Những tỉnh thành có 17 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội

Trong 18 ủy viên Bộ Chính trị có 17 người ứng cử ĐBQH khóa mới, chỉ có một trường hợp duy nhất là Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên không ứng cử.

<div> <p>Theo danh s&aacute;ch những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) do c&aacute;c cơ quan trung ương giới thiệu về c&aacute;c tỉnh, TP trong cả nước c&oacute; 16 Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị ứng cử tại nhiều tỉnh th&agrave;nh. Ngo&agrave;i ra, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị,&nbsp; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội Đinh Tiến Dũng ứng cử vi&ecirc;n tại địa phương, kh&ocirc;ng thuộc khối c&aacute;c cơ quan Trung ương.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Những tỉnh thành có 17 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/20/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_nhung-tinh-thanh-co-17-uy-vien-bo-chinh-tri-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Tổng B&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng trao đổi c&ugrave;ng Chủ tịch nước Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c, Thủ tướng Phạm Minh Ch&iacute;nh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đ&igrave;nh Huệ b&ecirc;n lề kỳ họp 11 của Quốc hội kh&oacute;a XIV.&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Nơi ứng cử ĐBQH kh&oacute;a XV của 17 Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị:</strong></p> <p>Tổng B&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng ứng cử tại H&agrave; Nội</p> <p>Chủ tịch nước Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c ứng cử tại TP.HCM</p> <p>Thủ tướng Phạm Minh Ch&iacute;nh ứng cử tại Cần Thơ</p> <p>Chủ tịch Quốc hội Vương Đ&igrave;nh Huệ ứng cử tại Hải Ph&ograve;ng</p> <p>Thường trực Ban B&iacute; thư V&otilde; Văn Thưởng ứng cử tại TP Đ&agrave; Nẵng</p> <p>Ph&oacute; Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại Hậu Giang</p> <p>Ph&oacute; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Phạm B&igrave;nh Minh ứng cử tại&nbsp;B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u</p> <p>Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm T&uacute; ứng cử tại L&agrave;o Cai</p> <p>Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ứng cử tại&nbsp;H&ograve;a B&igrave;nh</p> <p>Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh ứng cử tại&nbsp;Kh&aacute;nh H&ograve;a</p> <p>Trưởng Ban Nội ch&iacute;nh Trung ương Phan Đ&igrave;nh Trạc ứng cử tại L&acirc;m Đồng</p> <p>Đại tướng T&ocirc; L&acirc;m, Bộ trưởng Bộ C&ocirc;ng an ứng cử tại Hưng Y&ecirc;n</p> <p>Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng trưởng Bộ Quốc ph&ograve;ng ứng cử tại&nbsp;Th&aacute;i Nguy&ecirc;n</p> <p>Ch&aacute;nh &aacute;n TAND Tối cao Nguyễn H&ograve;a B&igrave;nh ứng cử tại&nbsp;Bắc Giang</p> <p>Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục ch&iacute;nh trị QĐND Việt Nam ứng cử tại&nbsp;Thanh H&oacute;a</p> <p>Gi&aacute;m đốc Học viện Ch&iacute;nh trị quốc gia Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội đồng L&yacute; luận Trung ương Nguyễn Xu&acirc;n Thắng ứng cử tại&nbsp;ứng cử tại Quảng Ninh.</p> <p>B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội Đinh Tiến Dũng ứng cử tại TP H&agrave; Nội</p> <p><strong>Ngo&agrave;i ra, 4 ủy vi&ecirc;n Ban B&iacute; thư cũng ứng cử ĐBQH tại c&aacute;c tỉnh Nghệ An,&nbsp;Đắk Lắk, H&agrave; Tĩnh v&agrave; T&acirc;y Ninh. Cụ thể:&nbsp;</strong></p> <p>Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến&nbsp;ứng cử tại Nghệ An</p> <p>Trưởng Ban D&acirc;n vận Trung ương B&ugrave;i Thị Minh Ho&agrave;i&nbsp;ứng cử tại Đắk Lắk</p> <p>Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Trung ương Đảng L&ecirc; Minh Hưng&nbsp;ứng cử tại H&agrave; Tĩnh</p> <p>Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ứng cử&nbsp;tại T&acirc;y Ninh</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
Hai chiếc đinh vít sắc nhọn, nguy hiểm trong bụng trẻ

Hai chiếc đinh vít sắc nhọn, nguy hiểm trong bụng trẻ

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã liên tục tiếp nhận 3 trường hợp trẻ nuốt phải đinh vít, vật sắc nhọn và cục nam châm nguy hiểm. Rất may, trẻ được phát hiện, đem đến viện xử lý kịp thời nên chưa bị ảnh hưởng nặng nề đến sức khoẻ.
Nhà ở xã hội sẽ “xóa” thảm họa chung cư mini?!

Nhà ở xã hội sẽ “xóa” thảm họa chung cư mini?!

“Việc phát triển NOXH sẽ giải quyết nhu cầu cho số đông người dân có thu nhập thấp, từ đó xóa được thảm họa chung cư mini như vừa xảy ra ở Hà Nội”, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nói.
back to top