Lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ công nhân các KCN tại huyện Cẩm Giàng (Hải Dương)

Ông Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Sở Y tế Hải Dương cho biết, các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho toàn bộ công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, ngăn chặn sự lây lan.

<div> <div id="divfirst"> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="Chú thích ảnh" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/07/cdnmedia-baotintuc-vn_xet-nghiem-covid-19-cam-giang-7221.jpg" /> <figcaption>Lấy mẫu x&eacute;t nghiệm một số trường hợp li&ecirc;n quan tại C&ocirc;ng ty TNHH Một th&agrave;nh vi&ecirc;n Điện lực Hải Dương, ng&agrave;y 5/2/2021. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN</figcaption> </figure> </div> <p>Tỉnh Hải Dương sẽ cấp giấy x&aacute;c nhận &acirc;m t&iacute;nh với virus SARS-CoV-2 cho c&ocirc;ng nh&acirc;n ở tỉnh ngo&agrave;i sau khi c&oacute; x&eacute;t nghiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho c&aacute;c c&ocirc;ng nh&acirc;n muốn về qu&ecirc; ăn Tết.</p> <p>Thời gian lấy mẫu x&eacute;t nghiệm s&agrave;ng lọc từ ng&agrave;y 6/2, k&eacute;o d&agrave;i trong 4 ng&agrave;y. Trung b&igrave;nh mỗi ng&agrave;y sẽ lấy khoảng 12.000 mẫu v&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o ngay sau khi c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm.&nbsp;</p> <p>Để đảm bảo việc lấy mẫu nhanh, tỉnh huy động khoảng 150 c&aacute;n bộ, sinh vi&ecirc;n của Trung t&acirc;m kiểm so&aacute;t bệnh tật tỉnh Hải Dương, Trung t&acirc;m Y tế huyện Cẩm Gi&agrave;ng v&agrave; Trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương.</p> <p>Được biết, khoảng 43.000 c&ocirc;ng nh&acirc;n tại c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp Cẩm Điền-Lương Điền, Ph&uacute;c Điền, T&acirc;n Trường, Lai C&aacute;ch, Đại An mở rộng dự kiến được lấy mẫu x&eacute;t nghiệm.</p> </div> <div id="divend"> <p>Theo Ban Chỉ đạo ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương, đến 6 giờ ng&agrave;y 7/2, Hải Dương đ&atilde; ghi nhận 293 ca bệnh (3 ca mắc mới) tại 43 x&atilde;, phường, thị trấn thuộc 7 huyện, thị x&atilde;, th&agrave;nh phố tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh.</p> <p>Hải Dương đ&atilde; tiến h&agrave;nh phong tỏa, c&aacute;ch ly y tế 2 đơn vị l&agrave; huyện Cẩm Gi&agrave;ng, th&agrave;nh phố Ch&iacute; Linh; 2 x&atilde;, 9 th&ocirc;n v&agrave; 65 khu d&acirc;n cư tr&ecirc;n địa b&agrave;n to&agrave;n tỉnh.</p> <p>Trong ng&agrave;y 6/2, Hải Dương đ&atilde; lấy được 5.198 mẫu x&eacute;t nghiệm. Hiện Hải Dương c&oacute; 9.659 trường hợp F1 v&agrave; 42.599 F2.</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baotintuc.vn
Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được giảm lệ phí nếu nộp online, mức lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.
back to top