Ông Nguyễn Hải Ninh làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Phó văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh được điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa thay cho ông Nguyễn Khắc Định.

<div> <p>Chiều 23/4, tại TP Nha Trang (tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a), b&agrave; Trương Thị Mai (Trưởng ban Tổ chức Trung ương) thay mặt Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương, Bộ Ch&iacute;nh Trị đ&atilde; c&ocirc;ng bố quyết định điều động, ph&acirc;n c&ocirc;ng Nguyễn Hải Ninh (Ph&oacute; văn ph&ograve;ng Trung ương Đảng) l&agrave;m B&iacute; thư Tỉnh ủy Kh&aacute;nh H&ograve;a nhiệm kỳ 2020-2025.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Ong Nguyen Hai Ninh bi thu Khanh Hoa anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/23/znews-photo-zadn-vn_4.jpg" title="Ông Nguyễn Hải Ninh bí thư Khánh Hòa ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>B&agrave; Trương Thị Mai trao quyết định cho t&acirc;n B&iacute; thư Tỉnh ủy Kh&aacute;nh H&ograve;a Nguyễn Hải Ninh. Ảnh:<em> An B&igrave;nh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Hải Ninh sinh năm 1976, l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng kh&oacute;a XIII, qu&ecirc; Hưng Y&ecirc;n v&agrave; c&oacute; bằng tiến sĩ Luật.</p> <p>&Ocirc;ng từng giữ chức Vụ trưởng, Thư k&yacute; của Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Trung ương Đảng. Th&aacute;ng 11/2014, &ocirc;ng được lu&acirc;n chuyển tham gia Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk v&agrave; được bầu giữ chức vụ Ph&oacute; chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk từ 2014 đến th&aacute;ng 3/2019</p> <p>Th&aacute;ng 3/2019, Bộ Ch&iacute;nh trị điều động, bổ nhiệm &ocirc;ng Nguyễn Hải Ninh giữ chức Ph&oacute; ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Trung ương Đảng.</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Khắc Định, người tiền nhiệm của &ocirc;ng Hải Ninh, hiện l&agrave; Ph&oacute; chủ tịch Quốc hội.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top