Khởi tố vụ án tại quán bar Sunny

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án vi phạm quy định an toàn lao động xảy ra tại quán bar Sunny.

<div> <p>Th&ocirc;ng tin với <em>Zing</em> trưa 11/5, đại diện UBND tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c cho biết Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra đ&atilde; khởi tố vụ &aacute;n Vi phạm quy định an to&agrave;n lao động, vệ sinh lao động g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng xảy ra tại qu&aacute;n bar Sunny.</p> <p>&quot;Những h&agrave;nh vi vi phạm tại bar Sunny l&agrave; rất nghi&ecirc;m trọng, g&acirc;y t&aacute;c động xấu về nhiều mặt&quot;, thượng t&aacute; Nguyễn Ngọc Sơn, Ph&oacute; thủ trưởng Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra, C&ocirc;ng an tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c, chia sẻ.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, c&ocirc;ng an cũng khởi tố vụ &aacute;n Truyền b&aacute; văn h&oacute;a phẩm đồi trụy khi những h&igrave;nh ảnh kh&ecirc;u gợi, khỏa th&acirc;n lan truyền tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội sau vụ việc ở bar Sunny. C&ocirc;ng an tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c x&aacute;c định c&aacute;c clip n&agrave;y l&agrave; giả mạo, được đăng tải tr&ecirc;n c&aacute;c website c&oacute; địa chỉ tại Mỹ, Nhật Bản.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="khoi to quan bar Sunny anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/11/znews-photo-zadn-vn_bar_zing_1.jpg" title="khởi tố quán bar Sunny ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Qu&aacute;n bar Sunny bị đ&oacute;ng cửa. Ảnh: <em>Ngọc T&acirc;n.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c hiện đ&atilde; thống k&ecirc; được gần 20 ca mắc Covid-19 c&oacute; li&ecirc;n quan đến ổ dịch tại bar Sunny. Ng&agrave;y 23/4, qu&aacute;n bar n&agrave;y l&agrave; đ&atilde; đ&oacute;n đo&agrave;n chuy&ecirc;n gia Trung Quốc mắc Covid-19, khiến dịch bệnh l&acirc;y lan cho nh&acirc;n vi&ecirc;n qu&aacute;n v&agrave; g&acirc;y b&ugrave;ng dịch tại Vĩnh Ph&uacute;c.</p> <p>Trước đ&oacute;, Ph&ograve;ng T&agrave;i ch&iacute;nh - Kế hoạch của UBND TP Ph&uacute;c Y&ecirc;n (Vĩnh Ph&uacute;c) đ&atilde; ra quyết định thu hồi giấy ph&eacute;p kinh doanh của &ocirc;ng Vũ Tiến Th&agrave;nh, chủ nh&acirc;n qu&aacute;n bar Sunny.</p> <p>Quyết định n&ecirc;u r&otilde; ng&agrave;y 30/4, C&ocirc;ng an TP Ph&uacute;c Y&ecirc;n đ&atilde; kiểm tra bar Sunny v&agrave; chỉ ra số lượng lao động trong cơ sở thực tế l&agrave; 24 người, trong khi tr&ecirc;n giấy tờ ghi l&agrave; 5 người.</p> <p>Từ vi phạm tr&ecirc;n, cộng với việc x&eacute;t t&iacute;nh chất vi phạm g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng đến x&atilde; hội trong ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19, Ph&ograve;ng T&agrave;i ch&iacute;nh - Kế hoạch TP Ph&uacute;c Y&ecirc;n đ&atilde; quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng k&yacute; hộ kinh doanh của chủ bar Sunny.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
THƯ TOÀ SOẠN

THƯ TOÀ SOẠN

Ấn phẩm Khoa học và Đời sống đã bước sang tuổi 64. Suốt hành trình phát triển, tờ báo đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng bạn đọc từ nội dung lẫn hình thức trình bày.
back to top