Nissan Navara mới giảm giá 36 triệu đồng

Nhà phân phối mới VAD giảm giá hai bản số tự động xe bán tải Navara, tăng thời gian bảo hành từ 3 lên 5 năm, áp dụng từ 20/11.

<div> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Đối với c&aacute;c mẫu xe Navara do nh&agrave; ph&acirc;n phối cũ (Tan Chong) nhập khẩu, ch&iacute;nh s&aacute;ch b&aacute;n h&agrave;ng như trước, thời hạn bảo h&agrave;nh vẫn 3 năm. VAD cho biết hai phi&ecirc;n bản Navara được giảm gi&aacute; sản xuất trong 2020, nhập khẩu Th&aacute;i Lan.</p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><strong>Phi&ecirc;n bản</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>Gi&aacute; cũ</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>Gi&aacute; mới</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>Mức giảm</strong></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">EL 2WD AT</td> <td style="text-align: center;">679</td> <td style="text-align: center;">659</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">VL 4WD AT</td> <td style="text-align: center;">835</td> <td style="text-align: center;">799</td> <td style="text-align: center;">36</td> </tr> </tbody> </table> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Đơn vị: <em>triệu đồng</em></p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">L&ocirc; h&agrave;ng Nissan Navara mới do VAD nhập khẩu dự kiến c&oacute; mặt tại đại l&yacute; v&agrave;o khoảng th&aacute;ng 12. Phom d&aacute;ng Navara vẫn như thế hệ hiện h&agrave;nh chứ chưa phải <span>bản n&acirc;ng cấp giữa chu kỳ</span> vừa ra mắt hồi đầu th&aacute;ng 11.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/20/nissan-navara-vnexpress-1-1567-6340-2080-1605886867.png?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=USjfJkkh24L3wIswsyH5Rg" itemprop="url" /> <meta content="748" itemprop="width" /> <meta content="501" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture" style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/21/i1-vnexpress-vnecdn-net_nissan-navara-vnexpress-1-1567-6340-2080-1605886867.png 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/20/nissan-navara-vnexpress-1-1567-6340-2080-1605886867.png?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=kYpg62XrHzBSQySa-BmDVA 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/20/nissan-navara-vnexpress-1-1567-6340-2080-1605886867.png?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=eC_e1fuBSkIJ2qX-srPiHg 2x" /><img alt="Phiên bản Nissan EL số tự động một cầu số tự động đời 2019 tại Việt Nam. Ảnh: Nissan" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/21/i1-vnexpress-vnecdn-net_nissan-navara-vnexpress-1-1567-6340-2080-1605886867.png" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image"><em>Phi&ecirc;n bản Nissan EL số tự động một cầu số tự động đời 2019 tại Việt Nam. Ảnh: Nissan</em></p> </figcaption> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Navara mới l&agrave; sản phẩm đ&aacute;nh dấu bước <span>hoạt động đầu ti&ecirc;n của VAD</span> sau khi tiếp quản quyền ph&acirc;n phối thương hiệu Nissan tại Việt Nam từ 1/10. Thế hệ Navara hiện h&agrave;nh b&aacute;n tại Việt Nam từ 2015. H&atilde;ng ph&acirc;n phối giai đoạn n&agrave;y, Tan Chong, kh&ocirc;ng b&aacute;o c&aacute;o số liệu b&aacute;n h&agrave;ng nhưng theo dự đo&aacute;n của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, lượng b&aacute;n h&agrave;ng của Navara thuộc nh&oacute;m đầu, xếp dưới vua doanh số Ford Ranger.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Th&ocirc;ng tin về kế hoạch ph&acirc;n phối những mẫu xe kh&aacute;c của Nissan như Sunny, X-Trail, Terra chưa được h&atilde;ng tiết lộ. C&aacute;c đại l&yacute; hiện giảm gi&aacute; để đẩy h&agrave;ng tồn, chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh tiếp theo c&oacute; thể bắt đầu từ 2021.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Hệ thống showroom Nissan cũ vẫn đang được duy tr&igrave; hoạt động cũng như ch&iacute;nh s&aacute;ch bảo dưỡng đi k&egrave;m. Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn mới v&agrave; cam kết doanh số d&agrave;nh cho đại l&yacute; c&oacute; thể thay đổi theo hướng tăng dưới thời nh&agrave; ph&acirc;n phối mới.</p>

Theo vnexpress.net
Xe đạp điện địa hình có giá hơn 200 triệu đồng

Xe đạp điện địa hình có giá hơn 200 triệu đồng

Xe đạp điện leo núi Audi E-Tron giá 10.126 đô la, lấy cảm hứng từ chiếc xe đua Audi RS Q e-tron Dakar, hãng xe nước Đức đã hợp tác với nhà sản xuất xe đạp điện Fantic của Ý để cho ra mắt chiếc xe đạp điện địa hình có giá siêu đắt này.
back to top