'Ngày đen tối” ở Mỹ: Phát hiện hơn 100.000 ca COVID-19 mới trong 24 giờ

Mỹ vừa thiết lập kỉ lục buồn với hơn 100.000 ca COVID-19 mới chỉ trong một ngày.

<div> <p>Theo<em> RT</em>, số ca mắc COVID-19 mới trong một ng&agrave;y ở Mỹ đ&atilde; l&ecirc;n tới 100.233 ca v&agrave;o thứ S&aacute;u (30/10), theo thống k&ecirc; của Reuters.</p> <p>Số liệu của Đại học Johns Hopkins thấp hơn một ch&uacute;t, với 99.321 ca.</p> <p>Cả hai con số tr&ecirc;n đều lập kỉ lục số ca mắc COVID-19 mới trong một ng&agrave;y ở Mỹ n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; tr&ecirc;n thế giới n&oacute;i chung, vượt qua kỉ lục 97.800 ca/ng&agrave;y ở Ấn Độ hồi giữa th&aacute;ng Ch&iacute;n.</p> <p>Với mức tăng kỉ lục số ca mắc mới, tổng số ca bệnh ở Mỹ đ&atilde; vượt mốc 9 triệu người, trong khi số người tử vong đ&atilde; l&ecirc;n tới gần 230.000 ca.</p> <p>Số liệu thống k&ecirc; cho thấy khoảng 3% d&acirc;n số Mỹ đ&atilde; mắc bệnh.</p> <p>Tr&ecirc;n to&agrave;n cầu, tổng số ca mắc COVID-19 đ&atilde; l&ecirc;n tới khoảng 45,5 triệu ca. Gần 1,2 triệu người đ&atilde; tử vong v&agrave; 30,6 triệu người đ&atilde; khỏi bệnh.</p> <p>Mỹ, Ấn Độ, Brazil vẫn l&agrave; 3 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm khoảng một nửa số ca bệnh v&agrave; số ca tử vong tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới.</p> </div>

Theo www.tienphong.vn
back to top