Ô nhiễm không khí ở mức nguy hại, Bộ TN&MT khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài

Trước tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội chạm ngưỡng rất xấu, Tổng Cục môi trường khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời.

<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <p>Ng&agrave;y 14/12, Tổng Cục M&ocirc;i trường (Bộ T&agrave;i Nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường) c&ocirc;ng bố kết quả quan trắc chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; từ 7/12 đến 13/12 v&agrave; đưa ra thang khuyến c&aacute;o với người căn cứ mức độ <span>&ocirc; nhiễm</span>.</p> <p>​Theo kết quả c&ocirc;ng bố, trong&nbsp;tuần n&agrave;y&nbsp;(từ 7-13/12)&nbsp;mức độ &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute; c&oacute; xu hướng tăng hơn so với tuần trước (30/11-6/12).</p> <p>Đặc biệt l&agrave; trong c&aacute;c ng&agrave;y 10 - 13/12 chỉ số chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; (AQI) ng&agrave;y tại H&agrave; Nội chạm ngưỡng rất xấu (gi&aacute; trị từ 201-300).​ Gi&aacute; trị trung b&igrave;nh 24 giờ của PM2.5 tại c&aacute;c th&agrave;nh phố từ đầu th&aacute;ng 12 tới nay, nh&igrave;n chung c&oacute; xu hướng tăng.</p> <p>Trong c&aacute;c ng&agrave;y từ 7/12 đến 12/12, tại H&agrave; Nội, Việt Tr&igrave; (Ph&uacute; Thọ), TP.HCM ghi nhận gi&aacute; trị trung b&igrave;nh 24 giờ của PM2.5 vượt qu&aacute; giới hạn cho ph&eacute;p. Tại H&agrave; Nội, c&oacute; trạm&nbsp;đo&nbsp;được&nbsp;gi&aacute; trị trung b&igrave;nh 24 giờ của PM2.5&nbsp;vượt qu&aacute; giới hạn cho ph&eacute;p gần 2-3 lần. Số liệu quan trắc tại c&aacute;c trạm ở Kh&aacute;nh H&ograve;a v&agrave; Đ&agrave; Nẵng cũng c&oacute; xu hướng tăng nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho ph&eacute;p.</p> <figure class="expNoEdit"><img alt="O nhiem khong khi o muc nguy hai, Bo TN&amp;MT khuyen cao nguoi dan han che ra ngoai hinh anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/18/tp-ha-noi-o-nhiem-2339290.jpg" /> <figcaption> <p>&Ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute; tại H&agrave; Nội ở mức rất xấu v&agrave; nguy hại trong nhiều ng&agrave;y.</p> </figcaption> </figure> <p>Theo Tổng cục M&ocirc;i trường, kết quả t&iacute;nh to&aacute;n AQI ng&agrave;y cho thấy, tại H&agrave; Nội, <span>chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute;</span> ở mức xấu trong c&aacute;c ng&agrave;y từ 9-12/12, tại Việt Tr&igrave; v&agrave; Huế, chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; chạm ngưỡng xấu trong ng&agrave;y 12/12, c&ograve;n tại Hạ Long (Quảng Ninh), TP.HCM, chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; cũng ở mức k&eacute;m.</p> <p>&quot;<em>Tại H&agrave; Nội, từ ng&agrave;y 7/12 đến 12/12, gi&aacute; trị trung b&igrave;nh 24 giờ&nbsp;của PM2.5 li&ecirc;n tục vượt qu&aacute; giới hạn cho ph&eacute;p tại tất cả c&aacute;c trạm. Số liệu đo tại một số trạm đặt tại Minh Khai, ĐSQ Ph&aacute;p cho thấy gi&aacute; trị vượt qu&aacute; giới hạn cho ph&eacute;p tr&ecirc;n 3 lần trong c&aacute;c ng&agrave;y từ 11/12 đến 12/12</em>&quot;, Tổng cục M&ocirc;i trường n&ecirc;u.</p> <p>Kết quả t&iacute;nh to&aacute;n&nbsp;AQI theo ng&agrave;y tại c&aacute;c trạm cho thấy, từ 8/12 đến 12/12, chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; li&ecirc;n tục ở mức xấu. Trong ng&agrave;y 11/12 v&agrave; 12/12, kết quả quan trắc tại một số trạm cho thấy AQI chạm ngưỡng rất xấu (AQI &gt;200).