Mỹ áp hạn chế visa nhiều quan chức Trung Quốc

Ngoại trưởng Pompeo cho biết các quan chức Trung Quốc "phá hoại mức độ tự chủ cao" của Hong Kong sẽ bị Mỹ hạn chế thị thực.

<div> <ul class="list-news hidden" data-campaign="Box-Related"> <li data-id="4121593"><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/eu-canh-bao-hau-qua-luat-an-ninh-hong-kong-4119444.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> </ul> <p>&quot;T&ocirc;i tuy&ecirc;n bố hạn chế thị thực đối với c&aacute;c quan chức Trung Quốc đương nhiệm v&agrave; đ&atilde; nghỉ hưu, những người chịu tr&aacute;ch nhiệm hay đồng l&otilde;a ph&aacute; hoại mức độ tự chủ cao của Hong Kong, vốn được bảo đảm trong Tuy&ecirc;n bố chung Anh-Trung 1984, hoặc l&agrave;m suy yếu quyền con người v&agrave; tự do cơ bản ở Hong Kong&quot;, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết trong th&ocirc;ng c&aacute;o ng&agrave;y 26/6.</p> <p>&quot;Th&agrave;nh vi&ecirc;n gia đ&igrave;nh của những người n&agrave;y c&oacute; thể phải chịu những hạn chế tr&ecirc;n&quot;, Pompeo cho biết nhưng kh&ocirc;ng n&ecirc;u danh t&iacute;nh người chịu lệnh hạn chế thị thực của Mỹ.</p> <p>Quyết định tr&ecirc;n được đưa ra khi&nbsp;Mỹ tăng chỉ tr&iacute;ch Trung Quốc trong bối cảnh&nbsp;chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump bước v&agrave;o giai đoạn then chốt. C&aacute;c cuộc thăm d&ograve; dư luận cho biết cử tri Mỹ ng&agrave;y c&agrave;ng phẫn nộ với Trung Quốc, đặc biệt về đại dịch Covid-19.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/27/556318694a-ngoai-truong-My-Mik-3625-5635-1593190885.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=TSRTEckYkO_YEM2Rg8-Clw" itemprop="url" /> <meta content="750" itemprop="width" /> <meta content="451" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_556318694a-ngoai-truong-my-mik-3625-5635-1593190885.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/27/556318694a-ngoai-truong-My-Mik-3625-5635-1593190885.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=Rqi_kIieduizLqedLXf5JQ 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/27/556318694a-ngoai-truong-My-Mik-3625-5635-1593190885.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=oeJzD3xG_H3AWPt3ttEwpA 2x" /><img alt="Ngoại trưởng Mike Pompeo trong buổi họp báo tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ, thủ đô Washington, ngày 24/6. Ảnh: Reuters." src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_556318694a-ngoai-truong-my-mik-3625-5635-1593190885.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>Ngoại trưởng Mike Pompeo trong buổi họp b&aacute;o tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ, thủ đ&ocirc; Washington, ng&agrave;y 24/6. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> </figcaption> <p>&quot;Tổng thống Trump hứa sẽ trừng phạt c&aacute;c quan chức Trung Quốc, những người chịu tr&aacute;ch nhiệm cho việc tước đi tự do của Hong Kong. Ch&uacute;ng t&ocirc;i h&ocirc;m nay ra quyết định để thực hiện điều đ&oacute;&quot;, Pompeo cho biết trong th&ocirc;ng c&aacute;o.</p> <p>Pompeo c&aacute;o buộc Bắc Kinh tăng cường nỗ lực &quot;l&agrave;m suy yếu t&iacute;nh tự chủ của Hong Kong&quot; bằng dự thảo luật an ninh quốc gia v&agrave; g&acirc;y &aacute;p lực l&ecirc;n giới chức đặc khu, buộc họ bắt những nh&agrave; hoạt động v&agrave; ứng vi&ecirc;n d&acirc;n chủ.</p> <p>Ngoại trưởng Mỹ k&ecirc;u gọi Trung Quốc t&ocirc;n trọng cam kết cho ph&eacute;p Hong Kong &quot;tự chủ ở mức độ cao&quot;. &quot;Mỹ sẽ tiếp tục theo d&otilde;i ch&iacute;nh quyền Trung Quốc để phản ứng trước c&aacute;c mối lo ngại n&agrave;y&quot;, Pompeo cho biết.</p> <p>Trước đ&oacute;, thượng viện Mỹ th&ocirc;ng qua dự luật Quyền tự chủ Hong Kong, do thượng nghị sĩ Van Hollen đề xuất, gi&uacute;p chủ Mỹ tăng khả năng trừng phạt c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức thực thi dự luật an ninh Hong Kong của Trung Quốc. Mỹ tuy&ecirc;n bố dự luật an ninh n&agrave;y vi phạm cam kết của Trung Quốc với Hong Kong theo Tuy&ecirc;n bố chung Anh - Trung v&agrave; Luật Cơ bản của đặc khu.</p> <p>Trung Quốc cuối tuần trước h&eacute; lộ c&aacute;c <span>điều khoản ch&iacute;nh thức</span> của dự luật an ninh Hong Kong, cấm c&aacute;c h&agrave;nh vi ly khai, lật đổ, khủng bố v&agrave; cấu kết với c&aacute;c thế lực nước ngo&agrave;i hoặc b&ecirc;n ngo&agrave;i để đe dọa an ninh quốc gia.&nbsp;Trung Quốc đại lục được ph&eacute;p th&agrave;nh lập một cơ quan về an ninh quốc gia ở Hong Kong, hỗ trợ ch&iacute;nh quyền đặc khu thực thi luật an ninh. Trưởng đặc khu Hong Kong được chỉ định thẩm ph&aacute;n x&eacute;t xử c&aacute;c vụ &aacute;n an ninh, nhưng Bắc Kinh bảo lưu quyền xử l&yacute; c&aacute;c vụ vi phạm an ninh quốc gia nghi&ecirc;m trọng.</p> <p>C&aacute;c mức phạt cụ thể với tội danh li&ecirc;n quan đến luật an ninh quốc gia mới chưa được Trung Quốc c&ocirc;ng bố.</p> <p>Dự luật l&agrave;m dấy l&ecirc;n mối lo ngại về số phận ch&iacute;nh s&aacute;ch &quot;một quốc gia, hai chế độ&quot;, cam kết cho Hong Kong mức độ tự trị cao khi đặc khu được Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997. Tuy nhi&ecirc;n, Bắc Kinh khẳng định dự luật tr&ecirc;n thực tế củng cố nguy&ecirc;n tắc &quot;một quốc gia, hai chế độ&quot;, phục vụ lợi &iacute;ch v&agrave; hỗ trợ Hong Kong ph&aacute;t triển.</p> <p>(Theo <em>Reuters</em>)</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top