Hy vọng hồi phục du lịch Thái Lan vụt tắt

Sự trỗi dậy của số ca mắc Covid-19 đe dọa khả năng phục hồi của ngành du lịch xứ chùa Vàng, đặc biệt là các điểm đến có kế hoạch mở cửa trở lại với thế giới như Phuket.

<div> <p>Theo ghi nhận của <em>Bangkok Post,</em> hầu hết địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng của Th&aacute;i Lan đều gần như trống rỗng trong kỳ nghỉ Tết Songkran.</p> <p>L&agrave;n s&oacute;ng Covid-19 mới nhất, với số ca nhiễm mới tăng cao mỗi ng&agrave;y v&agrave; đạt kỷ lục 1.582 trường hợp h&ocirc;m 16/4, khiến kh&aacute;ch du lịch sợ h&atilde;i rời khỏi c&aacute;c b&atilde;i biển nghỉ m&aacute;t gần Bangkok như Pattaya, Cha-am v&agrave; Hua Hin. Những nơi n&agrave;y cũng trở th&agrave;nh ổ dịch sau sự kiện si&ecirc;u l&acirc;y nhiễm tại c&aacute;c qu&aacute;n rượu địa phương.</p> <p>Chiang Mai cũng chứng kiến sự sụt giảm mạnh về lượng người gh&eacute; thăm khi số ca mắc Covid-19 mới ở đ&acirc;y vượt qua 200 mỗi ng&agrave;y. C&aacute;c nh&agrave; chức tr&aacute;ch b&agrave;y tỏ quan ngại s&acirc;u sắc đối với tỉnh ph&iacute;a bắc n&agrave;y - nơi t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh nghi&ecirc;m trọng chỉ xếp sau Bangkok kể từ đợt b&ugrave;ng ph&aacute;t mới v&agrave;o đầu th&aacute;ng n&agrave;y.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="du lich Thai Lan chua the hoi phuc anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/20/znews-photo-zadn-vn_2021_04_09t164853z_267786815_rc2gsm94urc0_rtrmadp_3_health_coronavirus_thailand.jpg" title="du lịch Thái Lan chưa thể hồi phục ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Phố đ&egrave;n đỏ Soi Cowboy (Bangkok) đ&igrave;u hiu đến lạ thường v&igrave; lệnh đ&oacute;ng cửa k&eacute;o d&agrave;i đến hết ng&agrave;y 23/4. Ảnh:<em> Reuters.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>Ng&agrave;nh du lịch lao đao</h3> <p>Ch&iacute;nh phủ Th&aacute;i Lan đ&atilde; t&igrave;m ra nguồn gốc của c&aacute;c đợt b&ugrave;ng ph&aacute;t mới l&agrave; qu&aacute;n bar, c&acirc;u lạc bộ, tụ điểm giải tr&iacute; v&agrave; nhanh ch&oacute;ng ra lệnh đ&oacute;ng cửa ch&uacute;ng trong &iacute;t nhất 2 tuần, được gia hạn &iacute;t nhất đến cuối th&aacute;ng 4. Trường học cũng phải đ&oacute;ng cửa, trong khi c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng bị cấm b&aacute;n rượu.</p> <p>Ng&acirc;n h&agrave;ng đ&atilde; cắt giảm giờ hoạt động, c&aacute;c trung t&acirc;m mua sắm tr&ecirc;n to&agrave;n quốc đ&oacute;ng cửa l&uacute;c 21h, sớm hơn một tiếng so với thường lệ, cho đến khi c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o mới.</p> <p>Tổng cục Du lịch Th&aacute;i Lan (TAT) ước t&iacute;nh sự trỗi dậy của Covid-19 c&oacute; thể cắt giảm mức chi ti&ecirc;u của kh&aacute;ch du lịch trong kỳ nghỉ lễ Songkran khoảng 2,4 tỷ baht, bởi nhiều người đ&atilde; hủy chuyến đi v&agrave; đặt chỗ ở.</p> <p>Trung t&acirc;m nghi&ecirc;n cứu Kasikorn dự b&aacute;o doanh thu du lịch sẽ giảm &iacute;t nhất 130 tỷ baht trong nửa đầu năm nay do hai đợt b&ugrave;ng dịch gần đ&acirc;y.</p> <p>Năm 2019, du lịch đ&oacute;ng g&oacute;p khoảng 20% GDP của Th&aacute;i Lan khi quốc gia n&agrave;y đ&oacute;n gần 40 triệu kh&aacute;ch du lịch nước ngo&agrave;i. Con số đ&oacute; giảm xuống 6,7 triệu v&agrave;o năm ngo&aacute;i, gần như tất cả trong 3 th&aacute;ng đầu ti&ecirc;n.</p> <p>Tr&ecirc;n to&agrave;n cầu, c&aacute;c quốc gia trải qua mức giảm từ 35% đến 48% trong chi ti&ecirc;u cho du lịch v&agrave;o năm ngo&aacute;i so với 2019. Lượng kh&aacute;ch du lịch đến c&aacute;c nền kinh tế ch&acirc;u &Aacute; - Th&aacute;i B&igrave;nh Dương sụt 84% v&agrave;o năm 2020, cao hơn mức giảm 74% tr&ecirc;n to&agrave;n cầu, theo Tổ chức Du lịch Thế giới.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="du lich Thai Lan chua the hoi phuc anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/20/znews-photo-zadn-vn_711d6f9e_7740_11eb_8b9d_76c80a88a6d4_image_hires_200407.jpg" title="du lịch Thái Lan chưa thể hồi phục ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">Những con t&agrave;u vắng kh&aacute;ch du lịch neo đậu tại bến Chalong ở Phuket. Ảnh:<em> SCMP.