Kinh tế khó khăn, nợ đọng thuế năm 2020 tăng

(khoahocdoisong.vn) - Theo Tổng cục Thuế, tính đến cuối tháng 9/2020, tổng nợ thuế toàn ngành Thuế đang quản lý là 106.548 tỷ đồng, chiếm 8,5% tổng thu. Trong đó, tỷ lệ nợ thuế không có khả năng thu trên tổng thu là 3,7%.

Năm 2020, toàn ngành Thuế được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu 33.800 tỷ đồng nợ đọng thuế. Tính đến ngày 30/9/2020, toàn ngành đã thu được 20.292 tỷ đồng, đạt 60% chỉ tiêu thu nợ được giao, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Đến hết quý 3/2020, tổng số nợ thuế toàn ngành đang quản lý là 106.548 tỷ đồng. Trong đó, tiền nợ thuế có khả năng thu là 60.071. Tiền nợ thuế không còn khả năng thu hồi (do người nộp thuế không còn sống, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh) là 46.477 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2019.

So với tháng 8/2020, tổng nợ thuế phải thu của tháng 9/2020 đã giảm 2,4%. Ngoài việc thu nợ tốt, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện xử lý khoanh nợ 2.244 tỷ đồng theo Nghị quyết 94/2019/QH14. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2019, số nợ thuế trong tháng 9/2020 vẫn tăng 9,8%. Nguyên nhân do nhiều người nộp thuế gặp khó khăn, hoạt động kinh doanh bị đình trệ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dẫn đến chậm nộp thuế vào ngân sách Nhà nước (NSNN).

Để giảm nợ đọng thuế, toàn ngành Thuế đang tập trung lực lượng, thành lập các đoàn công tác đôn đốc thu nợ đọng thuế, kiểm tra tình hình thực hiện xử lý nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách tại cục thuế các địa phương.

Đối với người nộp thuế bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19, cơ quan thuế động viên, thuyết phục, chia sẻ khó khăn, giúp họ ổn định, phục hồi sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, ngành Thuế tiếp tục rà soát xử lý các doanh nghiệp nợ lớn, tổ chức đôn đốc thu ngay các khoản nợ mới phát sinh, tránh tình trạng để tuổi nợ dài gây khó khăn trong việc thu nợ thuế.

Những đối tượng lợi dụng ảnh hưởng của dịch bệnh để chây ì nợ thuế sẽ bị cưỡng chế, công khai thông tin trên báo, đài, trang web cơ quan thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.

Ngoài ra, toàn ngành cũng tăng cường phối hợp với kho bạc nhà nước, các tổ chức tín dụng, cơ quan kế hoạch đầu tư... thực hiện nhiệm vụ đôn đốc thu hồi tiền thuế nợ vào NSNN, thu nợ đọng thuế và kiểm tra tình hình thực hiện xử lý nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách tại các cục thuế địa phương.

Theo Đời sống
back to top