Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà qua lời kể của người thân

Người thân cho biết Đỗ Thị Hà sống tự lập, biết phụ giúp gia đình và có năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ.

<div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/4-yTqVZxa3Y/c358e7b74bf9a2a7fbe8/947dcf1b855f6c01354e/720/a68555e68fa966f73fb8.mp4?authen=exp=1606095669~acl=/4-yTqVZxa3Y/*~hmac=f3b64aa3ad076a70355bbc870a8ebbfd" false="" source-url="/video-do-thi-ha-tu-nho-da-giup-gia-dinh-lam-nong-post1155201.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="a68555e68fa966f73fb8" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/ofh_zsgkqzph/2020_11_21/81ab9aa545ccb492eddd.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/y0bASXOocUw/9882b36d1f23f67daf32/92cec6a88cec65b23cfd/480/a68555e68fa966f73fb8.mp4?authen=exp=1606095669~acl=/y0bASXOocUw/*~hmac=974b93f9b04cebf853a7bd6510827adc" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/IgXbni4zl8o/whls/vod/0/zF7mQUeC1WOc9YM6eyO/a68555e68fa966f73fb8.m3u8?authen=exp=1606052469~acl=/IgXbni4zl8o/*~hmac=f36892c2e4c651c31a27c725400743ea" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/y0bASXOocUw/9882b36d1f23f67daf32/92cec6a88cec65b23cfd/480/a68555e68fa966f73fb8.mp4?authen=exp=1606095669~acl=/y0bASXOocUw/*~hmac=974b93f9b04cebf853a7bd6510827adc" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/4-yTqVZxa3Y/c358e7b74bf9a2a7fbe8/947dcf1b855f6c01354e/720/a68555e68fa966f73fb8.mp4?authen=exp=1606095669~acl=/4-yTqVZxa3Y/*~hmac=f3b64aa3ad076a70355bbc870a8ebbfd" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption> <p style="text-align: justify;"><strong><span>&#39;Đỗ Thị H&agrave; từ nhỏ đ&atilde; gi&uacute;p gia đ&igrave;nh l&agrave;m n&ocirc;ng&#39;</span></strong> &quot;H&agrave; l&agrave; người chịu kh&oacute;, tự lập từ nhỏ, biết chăm s&oacute;c &ocirc;ng b&agrave; gi&agrave; yếu v&agrave; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch học tập tốt&quot;, người nh&agrave; t&acirc;n hoa hậu chia sẻ.</p> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">Tối 20/11, chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 kh&eacute;p lại với ng&ocirc;i vị cao nhất thuộc về Đỗ Thị H&agrave;. C&ocirc; sinh năm 2000, cao 1,75 m, số đo h&igrave;nh thể 80-60-90 c&ugrave;ng đ&ocirc;i ch&acirc;n d&agrave;i 1,11 m.</p> <p style="text-align: justify;">Trong gi&acirc;y ph&uacute;t đăng quang, Đỗ Thị H&agrave; bật kh&oacute;c, x&uacute;c động khi được Hoa hậu Trần Tiểu Vy trao vương miện. Từ đ&acirc;y, h&agrave;nh tr&igrave;nh mới mở ra với c&ocirc; g&aacute;i 20 tuổi.</p> <p style="text-align: justify;">Chia sẻ với <em>Zing</em> từ s&acirc;n khấu, gia đ&igrave;nh, người th&acirc;n của t&acirc;n hoa hậu b&agrave;y tỏ niềm tự h&agrave;o v&agrave; x&uacute;c động.</p> <p style="text-align: justify;">C&ocirc; Phạm Thị Sớm - th&iacute;m ruột của Đỗ Thị H&agrave; - kể người d&acirc;n ở Thanh H&oacute;a v&ocirc; c&ugrave;ng hạnh ph&uacute;c khi c&ocirc; g&aacute;i trẻ được xướng t&ecirc;n. Sau chung kết, c&ocirc; Sớm nhận nhiều cuộc điện thoại hỏi han t&igrave;nh h&igrave;nh cũng như ch&uacute;c mừng cho chiến thắng của Đỗ Thị H&agrave;.