Ông Lê Tuấn Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Chiều 18/1, tại kỳ họp chuyên đề (lần 8) HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Lê Tuấn Phong (Phó Chủ tịch UBND tỉnh), giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với 50/51 phiếu tán thành.

<div> <div>&nbsp;</div> <p class="t-j" style="text-align: justify;">Chiều 18/1, tại kỳ họp chuy&ecirc;n đề (lần 8) HĐND tỉnh B&igrave;nh Thuận kh&oacute;a X, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; bỏ phiếu bầu &ocirc;ng L&ecirc; Tuấn Phong (Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh), giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với 50/51 phiếu t&aacute;n th&agrave;nh.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Ông Lê Tuấn Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/18/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_binh-thuan-co-tan-chu-tich-ubnd-tinh.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: center;">&Ocirc;ng L&ecirc; Tuấn Phong, t&acirc;n Chủ tịch UBND tỉnh&nbsp;B&igrave;nh Thuận</td> </tr> </tbody> </table> <p class="t-j" style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 13/1 Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng đ&atilde; c&oacute; quyết định chuẩn y chức vụ Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 đối với &ocirc;ng L&ecirc; Tuấn Phong.</p> <p class="t-j" style="text-align: justify;">&Ocirc;ng L&ecirc; Tuấn Phong sinh ng&agrave;y 10/9/1974. Qu&ecirc; qu&aacute;n: x&atilde; H&agrave;m Hiệp, huyện H&agrave;m Thuận Bắc, tỉnh B&igrave;nh Thuận, Đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam. Tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n thạc sĩ Kỹ thuật.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Phong từng l&agrave; Ph&oacute; Chủ tịch UBND TP Phan Thiết, Gi&aacute;m đốc Sở Kế hoạch v&agrave; Đầu tư, Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.</p> <p style="text-align: justify;">Cũng tại kỳ họp, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; thực hiện quy tr&igrave;nh miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với &ocirc;ng Nguyễn Ngọc Hai l&yacute; do kh&ocirc;ng đủ thời gian bầu v&agrave;o Ban chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ mới.</p> <p class="t-j" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div>

Theo vietnamnet.vn
TPBVSK Bổ Nam Vương là “hàng giả”?

TPBVSK Bổ Nam Vương là “hàng giả”?

Đơn vị chịu trách nhiệm và phân phối độc quyền sản phẩm có tên in trên bao bì TPBVSK Bổ Nam Vương khẳng định: Sản phẩm Bổ Nam Vương đang bán trên thị trường là “hàng giả”...!?
“Ngực to”... có lo ung thư vú?

“Ngực to”... có lo ung thư vú?

Ung thư vú đứng đầu trong các loại ung thư ở nữ giới nhưng hầu hết chị em lại không biết về nguy cơ ung thư này đặc biệt “có sẵn trên người”. Ngoài tiền sử gia đình, đột biến gen… đôi khi không lấy chồng, không sinh con, không cho con bú… cũng là yếu tố tăng nguy cơ mắc ung thư vú.
back to top