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p>Hầu hết quốc gia trong khu vực đều kiểm so&aacute;t chặt chẽ du lịch quốc tế nhằm ngăn chặn c&aacute;c ca nhiễm nhập cảnh. Những hạn chế được thắt chặt trong những th&aacute;ng gần đ&acirc;y.</p> <p>Bất chấp th&agrave;nh c&ocirc;ng tương đối của khu vực trong việc ngăn chặn Covid-19, sự gia tăng đột biến số ca bệnh gần đ&acirc;y ở c&aacute;c quốc gia như Ấn Độ khiến việc di chuyển quốc tế về cơ bản vẫn chưa hoạt động trở lại.</p> <p>Campuchia, nơi số ca nhiễm SARS-CoV-2 gia tăng kể từ th&aacute;ng 2, đ&atilde; k&eacute;o d&agrave;i thời gian giới nghi&ecirc;m ở thủ đ&ocirc; Phnom Penh từ tuần trước. H&ocirc;m 12/4, Malaysia đ&atilde; gia hạn lệnh kiểm so&aacute;t di chuyển khi c&aacute;c trường hợp mới tiếp tục gia tăng, chạm mốc 2.148 v&agrave;o ng&agrave;y 16/4.</p> <h3>Chưa thể hồi sinh</h3> <p>Để hồi sinh ng&agrave;nh du lịch đang gặp kh&oacute; khăn, ch&iacute;nh phủ Th&aacute;i Lan đưa ra m&ocirc; h&igrave;nh đầy tham vọng nhằm nối lại chuyến du lịch miễn kiểm dịch cho những du kh&aacute;ch được ti&ecirc;m vaccine Covid-19 từ một số th&agrave;nh phố v&agrave; quốc gia đến Phuket, bắt đầu từ ng&agrave;y 1/7.</p> <p>H&ograve;n đảo ph&iacute;a nam n&agrave;y từng đ&oacute;n 10 triệu kh&aacute;ch nước ngo&agrave;i gi&uacute;p th&uacute;c đẩy nền kinh tế. Do đ&oacute;, đ&acirc;y l&agrave; một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất của xứ ch&ugrave;a V&agrave;ng.</p> <p>Bộ trưởng Du lịch v&agrave; Thể thao Phiphat Ratchakitprakarn cho biết &ocirc;ng sẽ thảo luận về bong b&oacute;ng du lịch với Singapore. Hiệp hội Kh&aacute;ch sạn Phuket, đại diện cho 80 kh&aacute;ch sạn, x&aacute;c nhận c&aacute;c cuộc thảo luận vẫn đang tiếp tục về việc chỉ định h&ograve;n đảo n&agrave;y l&agrave; điểm đến bong b&oacute;ng.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, sự trỗi dậy của c&aacute;c ca mắc Covid-19 đe dọa kế hoạch mở cửa trở lại của Phuket. Ch&iacute;nh phủ phải nghi&ecirc;m t&uacute;c xem x&eacute;t lại nếu kh&ocirc;ng thể khống chế được l&agrave;n s&oacute;ng l&acirc;y nhiễm thứ ba hiện nay.</p> <p>Trừ khi ch&iacute;nh phủ c&oacute; thể c&ocirc; lập ho&agrave;n to&agrave;n Phuket khỏi phần c&ograve;n lại của Th&aacute;i Lan, việc ch&agrave;o đ&oacute;n kh&aacute;ch du lịch từ khắp nơi tr&ecirc;n thế giới c&oacute; thể khiến đất nước n&agrave;y c&oacute; nguy cơ l&acirc;y lan dịch rộng hơn.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="du lich Thai Lan chua the hoi phuc anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/20/znews-photo-zadn-vn_2021_04_07t064028z_559898813_rc2uqm9124xe_rtrmadp_3_health_coronavirus_thailand.jpg" title="du lịch Thái Lan chưa thể hồi phục ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Th&aacute;i Lan đang đẩy nhanh qu&aacute; tr&igrave;nh ti&ecirc;m chủng cho người d&acirc;n nhằm sớm mở cửa lại nhiều điểm đến du lịch. Ảnh: <em>Reuters.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trọng t&acirc;m b&acirc;y giờ l&agrave; kh&aacute;ch du lịch trong nước, đặc biệt l&agrave; đến c&aacute;c điểm đến c&oacute; rủi ro thấp v&agrave; mới nổi. Qu&aacute; tr&igrave;nh đổi mới ng&agrave;nh du lịch Th&aacute;i Lan sẽ c&oacute; sự tham gia của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia trong ng&agrave;nh, ch&iacute;nh phủ, ch&iacute;nh quyền địa phương, c&ocirc;ng ty du lịch, kh&aacute;ch sạn v&agrave; h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng.</p> <p>Việc đ&oacute;n kh&aacute;ch du lịch quốc tế n&ecirc;n được thực hiện một c&aacute;ch thận trọng v&agrave; từ từ bằng c&aacute;ch đảm bảo sự l&acirc;y lan được kiểm so&aacute;t trước.</p> <p>Th&aacute;i Lan hiện c&oacute; thể đẩy nhanh sự phục hồi của ng&agrave;nh bằng c&aacute;ch nắm bắt c&aacute;c cơ hội tăng trưởng mới nổi trong nước khi từng bước x&acirc;y dựng lại niềm tin của du kh&aacute;ch quốc tế.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div>

Theo zingnews.vn
Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong 2 ngày qua tại Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, nhiều tuyến đường ở vùng núi bị sạt lở, ngập sâu. Hơn 4.000 học sinh của huyện Hương Khê phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.
back to top