Ông Trump mắc Covid-19, nước Mỹ bầu cử ra sao?

Chuyên gia nhận định trường hợp thay tên ứng viên tổng thống trên lá phiếu mà không bắt đầu lại toàn bộ quá trình bầu cử là không khả thi

<div> <div class="content-news-detail old-news"> <p>Kết quả x&eacute;t nghiệm dương t&iacute;nh với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) g&acirc;y ra đại dịch Covid-19 của Tổng thống Donald Trump h&ocirc;m 2-10 đ&atilde; đặt ra th&aacute;ch thức cho chiến dịch tranh cử chống lại đối thủ Đảng D&acirc;n chủ Joe Biden, đặc biệt khi chỉ c&ograve;n hơn 30 ng&agrave;y nữa diễn ra bầu cử. Ngay cả khi &ocirc;ng Trump, 74 tuổi, kh&ocirc;ng c&oacute; triệu chứng cụ thể, &ocirc;ng vẫn phải r&uacute;t khỏi đường đua tranh cử v&agrave; c&aacute;ch ly tại Nh&agrave; Trắng trong một khoảng thời gian kh&ocirc;ng x&aacute;c định. Trong trường hợp bệnh nặng, c&acirc;u hỏi được đặt ra l&agrave; liệu &ocirc;ng Trump c&oacute; thể tiếp tục tham gia tranh cử hay kh&ocirc;ng.</p> <p>Thậm ch&iacute; trong trường hợp bệnh t&igrave;nh kh&ocirc;ng trở nặng, kết quả x&eacute;t nghiệm dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2 đ&atilde; cho thấy sự t&agrave;n ph&aacute; đối với vận may ch&iacute;nh trị của &ocirc;ng Trump bởi trong nhiều th&aacute;ng qua, &ocirc;ng Trump đ&atilde; hạ thấp mức độ nghi&ecirc;m trọng của đại dịch bất chấp hơn 200.000 người thiệt mạng tại Mỹ. Nh&agrave; l&atilde;nh đạo nền kinh tế đứng đầu thế giới đ&atilde; nhiều lần dự đo&aacute;n dịch Covid-19 &quot;sẽ biến mất&quot;, khẳng định dịch bệnh đ&atilde; được kiểm so&aacute;t v&agrave; nhấn mạnh nước Mỹ đang bước v&agrave;o giai đoạn cuối của cuộc khủng hoảng.</p> <p>&Ocirc;ng Trump đ&atilde; xem nhẹ cảnh b&aacute;o của c&aacute;c nh&agrave; khoa học. &Ocirc;ng cũng từ chối đeo khẩu trang ở nơi c&ocirc;ng cộng trong nhiều th&aacute;ng v&agrave; li&ecirc;n tục ho&agrave;i nghi về t&iacute;nh hiệu quả của biện ph&aacute;p n&agrave;y khi chế nhạo &ocirc;ng Joe Biden đeo khẩu trang. Trong những tuần gần đ&acirc;y, &ocirc;ng Trump đ&atilde; c&oacute; c&aacute;c cuộc vận động tranh cử với sự tham gia của h&agrave;ng ng&agrave;n người bất chấp quy định an to&agrave;n về sức khỏe cộng đồng. &Ocirc;ng Trump hiện nằm trong nh&oacute;m tuổi được cho l&agrave; dễ bị nhiễm SARS-CoV-2 nhất. Cứ 10 ca tử vong ở Mỹ th&igrave; c&oacute; 8 người từ 65 tuổi. Chưa đầy 48 giờ trước khi được chẩn đo&aacute;n, Tổng thống Trump đ&atilde; đứng chung s&acirc;n khấu với &ocirc;ng Biden tại cuộc tranh luận đầu ti&ecirc;n ở TP Cleveland, bang Ohio d&ugrave; 2 người kh&ocirc;ng bắt tay.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active"> <div><img alt="Ông Trump mắc Covid-19, nước Mỹ bầu cử ra sao? - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/03/nld-mediacdn-vn_chot-thay-trump-covid2020-10-02t082914z1938060048rc28aj9dn9tqrtrmadp3health-coronavirus-usa-trump-1601645771334338804343.jpg" title="Ông Trump mắc Covid-19, nước Mỹ bầu cử ra sao? - Ảnh 1." /></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p placeholder="[nhập chú thích]">Một người d&acirc;n Nhật Bản đi ngang m&agrave;n h&igrave;nh ở Tokyo, ph&aacute;t tin Tổng thống Mỹ Donald Trump mắc Covid-19 Ảnh: REUTERS</p> </div> </div> <p>Theo Tu ch&iacute;nh &aacute;n thứ 25 của Hiến ph&aacute;p Mỹ, một tổng thống kh&ocirc;ng đủ khả năng l&atilde;nh đạo v&igrave; l&yacute; do sức khỏe c&oacute; quyền lựa chọn tạm thời chuyển giao quyền lực cho ph&oacute; tổng thống v&agrave; sẽ kh&ocirc;i phục quyền lực bất cứ khi n&agrave;o cảm thấy c&oacute; thể tiếp tục nhiệm vụ. C&aacute;c đời tổng thống Mỹ chỉ sử dụng 3 lần Tu ch&iacute;nh &aacute;n thứ 25 kể từ khi được ph&ecirc; chuẩn v&agrave;o năm 1967, gồm cố Tổng thống Ronald Reagan (1 lần trong năm 1985), cựu Tổng thống George W. Bush (2 lần trong năm 2002 v&agrave; 2007). Theo Đạo luật Kế vị Tổng thống năm 1947, nếu cả &ocirc;ng Trump v&agrave; Ph&oacute; Tổng thống Mike Pence đều kh&ocirc;ng thể đảm nhận chức vụ, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đảm nhận vị tr&iacute; n&agrave;y.