Học sinh nghỉ hè vẫn bị 'nhốt' trong 4 bức tường vì dịch COVID-19

Hà Nội cho học sinh, trẻ mầm non nghỉ hè từ 15/5. Những năm trước, các em có nhiều kế hoạch như: trại hè, dã ngoại, đi du lịch…Năm nay do dịch COVID-19, mọi kế hoạch đều dang dở khiến những đứa trẻ bơ vơ, bí bách trong nhà.

<div> <p>Hơn 2 tuần nay, hai vợ chồng anh Đặng Quốc Việt, ở quận Thanh Xu&acirc;n (H&agrave; Nội) phải thay phi&ecirc;n nhau ở nh&agrave; tr&ocirc;ng con. Anh Việt cho biết, gia đ&igrave;nh c&oacute; 1 b&eacute; 5 tuổi v&agrave; 1 b&eacute; học lớp 3. Những năm trước, con nghỉ h&egrave;, con lớn sẽ được đăng k&yacute; 1 kho&aacute; trại h&egrave;, đi bơi c&ograve;n con b&eacute; vẫn gửi ở trường mẫu gi&aacute;o tư thục. Năm nay, dịch COVID-19 tất cả c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục đ&oacute;ng cửa, kh&ocirc;ng c&oacute; bất kỳ chương tr&igrave;nh trại h&egrave;, CLB n&agrave;o hoạt động. &Ocirc;ng b&agrave; ở qu&ecirc; tuổi cũng cao kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng tr&ocirc;ng ch&aacute;u n&ecirc;n hiện tại gia đ&igrave;nh bế tắc chỗ gửi con. &ldquo;Nếu cầm cự thời gian ngắn c&oacute; thể được, kỳ nghỉ h&egrave; k&eacute;o d&agrave;i hơn 3 th&aacute;ng như vậy sẽ rất kh&oacute; khăn&rdquo;, anh Việt n&oacute;i.</p> <p>Ở tại c&aacute;c chung cư, những gia đ&igrave;nh kh&ocirc;ng c&oacute; gi&uacute;p việc, &ocirc;ng b&agrave; tr&ocirc;ng đ&atilde; l&ecirc;n kế hoạch thay nhau tr&ocirc;ng trẻ. V&iacute; dụ như, 3-4 gia đ&igrave;nh chia lịch, mỗi nh&agrave; thay nhau ở nh&agrave; tr&ocirc;ng to&agrave;n bộ trẻ trong nh&oacute;m một h&ocirc;m;hay c&oacute; gia đ&igrave;nh đ&aacute;nh liều đ&oacute;ng cửa nhốt trẻ trong nh&agrave;&hellip;Tuy nhi&ecirc;n, nhiều phụ huynh cho biết, phương &aacute;n n&agrave;o cũng kh&ocirc;ng thể l&acirc;u d&agrave;i được, nhất l&agrave; phương &aacute;n &ldquo;nhốt&rdquo; trẻ tiềm ẩn nhiều rủi ro v&igrave; điện, nước n&oacute;ng, chảy nổ...</p> <p>Nhiều phụ huynh c&oacute; chung nỗi lo lắng, trẻ nghỉ h&egrave;, thiếu kh&ocirc;ng gian vui chơi sẽ l&agrave;m bạn với tivi, ipad, điện thoại. Thay v&igrave; đi bơi, đi chơi, năm nay nghỉ dịch chưa được bao l&acirc;u, trẻ đối mặt với nguy cơ nghiện điện thoại, trầm cảm.