<br /> &quot;H&agrave; c&oacute; năng khiếu ca h&aacute;t, nhảy m&uacute;a từ nhỏ&quot;</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Từ ng&agrave;y biết con b&eacute; thi hoa hậu, b&agrave; con ở Thanh H&oacute;a đều mừng. Mọi người đ&atilde; treo khẩu hiệu, băng r&ocirc;n khắp l&agrave;ng để cổ vũ cho H&agrave; m&agrave; kh&ocirc;ng cần gia đ&igrave;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i vận động&quot;, c&ocirc; t&acirc;m sự.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Nhiều người ở qu&ecirc; đ&atilde; gọi ch&uacute;c mừng gia đ&igrave;nh sau khi ch&aacute;u đăng quang&quot;, c&ocirc; Sớm chia sẻ th&ecirc;m.</p> <p style="text-align: justify;">Trước đ&ecirc;m ch&aacute;u g&aacute;i bước v&agrave;o v&ograve;ng thi quyết định, c&ocirc; Sớm bận rộn c&ocirc;ng việc nhưng vẫn cố sắp xếp bay v&agrave;o TP.HCM cổ vũ ch&aacute;u. &quot;Con t&ocirc;i n&oacute;i mẹ n&ecirc;n đi cổ vũ chị H&agrave;. Thanh H&oacute;a 100 năm nay đến giờ mới c&oacute; hoa hậu&quot;, c&ocirc; Sớm vui vẻ nhớ lại.</p> <p style="text-align: justify;">Trong mắt th&iacute;m ruột, Đỗ Thị H&agrave; tự lập sớm, chịu kh&oacute;, biết lo lắng cho gia đ&igrave;nh. T&acirc;n Hoa hậu Việt Nam c&ograve;n c&oacute; &ocirc;ng b&agrave; nội đ&atilde; hơn 80 tuổi. Khi vắng lịch học, c&ocirc; sẽ chạy về nh&agrave; để chăm s&oacute;c &ocirc;ng b&agrave;.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Trước kia, b&eacute; H&agrave; c&ograve;n vừa học vừa phụ bố mẹ l&agrave;m n&ocirc;ng nữa. Nh&igrave;n ch&aacute;u nghị lực như vậy t&ocirc;i cũng vui v&agrave; tự h&agrave;o&quot;, c&ocirc; Sớm kể.</p> <p style="text-align: justify;">Theo tiết lộ, gia đ&igrave;nh rất ủng hộ Đỗ Thị H&agrave;. Bố của hoa hậu l&agrave;m c&ocirc;ng tr&igrave;nh ở miền Nam, trong khi mẹ c&ocirc; l&agrave;m n&ocirc;ng. Th&iacute;m ruột kể bố mẹ H&agrave; lu&ocirc;n tạo điều kiện tốt nhất, cả về kinh ph&iacute; để con g&aacute;i theo đuổi ước mơ.</p> <p style="text-align: justify;">C&ocirc; Sớm cho biết: &quot;Nh&agrave; H&agrave; c&oacute; 3 anh chị em. H&agrave; l&agrave; con thứ 3, tr&ecirc;n H&agrave; l&agrave; một chị g&aacute;i v&agrave; anh trai. Anh trai H&agrave; đ&atilde; lập gia đ&igrave;nh v&agrave; c&oacute; con. Ri&ecirc;ng chị g&aacute;i H&agrave; cũng xinh đẹp, cao tới 1,78 m&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">Từ nhỏ, Đỗ Thị H&agrave; đ&atilde; c&oacute; năng khiếu h&aacute;t, nhảy m&uacute;a. C&ocirc; gặt h&aacute;i nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch ở trường cấp 2,3. C&ocirc; Sớm kể rằng ch&aacute;u g&aacute;i được thầy c&ocirc; động vi&ecirc;n tham gia c&aacute;c cuộc thi nghệ thuật.</p> <p style="text-align: justify;">C&oacute; vẻ ngo&agrave;i xinh xắn, ưa nh&igrave;n, song Đỗ Thị H&agrave; được tiết lộ chỉ tập trung v&agrave;o việc học m&agrave; kh&ocirc;ng để &yacute; đến chuyện c&oacute; bạn trai. Đỗ Thị H&agrave; &iacute;t chia sẻ với gia đ&igrave;nh về chuyện t&igrave;nh cảm ri&ecirc;ng.</p> <h3 style="text-align: justify;"><strong>&quot;H&agrave; giấu gia đ&igrave;nh đi thi, đến khi v&agrave;o b&aacute;n kết mọi người mới biết&quot;</strong></h3> <p style="text-align: justify;">Theo quan s&aacute;t của ph&oacute;ng vi&ecirc;n <em>Zing</em>, Đỗ Thị Hương - chị g&aacute;i Đỗ Thị H&agrave; - c&oacute; ngoại h&igrave;nh xinh đẹp, cao r&aacute;o kh&ocirc;ng k&eacute;m cạnh em m&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;T&ocirc;i chỉ biết tin H&agrave; thi hoa hậu khi em ấy lọt v&agrave;o b&aacute;n kết. Năm nay, t&ocirc;i thấy nhiều c&ocirc; g&aacute;i đẹp, t&agrave;i năng n&ecirc;n chỉ hy vọng H&agrave; l&agrave;m hết sức c&oacute; thể, tới đ&acirc;u hay tới đ&oacute;&quot;, Đỗ Thị Hương b&agrave;y tỏ.