Hòa Bình: Chỉ đạo giám sát trả tiền bảo vệ rừng

Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi (Hòa Bình) vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan, các xã thực hiện giám sát, tiếp nhận và chi trả tiền bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn đúng đối tượng, đúng kinh phí.
Liên quan đến lùm xùm chi trả tiền quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên, sau khi Phòng NN&PTNT huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) có báo cáo kết quả kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên năm 2022, 2023 tại 13 xã tham gia Tiểu dự án 1; Dự án 3: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân, ngày 1/7/2024, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi Bùi Quang Hoà ban hành văn bản gửi các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND 13 xã (Tú Sơn, Đú Sáng, Bình Sơn, Hùng Sơn, Vĩnh Tiến, Đông Bắc, Hợp Tiến, Xuân Thủy, Kim Bôi, Cuối Hạ, Nuông Dăm, Kim Lập, Mỵ Hòa).
Huyen Kim Boi chi dao giam sat chat tra tien bao ve rung
Văn bản Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi, ký ban hành.
Tại văn bản này, Phó Chủ tịch huyện Kim Bôi yêu cầu các xã tham gia Tiểu dự án 1, chỉ đạo các xóm thực hiện công tác bảo vệ rừng theo đúng quy định của pháp luật; xây dựng quy chế quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên, tổ chức họp, xin ý kiến thống nhất các hộ dân và ban hành quy chế. Thực hiện tiếp nhận và chi trả kinh phí của xóm đảm bảo đúng đối tượng, đúng kinh phí tiếp nhận.
Tổ chức họp, bình xét và phê duyệt danh sách người đại diện cộng đồng xóm nhận khoán bảo vệ rừng trên địa bàn xã. Thực hiện các hồ sơ, thủ tục giao, nhận khoán bảo vệ rừng.
Thành lập tổ kiểm tra gồm: Lãnh đạo UBND xã, công chức địa chính, công chức phụ trách lâm nghiệp, kiểm tra địa bàn, xác định diện tích cụ thể làm cơ sở chi trả hỗ trợ (nếu có). Niêm yết công khai diện tích, kinh phí hỗ trợ tại trụ sở UBND xã và nhà văn hoá các xóm. Đồng thời, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên tại các xóm đảm bảo đúng đối tượng. Kịp thời nắm bắt thông tin và xin ý kiến nếu có khó khăn, vướng mắc.
Phó Chủ tịch huyện Kim Bôi cũng yêu cầu, UBMTTQ Việt Nam huyện, Phòng Dân tộc, Phòng NN&PTNT, Hạt Kiểm lâm huyện, Phòng tài chính - kế hoạch tiếp tục tổ chức giám sát việc thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3; chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan thành lập đoàn kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng kinh phí khoán bảo vệ rừng tự nhiên thuộc Tiểu dự án 1 tại các xã trên địa bàn; Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn giám sát cơ sở, tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn…
Đến thời điểm hiện tại, các xã đã phân công cán bộ phụ trách thành lập đoàn kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cá xóm để quản lý nguồn kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên hiệu quả, đúng mục đích.
Trước đó, thông tin trên VTV, với diện tích hơn 1.200ha rừng tự nhiên, huyện Kim Bôi đã nhận được nguồn vốn hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, nhiều hộ dân tại xã Xuân Thủy, trong suốt nhiều năm nay vẫn không được nhận được một đồng nào tiền hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng phòng hộ theo quy định của Chính phủ.
Sau khi báo chí phản ánh, các cơ quan chức năng của xã Xuân Thủy đã có nhiều hình thức để hợp nhất hóa những vấn đề còn tồn tại. Biên bản kiểm tra tích cực hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên thuộc xóm Nghèo xã Xuân Thủy nhanh chóng được lập.
Theo Đời sống
back to top