Ngày mai, giá xăng dầu có thể giảm sau 5 lần tăng liên tiếp?

Nếu giá xăng dầu giảm trong kỳ điều hành ngày mai thì đây sẽ là phiên giảm giá đầu tiên kể từ ngày 28/4.

<div> <p>Ng&agrave;y mai, 12/8 l&agrave; đến chu kỳ điều h&agrave;nh tiếp theo của gi&aacute; <span>xăng dầu</span> trong nước.</p> <p>Theo cập nhật từ website của Bộ C&ocirc;ng Thương, t&iacute;nh đến ng&agrave;y 7/8, gi&aacute; xăng th&agrave;nh phẩm RON 92 d&ugrave;ng để pha chế xăng E5 RON 92 b&igrave;nh qu&acirc;n tr&ecirc;n thị trường Singapore trung b&igrave;nh 44,21 USD/th&ugrave;ng; xăng RON 95 l&agrave; 45,44 USD/th&ugrave;ng, giảm khoảng 1-2% so với kỳ điều h&agrave;nh trước.</p> <p>Với diễn biến n&agrave;y, theo đ&aacute;nh gi&aacute; của một l&atilde;nh đạo doanh nghiệp đầu mối tại H&agrave; Nội cho hay, gi&aacute; xăng c&oacute; thể giảm 100 đồng/l&iacute;t hoặc sẽ giữ nguy&ecirc;n nếu như li&ecirc;n Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh - C&ocirc;ng thương tăng tr&iacute;ch lập Quỹ b&igrave;nh ổn gi&aacute; xăng dầu.</p> <p>Trong trường hợp, gi&aacute; xăng dầu giảm trong kỳ điều h&agrave;nh ng&agrave;y mai th&igrave; đ&acirc;y sẽ l&agrave; phi&ecirc;n giảm gi&aacute; đầu ti&ecirc;n kể từ phi&ecirc;n điều h&agrave;nh gi&aacute; ng&agrave;y 28/4. Trước đ&oacute;, gi&aacute; xăng dầu trong nước c&oacute; 5 phi&ecirc;n tăng gi&aacute; v&agrave; 1 phi&ecirc;n giữ nguy&ecirc;n gi&aacute;.</p> <div> <div><img alt="Ngày mai, giá xăng dầu có thể giảm sau 5 lần tăng liên tiếp? - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/11/50/sohanews-sohacdn-com_photo-1-15971329140841870196427.png" title="Ngày mai, giá xăng dầu có thể giảm sau 5 lần tăng liên tiếp? - Ảnh 1." /></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Gi&aacute; b&aacute;n lẻ hiện h&agrave;nh của mặt h&agrave;ng xăng dầu đang được ni&ecirc;m yết tại Tập đo&agrave;n xăng dầu Việt Nam - Petrolimex</p> </div> </div> <div> <div><img alt="Ngày mai, giá xăng dầu có thể giảm sau 5 lần tăng liên tiếp? - Ảnh 2." src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/11/56/sohanews-sohacdn-com_photo-1-159713292709259788562.png" title="Ngày mai, giá xăng dầu có thể giảm sau 5 lần tăng liên tiếp? - Ảnh 2." /></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Bảng tr&iacute;ch lập Quỹ b&igrave;nh ổn gi&aacute; xăng dầu hiện h&agrave;nh.</p> </div> </div> <p>Lần gần đ&acirc;y nhất, ng&agrave;y 28/7, xăng E5 RON 92 v&agrave; c&aacute;c mặt h&agrave;ng dầu đều tăng nhẹ 150-280 đồng/l&iacute;t. Sau điều chỉnh, E5 RON 92 l&ecirc;n mức tối đa 14.409 đồng, dầu hoả kh&ocirc;ng cao hơn 10.279 đồng mỗi l&iacute;t; dầu diesel tối đa 12.397 đồng v&agrave; mazut l&agrave; 11.183 đồng/kg. Trong khi đ&oacute;, xăng RON 95 được giữ nguy&ecirc;n gi&aacute;.</p> <p>C&ugrave;ng với đ&oacute;, li&ecirc;n Bộ chi Quỹ b&igrave;nh ổn với E5 RON92 ở mức 900 đồng/l&iacute;t (kỳ trước chi 961 đồng/l&iacute;t), xăng RON 95 ở mức 479 đồng/l&iacute;t (kỳ trước l&agrave; 526 đồng/l&iacute;t), dầu hỏa ở mức 100 đồng/l&iacute;t (kỳ trước 88 đồng/l&iacute;t), dầu mazut ở mức 100 đồng/kg (kỳ trước 254 đồng/kg); dầu diesel ở mức 0 đồng/l&iacute;t, ngừng chi sử dụng (kỳ trước 167 đồng/l&iacute;t).</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo toquoc.vn
ACBS dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 8,5% trong năm nay

ACBS dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 8,5% trong năm nay

Báo cáo Tóm tắt dự phóng vĩ mô của Việt Nam sau việc tăng lãi suất của Cục Dữ trự Liên bang Mỹ (FED) do Chứng khoán ACB (ACBS) vừa công bố dự báo, ở kịch bản tích cực, GDP Việt Nam có thể tăng 10,4% trong 6 tháng cuối năm và 8,5% cho cả năm.
Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Học sinh cả nước đã bước sang tuần học thứ tư sau khai giảng, đã có 7 địa phương quyết định miễn học phí, 2 thành phố công bố số tiền hỗ trợ học sinh năm học 2022-2023.
back to top