Người phụ nữ bán ổi ở Hải Dương nghi dương tính SARS-CoV-2

Sáng 24/2, thông tin từ tỉnh Hải Dương được biết, địa phương này vừa ghi nhận ca nghi dương tính SARS-CoV-2. Trường hợp này là một phụ nữ 55 tuổi, trú tại thôn Lan Can 3, xã Thanh Lang (Thanh Hà, Hải Dương).

<div> <p><span>Dịch tễ ban đầu x&aacute;c định, sớm 2/2/, người n&agrave;y đi chợ Ngũ Ph&uacute;c, x&atilde; Ngũ Ph&uacute;c, huyện Kim Th&agrave;nh b&aacute;n ổi cho thương l&aacute;i. Sau đ&oacute;, ngồi b&aacute;n lẻ tại r&igrave;a nh&agrave; xe đến trưa hết h&agrave;ng.</span></p> <p>4h s&aacute;ng 3/2 tiếp tục đi chợ Ngũ Ph&uacute;c, x&atilde; Ngũ Ph&uacute;c, huyện Kim Th&agrave;nh b&aacute;n lẻ 50kg ổi c&ugrave;ng vị tr&iacute; ng&agrave;y 2/2.</p> <p>Từ ng&agrave;y 4-9/2 ở nh&agrave; bế ch&aacute;u.&nbsp;<span>S&aacute;ng 10 v&agrave; 11/2 (tức 29 v&agrave; 30 Tết), đi chợ Ngũ Ph&uacute;c, huyện Kim Th&agrave;nh.</span></p> <p>Từ 12-14/2 c&oacute; ăn uống, tiếp x&uacute;c với c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh. Ng&agrave;y 15/2 ăn cơm tại nh&agrave; người th&acirc;n t&ecirc;n Sang gần nơi cư tr&uacute;.</p> <p>C&aacute;c ng&agrave;y 16/2-17/2, c&oacute; tiếp x&uacute;c nhiều h&agrave;ng x&oacute;m.</p> <p>Ng&agrave;y 19 v&agrave; 20/2, c&oacute; dấu hiệu đau, mỏi người, sốt kh&ocirc;ng ho rồi đi mua thuốc tại hiệu thuốc Trang Đo&agrave;n (chợ Li&ecirc;n Minh, Thanh Lang).</p> <p>Ng&agrave;y 21/2 sốt cao 39 độ C, kh&ocirc;ng ho. Đến ng&agrave;y 22/2, người n&agrave;y khai b&aacute;o y tế tại trạm Y tế x&atilde; Thanh Lang, được y&ecirc;u c&aacute;ch ly tại nh&agrave; chờ lấy mẫu x&eacute;t nghiệm.</p> <p>S&aacute;ng 23/2, lực lượng y tế lấy mẫu x&eacute;t nghiệm SARS-COV-2 v&agrave; đến nửa đ&ecirc;m cho kết quả nghi ngờ.</p> <div>Trưa 23/2, th&agrave;nh phố Hải Dương ghi nhận th&ecirc;m 2 ca nghi dương t&iacute;nh SARS-CoV-2, đều l&agrave; người b&aacute;n c&aacute; tại c&aacute;c chợ tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, c&oacute; li&ecirc;n quan trường hợp F0 trước đ&oacute;. <p>Đ&oacute; l&agrave; chị Đ.T.L. (32 tuổi, tr&uacute; phường Tứ Minh), b&aacute;n c&aacute; tại chợ T&acirc;n Kim, phường T&acirc;n B&igrave;nh, TP Hải Dương.&nbsp;<span>Người c&ograve;n lại l&agrave; b&agrave; Đ.T.S. (53 tuổi), b&aacute;n c&aacute; tại chợ T&acirc;n Kim v&agrave; chợ Hồ M&aacute;y Sứ, TP Hải Dương.</span></p> <p>Lực lượng y tế, c&ocirc;ng an đ&atilde; truy vết được 27 F1 li&ecirc;n quan 2 trường hợp n&agrave;y. C<span>ả hai trường hợp tr&ecirc;n đều c&oacute; tiền sử dịch tễ li&ecirc;n quan ca bệnh Đ.T.H (32 tuổi, tr&uacute; thị trấn Lai C&aacute;ch, huyện Cẩm Gi&agrave;ng, con g&aacute;i b&agrave; Đ.T.S), b&aacute;n c&aacute; tại chợ T&acirc;n Kim v&agrave; chợ Hồ M&aacute;y Sứ.</span></p> <div><span><strong>Bộ Y tế: Ph&ograve;ng chống COVID-19 trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới tại nơi l&agrave;m việc</strong></span></div> <div> <p>Bộ Y tế vừa c&oacute; văn bản gửi Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố trực thuộc Trung ương về việc&nbsp;tăng cường ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19 trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới tại nơi l&agrave;m việc.</p> <p>Bộ Y tế n&ecirc;u r&otilde;, tại Việt Nam, dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp với chủng biến thể mới, c&oacute; mức độ l&acirc;y nhiễm cao, c&oacute; nguy cơ l&acirc;y lan nhanh trong cộng đồng, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu c&ocirc;ng nghiệp.