</p> <p>Trả lời tờ The Washington Post (Mỹ) hồi th&aacute;ng 8 về kịch bản một ứng vi&ecirc;n tổng thống kh&ocirc;ng đủ sức khỏe hoặc qua đời trước cuộc bầu cử, TS Richard H. Pildes, gi&aacute;o sư luật hiến ph&aacute;p tại Trường ĐH New York (Mỹ), cho biết quyết định sẽ thuộc về đảng m&agrave; ứng vi&ecirc;n đ&oacute; đại diện. Ph&oacute; Tổng thống Mike Pence - người sẽ nắm quyền tổng thống trong trường hợp &ocirc;ng Trump qua đời - sẽ l&agrave; lựa chọn h&agrave;ng đầu của Đảng Cộng h&ograve;a nhưng đ&oacute; vẫn kh&ocirc;ng phải l&agrave; lựa chọn duy nhất. Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng h&ograve;a (RNC) sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu quyết định người thay thế với sự tham gia của 168 th&agrave;nh vi&ecirc;n.</p> <p>Nhận định về kịch bản thay ứng vi&ecirc;n tổng thống tranh cử, GS Rick Hasen, gi&aacute;o sư luật v&agrave; khoa học ch&iacute;nh trị tại Trường ĐH California (Mỹ), cho rằng: &quot;Vấn đề ở đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c l&aacute; phiếu đ&atilde; được ph&aacute;t h&agrave;nh v&agrave; h&agrave;ng triệu người đ&atilde; bỏ phiếu. Tại thời điểm n&agrave;y, kh&ocirc;ng khả thi cho việc thay t&ecirc;n ứng vi&ecirc;n tr&ecirc;n l&aacute; phiếu m&agrave; kh&ocirc;ng bắt đầu lại to&agrave;n bộ qu&aacute; tr&igrave;nh bầu cử, điều n&agrave;y kh&ocirc;ng thể thực hiện được trong v&ograve;ng 30 ng&agrave;y trước bầu cử. Quốc hội c&oacute; thể th&ocirc;ng qua dự luật tr&igrave; ho&atilde;n cuộc bầu cử nhưng thật kh&oacute; để l&agrave;m như vậy&quot;.</p> <p>Theo tờ Straits Times (Singapore), với việc Tổng thống Trump bị c&aacute;ch ly, cuộc tranh luận thứ hai với đối thủ Biden dự kiến v&agrave;o ng&agrave;y 15-10 nhiều khả năng bị hủy. Trong trường hợp tổng thống qua đời bất kể quy tr&igrave;nh chọn ứng vi&ecirc;n thay thế, nước Mỹ c&oacute; nguy cơ chứng kiến bất ổn thực sự trong bối cảnh bị chia rẽ s&acirc;u sắc v&igrave; dịch bệnh.&nbsp;</p> <div class="VCSortableInPreviewMode alignCenter active" id="ObjectBoxContent_1601647200191"> <div> <p><b>Rủi ro an ninh quốc gia</b></p> <p>Tr&ecirc;n đ&agrave;i CNN, &ocirc;ng Carl Bernstein, ph&oacute;ng vi&ecirc;n nổi tiếng với vụ điều tra b&ecirc; bối Watergate thời cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon, nhấn mạnh Washington cần đặc biệt cảnh gi&aacute;c với rủi ro c&aacute;c nước đối đầu lợi dụng t&igrave;nh h&igrave;nh để đạt được mục đ&iacute;ch ri&ecirc;ng.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, hợp đồng tương lai gắn với c&aacute;c chỉ số chứng kho&aacute;n Mỹ đồng loạt lao dốc sau tin Tổng thống Trump nhiễm Covid-19, chẳng hạn như chỉ số S&amp;P 500 giảm 1% trong khi chỉ số Nasdaq giảm 1,2%. Thị trường dầu mỏ cũng phản ứng ti&ecirc;u cực với th&ocirc;ng tin n&agrave;y khi gi&aacute; dầu th&ocirc; Brent loại LCOc1 giảm 2,7% xuống c&ograve;n 39,81 USD/th&ugrave;ng v&agrave; gi&aacute; dầu th&ocirc; Mỹ loại CLc1 giảm 2,9% xuống c&ograve;n 37,60 USD/th&ugrave;ng. Giới ph&acirc;n t&iacute;ch khẳng định với Reuters rằng th&ocirc;ng tin &ocirc;ng Trump nhiễm Covid-19 c&oacute; thể g&acirc;y ra một l&agrave;n s&oacute;ng biến động thị trường mới, bởi c&aacute;c nh&agrave; đầu tư đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống v&agrave;o th&aacute;ng 11.</p> <p>Trước Tổng thống Trump, nhiều nh&agrave; l&atilde;nh đạo kh&aacute;c cũng đ&atilde; bị chẩn đo&aacute;n nhiễm Covid-19, bao gồm Thủ tướng Anh Boris Johnson v&agrave; Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Thủ tướng Johnson nhập viện v&agrave;o ng&agrave;y 5-4 sau khi biểu hiện c&aacute;c triệu chứng như sốt v&agrave; ho suốt hơn 10 ng&agrave;y. Nh&agrave; l&atilde;nh đạo 55 tuổi được điều trị trong v&ograve;ng một tuần tại bệnh viện, trong đ&oacute; c&oacute; 3 ng&agrave;y tại đơn vị chăm s&oacute;c đặc biệt.</p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> &nbsp; <div class="sharemxh bottomshare">&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo nld.com.vn
back to top