Lũ ở Hà Tĩnh đạt đỉnh, miền Trung tiếp tục mưa lớn

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục hứng chịu mưa lớn trong 2 ngày tới. Lũ trên sông Ngàn Sâu đang dao động ở mức đỉnh.

<div> <p>Rạng s&aacute;ng 20/10, Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o Kh&iacute; tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lũ tr&ecirc;n s&ocirc;ng Ng&agrave;n S&acirc;u (<span>H&agrave; Tĩnh</span>) đang dao động ở mức đỉnh. L&uacute;c 1h, mực nước tr&ecirc;n s&ocirc;ng tại H&ograve;a Duyệt l&agrave; 9,41 m, tr&ecirc;n b&aacute;o động 2 l&agrave; 0,41 m.</p> <p>Tại Quảng B&igrave;nh, lũ tr&ecirc;n s&ocirc;ng Kiến Giang tại Lệ Thủy r&uacute;t chậm xuống c&ograve;n 4,48 m. So với 6 giờ trước đ&oacute;, đỉnh lũ đ&atilde; xuống được 0,21 m nhưng vẫn cao tr&ecirc;n b&aacute;o động 3 l&agrave; 1,78 m.</p> <p>Cơ quan kh&iacute; tượng dự b&aacute;o trong 6-12 giờ tới, lũ tr&ecirc;n s&ocirc;ng Ng&agrave;n S&acirc;u v&agrave; c&aacute;c s&ocirc;ng ở Quảng B&igrave;nh xuống dần. Đến chiều 20/10, đỉnh lũ tr&ecirc;n s&ocirc;ng Ng&agrave;n S&acirc;u xuống mức 9,3 m, trong khi lũ ở s&ocirc;ng Kiến Giang xuống đến 4 m.</p> <p>Lũ bắt đầu xuống nhưng vẫn ở mức cao trong h&ocirc;m nay (20/10). C&aacute;c tỉnh từ H&agrave; Tĩnh đến Thừa Thi&ecirc;n - Huế c&oacute; nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở v&ugrave;ng n&uacute;i. Ngập lụt s&acirc;u, diện rộng tiếp diễn tại v&ugrave;ng trũng thấp, khu đ&ocirc; thị v&agrave; tập trung ở H&agrave; Tĩnh, Quảng B&igrave;nh.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="mua lu gay ngap lut o Ha Tinh va Quang Binh anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/20/znews-photo-zadn-vn_h1.jpg" title="mưa lũ gây ngập lụt ở Hà Tĩnh và Quảng Bình ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Cơ quan kh&iacute; tượng cảnh b&aacute;o ngập lụt diện rộng c&ograve;n tiếp diễn ở H&agrave; Tĩnh v&agrave; Quảng B&igrave;nh trong ng&agrave;y 20/10. Ảnh: <em>CTV</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trong 6 giờ qua, c&aacute;c tỉnh từ H&agrave; Tĩnh đến <span>Quảng Ng&atilde;i</span> c&oacute; mưa lớn với lượng phổ biến 50-100 mm. Một số nơi mưa tr&ecirc;n 100 mm tập trung ở H&agrave; Tĩnh, gồm c&aacute;c huyện Ho&agrave;nh Sơn, Kỳ Thịnh. C&aacute;c nơi kh&aacute;c ở Bắc Bộ v&agrave; Bắc Trung Bộ cũng bắt đầu c&oacute; mưa.</p> <p>Ảnh hưởng của kh&ocirc;ng kh&iacute; lạnh kết hợp dải hội tụ nhiệt đới c&oacute; trục đi qua Trung Trung Bộ, ng&agrave;y v&agrave; đ&ecirc;m nay (20/10), khu vực H&agrave; Tĩnh v&agrave; Quảng B&igrave;nh tiếp tục c&oacute; mưa lớn. Lượng mưa dao động 50-100 mm, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 100 mm.</p> <p>Tổng lượng mưa trong c&aacute;c ng&agrave;y 20-21/10 ở c&aacute;c tỉnh từ Quảng Trị đến Đ&agrave; Nẵng phổ biến 100-200 mm, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 250 mm. Dọc xuống ph&iacute;a nam, khu vực từ <span>Quảng Nam</span> đến Ph&uacute; Y&ecirc;n c&oacute; lượng mưa giảm hơn, dao động 50-100 mm.</p> <p>Chuy&ecirc;n gia cảnh b&aacute;o trước diễn biến mưa lớn c&ograve;n phức tạp, c&aacute;c hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu c&oacute; nguy cơ cao xảy ra mất an to&agrave;n.</p> <div class="notebox ncenter"> <p><strong>Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất ở v&ugrave;ng n&uacute;i c&aacute;c tỉnh ở H&agrave; Tĩnh, Quảng B&igrave;nh, Quảng Trị, Thừa Thi&ecirc;n Huế, đặc biệt tại c&aacute;c địa phương: </strong></p> <p>- H&agrave; Tĩnh: Hương Sơn, Hương Kh&ecirc;, Vũ Quang, Đức Thọ,Can Lộc</p> <p>- Quảng B&igrave;nh: Minh H&oacute;a, Tuy&ecirc;n H&oacute;a, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Bố Trạch</p> <p>- Quảng Trị: Đăkr&ocirc;ng, Hướng H&oacute;a, Vĩnh Linh, Cam Lộ, Gio Linh</p> <p>- Thừa Thi&ecirc;n - Huế: A Lưới, Nam Đ&ocirc;ng, Hương Thủy, Hương Tr&agrave;, Phong Điền</p> <p><strong>Ngập lụt s&acirc;u, diện rộng tiếp tục diễn ra ở v&ugrave;ng trũng thấp, c&aacute;c khu đ&ocirc; thị tại c&aacute;c tỉnh ở H&agrave; Tĩnh, Quảng B&igrave;nh, đặc biệt tại c&aacute;c địa phương:</strong></p> <p>- H&agrave; Tĩnh: Hương Kh&ecirc;, Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, Thạch H&agrave;, Cẩm Kh&ecirc;, Cẩm Xuy&ecirc;n, Can Lộc, thị x&atilde; Kỳ Anh, th&agrave;nh phố H&agrave; Tĩnh</p> <p>- Quảng B&igrave;nh: Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuy&ecirc;n H&oacute;a, Minh H&oacute;a, Lệ Thủy, th&agrave;nh phố Đồng Hới.</p> </div> </div>

Theo zingnews.vn
Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Với đa số phiếu tán thành, Đại tướng Tô Lâm đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức.
back to top