</p> <p>Kết quả t&iacute;nh to&aacute;n AQI giờ (th&ocirc;ng b&aacute;o chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; tức thời) cho thấy tại trạm đặt tại Đại sứ qu&aacute;n Mỹ, gi&aacute; trị AQI đ&atilde; lớn hơn 300 (mức nguy hại) v&agrave;o thời điểm từ 3-6h&nbsp;ng&agrave;y 10/12 v&agrave; 13/12.</p> <p>Đối với hầu hết c&aacute;c trạm kh&aacute;c, gi&aacute; trị&nbsp;AQI đo được ở mức rất xấu (từ 201-300) trong khoảng thời gian từ 22h&nbsp;h&ocirc;m trước đến 8h&nbsp;h&ocirc;m sau. Sau 12h, AQI c&oacute; giảm nhưng vẫn nằm ở mức k&eacute;m. Trong c&aacute;c ng&agrave;y từ 10/12 đến 13/12, AQI giờ ở mức rất xấu (từ 201-300), chiếm đến 32,5% số giờ trong ng&agrave;y.</p> <figure class="expNoEdit"><img alt="O nhiem khong khi o muc nguy hai, Bo TN&amp;MT khuyen cao nguoi dan han che ra ngoai hinh anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/16/on-nhiem-khong-khi-ha-noi-1501003.png" /> <figcaption> <p>C&aacute;c khuyến nghị tương ứng với gi&aacute; trị AQI c&ocirc;ng bố của Tổng cục M&ocirc;i trường.</p> </figcaption> </figure> <p>Theo Tổng cục M&ocirc;i trường, diễn biến h&agrave;m lượng PM2.5 trong ng&agrave;y cho thấy, h&agrave;m lượng <span>PM2.5</span> thường cao hơn v&agrave;o buổi đ&ecirc;m v&agrave; s&aacute;ng sớm. V&igrave; vậy, người d&acirc;n n&ecirc;n hạn chế c&aacute;c hoạt động ngo&agrave;i trời trong c&aacute;c khoảng thời gian n&agrave;y.</p> <p>&quot;<em>Trong tuần (từ 7/12 đến 13/12), chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; đang c&oacute; xu hướng xấu đi, đặc biệt, trong mấy ng&agrave;y gần&nbsp;đ&acirc;y,&nbsp;chỉ số AQI giờ đo được tại một số trạm ở H&agrave; Nội đ&atilde;&nbsp;chạm ngưỡng rất xấu. </em></p> <p><em>Theo dự b&aacute;o thời tiết, khoảng thứ Tư tuần sau (ng&agrave;y 18/12) c&oacute; thể c&oacute; mưa, do đ&oacute;, trong một v&agrave;i ng&agrave;y tới, chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; c&oacute; thể vẫn duy tr&igrave; ở mức xấu. Mọi người kể cả học sinh n&ecirc;n hạn chế vận động v&agrave; tập thể dục ngo&agrave;i trời, đ&oacute;ng c&aacute;c cửa sổ v&agrave; cửa ra v&agrave;o, đeo khẩu trang chống bụi PM2 khi đi ra đường</em>&quot;, <a href="https://vtc.vn/o-nhiem-khong-khi-o-muc-nguy-hai-bo-tnmt-khuyen-cao-nguoi-dan-han-che-ra-ngoai-d516160.html">Tổng cục M&ocirc;i trường khuyến c&aacute;o.</a></p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <footer style="text-transform: uppercase; color: #a3171e;font-weight:700;float:right">Xu&acirc;n Trường</footer> &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

Theo vtc.vn
Thải độc gan sai cách… coi chừng hại cơ thể

Thải độc gan sai cách… coi chừng hại cơ thể

Sau những ngày "chén chú chén anh", "mâm cao cỗ đầy" liên miên dịp Tết, nhiều người phải đối mặt tình trạng nóng gan, mẩn ngứa...nên dùng bổ gan và thải độc gan. Tuy nhiên, có những người uống sai cách gây hại cơ thể.
Nỗi lo thực phẩm “bẩn” mùa lễ hội

Nỗi lo thực phẩm “bẩn” mùa lễ hội

Sau Tết Nguyên đán là thời điểm mùa lễ hội đang diễn ra ở nhiều nơi. Thị trường phục vụ nhu cầu ăn uống của du khách cũng trở nên sôi động, kèm theo đó là nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
back to top