Ông Biden đề cử đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cử ông Marc Evans Knapper, một nhà ngoại giao kỳ cựu, làm tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

<div> <p>Theo th&ocirc;ng b&aacute;o ch&iacute;nh thức được đăng tải tr&ecirc;n trang web của Nh&agrave; Trắng, Tổng thống Joe Biden&nbsp;h&ocirc;m&nbsp;15/4 đ&atilde; c&ocirc;ng bố đề cử 9 nh&agrave; ngoại giao l&agrave;m Đại sứ của Mỹ tại một số nước&nbsp;ch&acirc;u Phi v&agrave; ch&acirc;u &Aacute;, trong đ&oacute; c&oacute; Việt Nam.</p> <p>Th&ocirc;ng b&aacute;o cho biết, &ocirc;ng Marc Evans Knapper, một người c&oacute; th&acirc;m ni&ecirc;n trong ng&agrave;nh ngoại giao Mỹ, được Tổng thống Biden đề cử l&agrave;m Đại sứ mới của Mỹ tại Việt Nam. &Ocirc;ng hiện đang l&agrave; Ph&oacute; trợ l&yacute; Bộ trưởng phụ tr&aacute;ch khu vực Nhật Bản v&agrave; H&agrave;n Quốc tại&nbsp;Cục&nbsp;Đ&ocirc;ng &Aacute; v&agrave; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Ông Biden đề cử đại sứ Mỹ tại Việt Nam" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/16/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_ong-biden-de-cu-dai-su-my-tai-viet-nam-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&Ocirc;ng&nbsp;Marc Evans Knapper được Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử l&agrave;m t&acirc;n Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Trước khi đảm nhận vị tr&iacute; hiện tại, &ocirc;ng Knapper từng&nbsp;giữ chức Đại biện L&acirc;m thời của&nbsp;Đại sứ qu&aacute;n Mỹ tại H&agrave;n Quốc v&agrave; Nhật Bản, c&ugrave;ng vị tr&iacute; trong ban l&atilde;nh đạo của Đại sứ qu&aacute;n Mỹ tại Iraq. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, &ocirc;ng&nbsp;từng l&agrave; Gi&aacute;m đốc Văn ph&ograve;ng C&aacute;c vấn đề Ấn Độ v&agrave; Gi&aacute;m đốc Văn ph&ograve;ng C&aacute;c vấn đề Nhật Bản của Bộ Ngoại giao Mỹ.&nbsp;</p> <p>&Ocirc;ng Marc Knapper tốt nghiệp hệ cử nh&acirc;n ng&agrave;nh khoa học x&atilde; hội của Đại học Princeton (Mỹ) v&agrave; c&oacute; bằng Thạc sĩ của Trường Cao đẳng Chiến tranh Qu&acirc;n đội Mỹ. &Ocirc;ng đ&atilde;&nbsp;gi&agrave;nh được nhiều giải thưởng v&agrave; vinh danh từ Bộ ngoại giao Mỹ,&nbsp;v&agrave; c&oacute; khả năng sử dụng&nbsp;được cả tiếng Nhật, tiếng H&agrave;n v&agrave; tiếng Việt.</p> <p>T&acirc;n Đại sứ Mỹ tại Việt Nam sẽ thay thế vị tr&iacute; hiện tại của &ocirc;ng Daniel Kritenbrink, người sẽ chuẩn bị kết th&uacute;c nhiệm kỳ. &Ocirc;ng&nbsp;Kritenbrink hiện cũng được Tổng thống Biden đề cử v&agrave;o vị tr&iacute; Trợ l&yacute;&nbsp; phụ tr&aacute;ch vấn đề Đ&ocirc;ng &Aacute; v&agrave; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương của Ngoại trưởng Mỹ.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong 2 ngày qua tại Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, nhiều tuyến đường ở vùng núi bị sạt lở, ngập sâu. Hơn 4.000 học sinh của huyện Hương Khê phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.
back to top