</p> <p>Chị Lan Anh, c&oacute; con học lớp 4 tại quận Ho&agrave;ng Mai cho biết, để con tiện lịch học tiếng Anh của trung t&acirc;m, gia đ&igrave;nh sắm cho một m&aacute;y t&iacute;nh bảng. Những ng&agrave;y trước, con đi học cả ng&agrave;y tr&ecirc;n lớp, tối về được mẹ quy định cho giải tr&iacute; 30 ph&uacute;t sau đ&oacute; bị tịch thu. Khi nghỉ h&egrave;, bố mẹ đi l&agrave;m buộc phải để m&aacute;y ở nh&agrave; cho con học tiếng Anh, hết giờ học, con &ocirc;m lu&ocirc;n m&aacute;y t&iacute;nh chơi điện tử. &ldquo;Bố mẹ hết mắng lại phạt, kh&ocirc;ng kh&iacute; gia đ&igrave;nh căng thẳng chỉ lo t&igrave;nh trạng k&eacute;o d&agrave;i con nghiện điện tử. Chỉ mong sớm hết dịch, gia đ&igrave;nh sẽ đăng k&yacute; cho đi một kho&aacute; học kỳ qu&acirc;n đội để con được tham gia hoạt động trải nghiệm v&agrave; r&egrave;n t&iacute;nh tự lập, kỷ luật&rdquo;, chị Lan Anh n&oacute;i.</p> <p><strong>Vắng b&oacute;ng c&aacute;c hoạt động ngoại kho&aacute;</strong></p> <p>Cung thiếu nhi H&agrave; Nội những năm trước, dịp đầu h&egrave; sẽ c&oacute; kế hoạch tuyển sinh cho c&aacute;c CLB như: b&oacute;ng rổ, b&oacute;ng chuyền, học đ&agrave;n, học m&uacute;a, học vẽ, gi&aacute;o dục kỹ năng sống&hellip;Thời điểm n&agrave;y, d&ugrave; học sinh đ&atilde; nghỉ h&egrave; nhưng Cung thiếu nhi H&agrave; Nội cũng đ&oacute;ng cửa im l&igrave;m từ 4/5 theo kế hoạch của Sở GD&amp;ĐT.</p> <p>Tr&ecirc;n c&aacute;c website, nhiều trung t&acirc;m vẫn ch&agrave;o mời c&aacute;c g&oacute;i trại h&egrave;, trại h&egrave; b&aacute;n tr&uacute; d&agrave;nh cho trẻ từ 5-14 tuổi với c&aacute;c kho&aacute; học trải nghiệm s&aacute;ng tạo, kho&aacute; học bơi, lớp dạy kỹ năng sống... C&aacute;c trung t&acirc;m n&agrave;y x&acirc;y dựng nhiều lớp học như: &ldquo;C&ugrave;ng con trưởng th&agrave;nh&rdquo;; &ldquo;Trải nghiệm s&aacute;ng tạo&rdquo;&hellip;Mỗi kho&aacute; học đều được thiết kế từ 1-2 tuần, trong đ&oacute; học sinh tham gia sẽ rời xa gia đ&igrave;nh ho&agrave;n to&agrave;n để sinh hoạt c&ugrave;ng CLB dưới sự quản l&yacute; chặt của c&aacute;c đơn vị tổ chức. Tuy nhi&ecirc;n, thời điểm n&agrave;y c&aacute;c đơn vị tổ chức cho biết, họ chỉ nhận ghi danh, chưa hứa hẹn thời điểm tổ chức do ảnh hưởng dịch bệnh. Phụ huynh đăng k&yacute; sẽ đặt cọc một khoản tiền để giữ chỗ, khi c&oacute; chương tr&igrave;nh, trung t&acirc;m sẽ th&ocirc;ng b&aacute;o.</p> <p>Cũng c&oacute; đơn vị nhanh nhạy đ&atilde; mời ch&agrave;o phụ huynh đăng k&yacute; kho&aacute; trại h&egrave; online miễn ph&iacute;. Cụ thể như, Học viện C&ocirc;ng nghệ Trẻ Teky giới thiệu, đăng k&yacute; con tham gia kho&aacute; trại h&egrave; n&agrave;y sẽ được tham gia hoạt động trải nghiệm h&egrave; để trẻ giao lưu với bạn b&egrave;, hạn chế chơi game, xem tivi v&agrave; đặc biệt &ocirc;n tập kiến thức để sẵn s&agrave;ng cho kỳ thi sắp tới. Theo đ&oacute;, học sinh tham gia trại h&egrave; trực tuyến sẽ vẫn học 