Lâm Đồng: Không chuyển nhượng biệt thự tại dự án Khu du lịch Lan Anh - Đà Lạt

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan về việc chủ trương điều chỉnh tiến độ dự án Khu du lịch Lan Anh – Đà Lạt của Công ty CP đầu tư Lan Anh Đà Lạt.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu du lịch Lan Anh – Đà Lạt, của Công ty CP đầu tư Lan Anh Đà Lạt đến ngày 28/3/2024, để phù hợp với thời gian gia hạn đưa đất vào sử dụng theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản ngày 27/6/2022.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty CP đầu tư Lan Anh Đà Lạt ký quỹ thực hiện dự án, cam kết hoàn thành tiến độ dự án và rà soát, thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án theo đúng quy định.

goc-du-an.jpg
Một góc dự án Khu du lịch Lan Anh - Đà Lạt, trong khu vực hồ Tuyền Lâm.

Cùng đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng và các sở, ngành liên quan tiến hành kiểm tra việc nhà đầu tư chuyển nhượng một số căn biệt thự tại dự án cho các cá nhân khác; đối chiếu mục tiêu đầu tư của dự án và các quy định pháp luật có liên quan để xử lý theo quy định, báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng trước ngày 10/8.

Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Cục Thuế tỉnh tiếp tục rà soát, yêu cầu Công ty CP đầu tư Lan Anh Đà Lạt hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định.

Đối với Công ty CP đầu tư Lan Anh Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu có văn bản cam kết tiến độ triển khai dự án Khu du lịch Lan Anh Đà Lạt phù hợp với tiến độ đầu tư, điều chỉnh dự án, liên hệ cơ quan chức năng để thực hiện ký quỹ dự án trong vòng 30 ngày.

Đồng thời, Công ty CP đầu tư Lan Anh Đà Lạt phải liên hệ cơ quan chức năng để hoàn thiện các thủ tục liên quan của dự án theo quy định, tập trung nguồn lực triển khai dự án theo đúng tiến độ cam kết và quy định của pháp luật hiện hành, đưa dự án vào hoạt động đúng mục tiêu, không hình thành đơn vị ở tại dự án, không chuyển nhượng dự án trong thời gian được gia hạn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Theo Đời sống
back to top