Nam đầu bếp sân golf Long Thành nghi mắc Covid-19

Đầu bếp nam, 42 tuổi, làm việc tại sân golf Long Thành, nghi mắc Covid-19. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông báo tìm khách từng đến chơi golf, người dân làm căn cước công dân.

<div> <p class="Normal">Nam đầu bếp l&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n C&ocirc;ng ty Golf Long Th&agrave;nh, ngụ tại TP Thủ Đức (TP HCM), l&agrave; F1, ở c&ugrave;ng với ch&aacute;u l&agrave; &quot;bệnh nh&acirc;n 7089&quot; li&ecirc;n quan ổ dịch Hội th&aacute;nh Truyền gi&aacute;o Phục hưng.</p> <p class="Normal">Chiều 1/6, UBND TP Bi&ecirc;n H&ograve;a tiến h&agrave;nh phong tỏa, phun xịt khử khuẩn s&acirc;n golf Long Th&agrave;nh (phường Phước T&acirc;n), sau khi nam đầu bếp c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm dương t&iacute;nh.</p> <p class="Normal">Ca n&agrave;y chưa được Bộ Y tế c&ocirc;ng bố, xem l&agrave; ca nghi nhiễm.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Trung tâm CDC Đồng Nai xét nghiệm Covid-19. Ảnh: CDC Đồng Nai" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/01/i1-vnexpress-vnecdn-net_covid-19-dong-nai-2-7771-1622547796.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế x&eacute;t nghiệm Covid-19 tại Trung t&acirc;m kiểm so&aacute;t bệnh tật Đồng Nai. Ảnh: <em>CDC Đồng Nai</em></p> </figcaption> </figure> <p class="Normal">Theo điều tra dịch tễ, từ ng&agrave;y 17/5 đến 25/5, người n&agrave;y đi l&agrave;m bằng phương tiện xe đưa rước 16 chỗ của c&ocirc;ng ty, ở lại nh&agrave; tập thể của C&ocirc;ng ty Golf Long Th&agrave;nh.</p> <p class="Normal">Ng&agrave;y 28/5, anh về nh&agrave; ở Thủ Đức bằng xe c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; trở lại c&ocirc;ng ty v&agrave;o s&aacute;ng 29/5 để l&agrave;m việc, sau đ&oacute; về lại nh&agrave; v&agrave;o chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y. Ng&agrave;y 30/5, nghe tin ch&aacute;u l&agrave; &quot;bệnh nh&acirc;n 7089&quot; mắc Covid-19, anh đến khai b&aacute;o y tế tại trạm y tế B&igrave;nh Thọ, TP Thủ Đức, được đưa đi c&aacute;ch ly. Đến s&aacute;ng 1/6, người n&agrave;y c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm dương t&iacute;nh với nCoV.</p> <p class="Normal">Theo Trung t&acirc;m kiểm so&aacute;t bệnh tật, đến chiều nay Đồng Nai x&aacute;c định c&oacute; 52 F1 v&agrave; 108 F2, đang tiếp tục truy vết c&aacute;c F3.</p> <p class="Normal">B&aacute;c sĩ Bạch Th&aacute;i B&igrave;nh, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết: &quot;H&ocirc;m nay bệnh nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; c&aacute;c triệu chứng ho, sốt, nồng độ virus những ng&agrave;y qua nhiều, n&ecirc;n nguy cơ l&acirc;y nhiễm c&oacute; thể cao&quot;.</p> <p class="Normal">Hiện cơ quan chức năng tiếp tục r&agrave; so&aacute;t nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m việc tại đ&acirc;y, người từng đến chơi golf, đặc biệt người d&acirc;n phường Phước T&acirc;n đến đ&acirc;y l&agrave;m căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n v&agrave;o ng&agrave;y 24/5.</p> <p class="Normal">Đồng Nai hiện c&oacute; 17 cơ sở c&aacute;ch ly tập trung với tổng số 1.912 giường c&aacute;ch ly. Trong đ&oacute;, 13 khu c&aacute;ch ly đang hoạt động với 1.312 giường. Từ ng&agrave;y 27/4 đến nay, Đồng Nai ghi nhận một ca nhiễm ở TP Long Kh&aacute;nh, l&agrave; nữ quản l&yacute; qu&aacute;n bar li&ecirc;n quan đến ổ dịch Đ&agrave; Nẵng. Bệnh nh&acirc;n n&agrave;y s&aacute;ng nay đ&atilde; được tuy&ecirc;n bố khỏi Covid-19, xuất viện về nh&agrave; tiếp tục c&aacute;ch ly.</p> <p class="Normal">&nbsp;</p> </div>

Theo vnexpress.net
back to top