3 m&ocirc;n phối hợp gồm To&aacute;n - Tiếng Anh - C&ocirc;ng nghệ với gi&aacute;o vi&ecirc;n trong nước v&agrave; bản ngữ với c&aacute;c chủ đề như: Thế giới hoang d&atilde;; Kh&iacute; hậu nhiệt đới; B&iacute; ẩn địa cầu; Hệ sinh th&aacute;i xanh. Tuy nhi&ecirc;n, với những kho&aacute; trại h&egrave; online như vậy, trẻ cũng phải l&agrave;m bạn với thiết bị điện tử thay v&igrave; c&aacute;c hoạt động trải nghiệm, kh&aacute;m ph&aacute; ngo&agrave;i trời.</p> <p>TS Trần Th&agrave;nh Nam, Chủ nhiệm Khoa C&aacute;c khoa học gi&aacute;o dục (ĐH gi&aacute;o dục &ndash; ĐHQG H&agrave; Nội) cho rằng, trong thời gian dịch bệnh, trẻ bị hạn chế ra ngo&agrave;i vui chơi, bố mẹ c&oacute; thể c&ugrave;ng con l&ecirc;n một lịch tr&igrave;nh sinh hoạt để con kh&ocirc;ng rơi v&agrave;o cảnh &ldquo;kh&ocirc;ng biết l&agrave;m g&igrave;&rdquo; dẫn đến ngủ nướng, xem tivi thả phanh. Lịch sinh hoạt mới sẽ bao gồm những nội dung c&ocirc;ng việc trong ng&agrave;y. Trong đ&oacute;, bố mẹ kh&ocirc;ng n&ecirc;n &aacute;p đặt m&agrave; cho con chủ động đưa ra những hoạt động đan xen giữa học, đọc s&aacute;ch, vẽ, đ&agrave;n, tập thể dục, gi&uacute;p bố mẹ l&agrave;m việc nh&agrave;. Bố mẹ vừa l&agrave; người hướng dẫn vừa gi&aacute;m s&aacute;t v&agrave; c&oacute; cơ chế khen thưởng, động vi&ecirc;n r&otilde; r&agrave;ng. &ldquo;V&iacute; dụ như, sau khi l&ecirc;n một thời kho&aacute; biểu cho c&aacute;c c&ocirc;ng việc cần l&agrave;m trong ng&agrave;y, con thực hiện đ&uacute;ng, bố mẹ sẽ t&iacute;ch cho con bao nhi&ecirc;u điểm. Cuối tuần, con đạt số điểm bao nhi&ecirc;u sẽ được thưởng một m&oacute;n qu&agrave; nhỏ để động vi&ecirc;n tinh thần&rdquo;, TS Nam n&oacute;i.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, TS Trần Th&agrave;nh Nam cũng khuyến c&aacute;o, việc phụ huynh giao thiết bị điện tử cho trẻ to&agrave;n quyền truy cập mạng rất dễ bị dẫn dụ v&agrave;o c&aacute;c nội dung xấu độc, kh&ocirc;ng kiểm so&aacute;t. Do đ&oacute;, phụ huynh n&ecirc;n c&agrave;i đặt c&aacute;c tr&igrave;nh duyệt để kiểm so&aacute;t, loại bỏ, hạn chế c&aacute;c nội dung t&aacute;c động xấu đến trẻ.</p> <div class="article__story cms-relate">&nbsp;</div> <div class="article__author">&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo tienphong.vn
Di tích biến dạng sau trùng tu

Di tích biến dạng sau trùng tu

Trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử xuống cấp là cần thiết nhưng phải giữ được giá trị, không can thiệp thô bạo, làm méo mó kiến trúc. Đáng tiếc, nhiều ngôi đền đã biến dạng sau trùng tu, tôn tạo.
back to top