Những vuông đất tiền tỷ làm tái xuất nhà siêu mỏng, siêu méo ở Hà Nội

Những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo vẫn tồn tại và tiếp diễn ở những tuyến đường mới mở của Thủ đô bất chấp những nỗ lực của thành phố trong việc xử lý.

<div> <p><b>Những căn nh&agrave; kỳ dị v&agrave; vu&ocirc;ng đất tiền tỷ</b></p> <p>Mới đ&acirc;y, khi đi kiểm tra một số dự &aacute;n trọng điểm của Thủ đ&ocirc;, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội Vương Đ&igrave;nh Huệ nhấn mạnh, kh&ocirc;ng để xảy ra t&igrave;nh trạng nh&agrave; si&ecirc;u mỏng, si&ecirc;u m&eacute;o b&ecirc;n c&aacute;c tuyến đường hiện đại mới mở. Vấn đề kh&ocirc;ng mới nhưng thực tế mỗi khi mở những tuyến đường, d&atilde;y phố mới lại xuất hiện những căn nh&agrave; si&ecirc;u mỏng, si&ecirc;u m&eacute;o.</p> <p>Tr&ecirc;n tuyến đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Li&ecirc;m), nơi c&oacute; dự &aacute;n mở rộng đường v&agrave;nh đai 3 (đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long), nhiều hộ d&acirc;n do bị giải ph&oacute;ng mặt bằng n&ecirc;n đ&atilde; x&eacute;n mất phần lớn diện t&iacute;ch nh&agrave;. Phần diện t&iacute;ch c&ograve;n lại xuất hiện những căn nh&agrave; c&oacute; h&igrave;nh th&ugrave; m&eacute;o m&oacute;, xi&ecirc;u vẹo. Ngay ng&atilde; ba Phạm Văn Đồng - Trần Cung một căn nh&agrave; h&igrave;nh tam gi&aacute;c chừng 5m<sup>2</sup> c&oacute; hai mặt phố lớn, được dựng bằng t&ocirc;n, đ&atilde; đ&oacute;ng cửa xếp ngay ngắn. Hầu hết c&aacute;c khối nh&agrave; m&eacute;o xệch xuất hiện theo h&igrave;nh dạng &ocirc; đất.</p> <p>Tại ng&atilde; tư Phạm Văn Đồng- Cổ Nhuế, căn nh&agrave; số 568 Phạm Văn Đồng được x&acirc;y cao 3,5 tầng nổi nhất khu vực, tr&ocirc;ng xa giống như thanh sắt sắc lẹm chĩa l&ecirc;n trời. &Ocirc;ng chủ nh&agrave; thừa nhận, căn nh&agrave; c&oacute; mặt tiền đẹp (d&ugrave; hơi m&eacute;o).</p> <p>B&ecirc;n đối diện căn nh&agrave; số 348 thừa ra khoảng 2m<sup>2</sup> đất. Diện t&iacute;ch n&agrave;y được chủ nh&agrave; dựng chuồng cọp, che 1/2 mặt tiền nh&agrave; h&agrave;ng x&oacute;m. Người d&acirc;n cho biết, người h&agrave;ng x&oacute;m ngỏ &yacute; bỏ ra khoảng 2 tỷ đồng mua lại 2m<sup>2</sup> để bỏ phần che khuất nhưng bị khước từ.</p> <p>Những ng&ocirc;i nh&agrave; tr&ecirc;n đoạn đường n&agrave;y cứ nối tiếp nhau m&eacute;o m&oacute;, xi&ecirc;n xẹo theo. Đoạn tiếp gi&aacute;p với Si&ecirc;u thị Metro, miếng đất mặt đường h&igrave;nh tam gi&aacute;c c&oacute; diện t&iacute;ch chừng 15m<sup>2</sup>, c&oacute; đến 10m mặt đường Phạm Văn Đồng, được tận dụng mở qu&aacute;n nước. Người b&aacute;n ở đ&acirc;y cho biết, kh&ocirc;ng x&acirc;y nh&agrave; được n&ecirc;n gia đ&igrave;nh đang rao b&aacute;n, gi&aacute; mong muốn khoảng 200 triệu đồng/m<sup>2</sup>.</p> <p><b>L&aacute;ch luật, r&agrave;o t&ocirc;n x&acirc;y nh&agrave; si&ecirc;u mỏng, si&ecirc;u m&eacute;o</b></p> <p>T&igrave;nh trạng nh&agrave; m&eacute;o m&oacute;, xi&ecirc;n xẹo cũng xuất hiện tr&ecirc;n tuyến đường v&agrave;nh đai 2 (đoạn đường Trường Chinh, Minh Khai) - một c&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ tại H&agrave; Nội. Dọc tuyến đường Minh Khai (đoạn giao Trương Định - đến cầu Mai Động) kh&ocirc;ng thiếu những căn nh&agrave; c&oacute; mặt tiền rộng, nhưng chiều s&acirc;u hạn chế, những căn nh&agrave; h&igrave;nh chữ nhật mỏng tang, h&igrave;nh tam gi&aacute;c, h&igrave;nh thang. Một chủ qu&aacute;n tr&agrave; đ&aacute; kể&nbsp; &ldquo;Mảnh đất m&eacute;o m&oacute; tr&ecirc;n đường n&agrave;y được rao gi&aacute; 350 triệu đồng/m<sup>2</sup>, kh&ocirc;ng bớt 1 đồng mới n&oacute;i chuyện mua b&aacute;n&rdquo;.