</p> <p>Thực hiện &yacute; kiến chỉ đạo của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ tiếp tục thực hiện mục ti&ecirc;u k&eacute;p vừa chống dịch, vừa ph&aacute;t triển kinh tế, kh&ocirc;ng dừng hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phải kiểm so&aacute;t chặt chẽ việc bảo đảm an to&agrave;n tại c&aacute;c cơ sở sản xuất kinh doanh; Bộ Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19) đề nghị Ủy ban nh&acirc;n nh&acirc;n của tỉnh th&agrave;nh phố trực thuộc Trung ương (sau đ&acirc;y gọi tắt l&agrave; UBND cấp tỉnh) tăng cường kiểm tra v&agrave; đ&ocirc;n đốc c&aacute;c cơ sở lao động tr&ecirc;n địa b&agrave;n quản l&yacute; nghi&ecirc;m t&uacute;c thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ng&agrave;y 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19 về việc ban h&agrave;nh &ldquo;Hướng dẫn ph&ograve;ng, chống v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; nguy cơ l&acirc;y nhiễm dịch COVID-19 tại nơi l&agrave;m việc v&agrave; k&yacute; t&uacute;c x&aacute; cho người lao động&rdquo;.</p> <p>Đặc biệt chỉ đạo c&ocirc;ng t&aacute;c tự đ&aacute;nh gi&aacute; nguy cơ l&acirc;y nhiễm dịch COVID-19 tại c&aacute;c cơ sở sản xuất, kinh doanh.&nbsp;</p> <div> <p>Y&ecirc;u cầu người sử dụng lao động tại c&aacute;c cơ sở sản xuất, kinh doanh thưởng xuy&ecirc;n kiểm tra v&agrave; nhắc nhở người lao động thực hiện nghi&ecirc;m y&ecirc;u cầu &ldquo;5K&rdquo; trong ph&ograve;ng, chống dịch (đeo khẩu trang, khai khuẩn, kh&ocirc;ng tập trung đ&ocirc;ng người, giữ khoảng c&aacute;ch khi tiếp x&uacute;c, khai bảo y tế.</p> <p>Y&ecirc;u cầu người lao động c&agrave;i đặt ứng dụng truy vết Bluezone v&agrave; thường xuy&ecirc;n bật Blutooth để ứng dụng hoạt động hiệu quả, nhằm cảnh b&aacute;o sớm nguy cơ tiếp x&uacute;c với người nhiễm, người nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 để gi&uacute;p cơ quan chức năng ph&aacute;t hiện, truy vết nhanh những người c&oacute; khả năng bị l&acirc;y nhiễm. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh triển khai thực hiện, nếu c&oacute; vướng mắc để nghị phản &aacute;nh về Bộ Y tế (Cục Quản l&yacute; M&ocirc;i trường y tế).</p> </div> </div> </div> <div> <blockquote class="summarize cms-quote"> <p dir="auto">S&aacute;ng 24/2, tỉnh Hải Dương ghi nhận th&ecirc;m 2 trường hợp dương t&iacute;nh SARS-CoV-2.&nbsp;<span>Cụ thể: BN2402-2403&nbsp;</span><span>l&agrave; F1 li&ecirc;n quan đến ổ dịch tại C&ocirc;ng ty TNHH điện tử Poyun (th&agrave;nh phố Ch&iacute; Linh), đều đ&atilde; được c&aacute;ch ly tập trung trước đ&oacute;.</span></p> <p dir="auto">Hiện c&aacute;c bệnh nh&acirc;n được c&aacute;ch ly, điều trị tại Bệnh viện D&atilde; chiến số 1 - Trung t&acirc;m Y tế Th&agrave;nh phố Ch&iacute; Linh.</p> </blockquote> </div> <p class="article-author cms-author">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
Nhiều lợi ích khi cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Nhiều lợi ích khi cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng-An ninh Trịnh Xuân An cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất cấm tuyệt đối nồng độ cồn với lái xe tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.
Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Phạm Đức Hải và 3 đồng phạm trên bị khởi tố liên quan vụ việc dàn xe rước dâu dừng trên đường cao tốc (trục Bắc Nam, đoạn chạy qua địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) để dàn cảnh chụp ảnh, quay video...
back to top