</p> <p style="text-align: justify;">V&igrave; học v&agrave; l&agrave;m việc xa nh&agrave;, Đỗ Thị Hương kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều thời gian tr&ograve; chuyện với em g&aacute;i. Thỉnh thoảng hai chị em t&acirc;m sự, hỏi thăm nhau qua điện thoại.</p> <p style="text-align: justify;">Đỗ Thị Hương n&oacute;i th&ecirc;m: &quot;Em g&aacute;i t&ocirc;i chăm ngoan, học hỏi nhanh lắm. Con b&eacute; cũng l&agrave; người th&iacute;ch gi&uacute;p đỡ người kh&aacute;c&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">Trong khi đ&oacute;, L&ecirc; Thị Th&uacute;y - chị d&acirc;u b&ecirc;n b&aacute;c của t&acirc;n hoa hậu - n&oacute;i c&ocirc; g&aacute;i 20 tuổi t&iacute;nh c&aacute;ch nhẹ nh&agrave;ng, lễ ph&eacute;p v&agrave; tự nhi&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Trước c&acirc;u hỏi về việc c&oacute; đến 100 người trong gia đ&igrave;nh, bạn b&egrave; đến cổ vũ cho Đỗ Thị H&agrave;, chị L&ecirc; Thị Th&uacute;y phủ nhận. Chị cho hay chỉ một số &iacute;t những người th&acirc;n nhất với H&agrave; v&agrave;o TP.HCM lần n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">Bố mẹ của Đỗ Thị H&agrave; cũng xuất hiện để cổ vũ con g&aacute;i. Bố hoa hậu chia sẻ ngắn gọn con g&aacute;i ở nh&agrave; ngoan, biết v&acirc;ng lời. Tuy nhi&ecirc;n, mẹ người đẹp Thanh H&oacute;a từ chối trả lời phỏng vấn v&igrave; vẫn c&ograve;n mệt v&agrave; x&uacute;c động.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/wr2nf-Ymm6s/d15b9034237aca24936b/ba40512f046bed35b47a/720/6396457c9f33766d2f22.mp4?authen=exp=1606095670~acl=/wr2nf-Ymm6s/*~hmac=61181620591fe12cab28de9611310014" false="" source-url="/video-hoa-hau-do-thi-ha-ung-xu-ap-ung-post1155172.html"> <div class="video-container formatted" style="text-align: justify;"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="6396457c9f33766d2f22" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/mdf_rsoznr/2020_11_20/f425ec34125de303ba4c.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/Ee9I130s72g/1e9f23f090be79e020af/c28055ef00abe9f5b0ba/480/6396457c9f33766d2f22.mp4?authen=exp=1606095670~acl=/Ee9I130s72g/*~hmac=e48390d0864f2252549be4ad774208ed" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/cttHPX9jw00/whls/vod/0/ZugBnyqh8I410G8Nhii/6396457c9f33766d2f22.m3u8?authen=exp=1606052470~acl=/cttHPX9jw00/*~hmac=c2ec22f9301ae866606403259d585d61" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/Ee9I130s72g/1e9f23f090be79e020af/c28055ef00abe9f5b0ba/480/6396457c9f33766d2f22.mp4?authen=exp=1606095670~acl=/Ee9I130s72g/*~hmac=e48390d0864f2252549be4ad774208ed" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/wr2nf-Ymm6s/d15b9034237aca24936b/ba40512f046bed35b47a/720/6396457c9f33766d2f22.mp4?authen=exp=1606095670~acl=/wr2nf-Ymm6s/*~hmac=61181620591fe12cab28de9611310014" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption> <p style="text-align: justify;"><strong><span>Hoa hậu Đỗ Thị H&agrave; ứng xử ấp &uacute;ng</span></strong> Trong phần thi ứng xử, Đỗ Thị H&agrave;, Ngọc Thảo tỏ ra l&uacute;ng t&uacute;ng khi trả lời trong khi Phạm Ngọc Phương Anh ho&agrave;n th&agrave;nh phần thi kh&aacute; tốt.</p> </figcaption> </figure> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top