</p> <p>Khu vực gần nh&agrave; m&aacute;y bia Việt H&agrave;, c&oacute; hơn chục c&ocirc;ng tr&igrave;nh lớn nhỏ đang tranh thủ c&ocirc;ng trường cho thợ ồ ạt x&acirc;y dựng. Tại căn nh&agrave; c&oacute; diện t&iacute;ch chưa đầy 20m<sup>2</sup>, h&igrave;nh thang, b&aacute;m mặt đường Minh Khai, c&aacute;c tốp thợ đang gấp r&uacute;t ho&agrave;n thiện tầng 5. Chủ nh&agrave; cho biết, tranh thủ c&ocirc;ng trường đường đang&nbsp;thi c&ocirc;ng &ocirc;ng đốc th&uacute;c thợ ho&agrave;n thiện nhanh để cho thu&ecirc;.</p> <p>&ldquo;Nh&agrave; c&oacute; diện t&iacute;ch tr&ecirc;n 30m<sup>2</sup> nhưng khi mở rộng đường, bị thu hồi mất 18m<sup>2</sup>. Gi&aacute; đền b&ugrave; khoảng 36 triệu đồng/m<sup>2</sup>, bị thu hồi một nửa diện t&iacute;ch đất nhưng tiền đền b&ugrave; vừa đủ chi ph&iacute; để x&acirc;y dựng nh&agrave; mới (khoảng 1 tỷ đồng), mỗi m<sup>2</sup> đất mặt tiền đường Minh Khai c&oacute; gi&aacute; tr&ecirc;n 300 triệu đồng, gi&aacute; cho thu&ecirc; cũng từ 4 - 6 triệu đồng/m<sup>2</sup> n&ecirc;n phải tận dụng từng cm<sup>2</sup>&rdquo;, người n&agrave;y n&oacute;i.</p> <p>Theo quy định của Bộ X&acirc;y dựng, c&aacute;c thửa đất tr&ecirc;n 36 m<sup>2</sup> mới được x&acirc;y dựng. Nhưng nhiều nh&agrave; c&oacute; diện t&iacute;ch nhỏ, vừa phải &ldquo;l&aacute;ch&rdquo; bằng c&aacute;ch &ldquo;xin&rdquo; sửa chữa, qu&acirc;y t&ocirc;n k&iacute;n m&iacute;t rồi &acirc;m thầm&nbsp;n&acirc;ng độ cao dần dần, ph&iacute;a trong&nbsp;hoặc hợp thửa với h&agrave;ng x&oacute;m (nhưng thực chất vẫn l&agrave; hai hộ độc lập) để được cấp ph&eacute;p x&acirc;y dựng. Th&agrave;nh ra, kh&ocirc;ng chỉ bất cập ở kh&acirc;u giải ph&oacute;ng mặt bằng m&agrave; cả ở kh&acirc;u quản l&yacute; x&acirc;y dựng cũng c&oacute; vấn đề n&ecirc;n c&aacute;c căn nh&agrave; si&ecirc;u mỏng, si&ecirc;u m&eacute;o, thậm ch&iacute; kỳ dị cứ mọc l&ecirc;n.</p> <div> <blockquote class="summarize cms-quote"> <p>Theo quy định của Bộ X&acirc;y dựng, c&aacute;c thửa đất tr&ecirc;n 36 m2 mới được x&acirc;y dựng. Nhưng nhiều nh&agrave; c&oacute; diện t&iacute;ch nhỏ, vừa phải &ldquo;l&aacute;ch&rdquo; bằng c&aacute;ch &ldquo;xin&rdquo; sửa chữa, qu&acirc;y t&ocirc;n k&iacute;n m&iacute;t rồi &acirc;m thầm n&acirc;ng độ cao dần dần, ph&iacute;a trong hoặc hợp thửa với h&agrave;ng x&oacute;m (nhưng thực chất vẫn l&agrave; hai hộ độc lập) để được cấp ph&eacute;p x&acirc;y dựng.</p> </blockquote> </div> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
Lâm Đồng: Cần “xem xét thận trọng” khi đề xuất dự án đầu tư căn hộ du lịch. Ảnh minh họa.

Lâm Đồng: Cần “xem xét thận trọng” khi đề xuất dự án đầu tư căn hộ du lịch

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi UBND các huyện và TP Đà Lạt, Bảo Lộc về việc kiểm soát dân số và khả năng đáp ứng hạ tầng, việc bố trí các loại hình căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng tại các đô thị, khu du lịch trên địa bàn tỉnh.
Lâu đài Mặt Trăng mờ ảo trong sương mây, nơi du khách có thể thỏa trí tưởng tượng với những trải nghiệm huyền bí, những cảm xúc từ phấn khích tới mãn nhãn.

Việt Nam đang sở hữu chuỗi các công viên kỷ lục thế giới

Ngay tại Việt Nam, du khách cũng có thể tận hưởng các trải nghiệm vui chơi giải trí đỉnh cao thế giới tại những công viên chủ đề đạt nhiều kỷ lục mà không phải quốc gia nào cũng có. Điều này khẳng định vị thế của một đất nước đang có tăng trưởng ngành du lịch nằm trong số 3 quốc gia tăng cao nhất trên thế giới.
back to top