Hoàn thiện Đề án Huy động nguồn vốn xã hội đầu tư hạ tầng cảng hàng không

Theo Đề án Định hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không được Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ, Bộ dự kiến chia các cảng hàng không thành 5 nhóm, làm cơ sở định hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, để xây dựng tiêu chí phân loại cảng hàng không, Bộ Giao thông Vận tải cần tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan; đánh giá bất cập của các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư, quản lý, khai thác cảng hàng không, cơ chế huy động vốn; khả năng huy động vốn xã hội; tác động đối với an ninh, quốc phòng; khó khăn trong tổ chức thực hiện..

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu làm rõ mối quan hệ của Đề án nêu trên với "Đề án phân cấp, phân quyền và giải pháp huy động nguồn lực thực hiện Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không toàn quốc" để xác định phạm vi, mục tiêu, giải pháp cho phù hợp; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 2/2022.

Bộ Giao thông Vận tải cũng đề xuất huy động nguồn vốn xã hội đầu tư toàn bộ cảng hàng không theo hình thức đối tác công tư PPP.

Theo Đời sống
Danh hiệu “Điểm đến du lịch Golf tốt nhất châu Á” gọi tên Việt Nam

Danh hiệu “Điểm đến du lịch Golf tốt nhất châu Á” gọi tên Việt Nam

Tại Lễ trao Giải thưởng Golf Thế giới lần thứ 9 diễn ra mới đây tại Abu Dhabi, Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất, Việt Nam đã vượt qua các đối thủ nặng ký trong khu vực gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc,Indonesia và Malaysia để trở thành “Điểm đến du lịch Golf tốt nhất châu Á năm 2022”.
back to top