;n để x&aacute;c minh, xử l&yacute;. Sự việc được ph&aacute;t hiện v&agrave;o đ&ecirc;m 16/6. Vị tr&iacute; ph&aacute;t hiện vật nghi bom c&aacute;ch cầu Long Bi&ecirc;n khoảng 500-800m về ph&iacute;a thượng nguồn, bờ ph&iacute;a quận Long Bi&ecirc;n (H&agrave; Nội)<br /> <br /> Ngay sau đ&oacute;, từ ng&agrave;y 17/6, cơ quan quản l&yacute; đường thuỷ nội địa đ&atilde; tổ chức đ&oacute;ng luồng, cầm t&agrave;u thuyền hoạt động đoạn Tứ Li&ecirc;n - Trung H&agrave; qua cầu Long Bi&ecirc;n tr&ecirc;n luồng tuyến s&ocirc;ng Hồng, bờ ph&iacute;a quận Long Bi&ecirc;n.<br /> <br /> Được biết, đoạn s&ocirc;ng Hồng n&agrave;y c&oacute; 2 luồng đều c&oacute; thể lưu th&ocirc;ng 2 chiều, được chia t&aacute;ch bởi b&atilde;i giữa s&ocirc;ng Hồng. Đoạn luồng cấm phương tiện đ&atilde; bố tr&iacute; c&aacute;c phao cấm luồng để phương tiện nhận biết.<br /> <br /> Việc xử l&yacute; quả bom sẽ do Ban chỉ huy qu&acirc;n sự quận Long Bi&ecirc;n v&agrave; Bộ Tư lệnh qu&acirc;n khu Thủ đ&ocirc; thực hiện. Hiện chưa x&aacute;c định thời điểm sẽ xử l&yacute; quả bom n&agrave;y.<br /> <br /> Trước đ&oacute;, cuối th&aacute;ng 11/2017, người d&acirc;n cũng ph&aacute;t hiện 1 quả bom ngay ch&acirc;n cầu Long Bi&ecirc;n, sau đ&oacute; đ&atilde; được xử l&yacute; an to&agrave;n.<br /> <br /> &nbsp; <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
back to top