Hỗ trợ lãi suất 2%, tối đa 3.000 tỷ đồng các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 36/2022 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) với tổng nguồn vốn hỗ trợ tối đa 3.000 tỷ đồng.

Nghị định 36 nêu rõ, khách hàng vay vốn được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ lãi suất khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, có khoản vay đáp ứng các điều kiện: Thuộc các chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH cho vay theo: Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; văn bản ủy thác của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội, các hiệp hội, tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước; hiệp định, hợp đồng vay lại từ nguồn vốn ODA và ưu đãi nước ngoài; thỏa thuận tài trợ nước ngoài khác;

Ngoài ra, khách hàng cần có lãi suất vay vốn trên 6%/năm; được Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

Thứ hai, khách hàng vay vốn đúng đối tượng vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định.

Nghị định nêu rõ, thời gian vay được hỗ trợ lãi suất xác định từ thời điểm giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc nhưng không nằm ngoài thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

Khách hàng được hỗ trợ lãi suất vay vốn với mức 2%/năm, tính trên số dư nợ vay của các khoản giải ngân được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất và thời gian vay được hỗ trợ lãi suất.

Tổng nguồn vốn hỗ trợ lãi suất tối đa là 3.000 tỷ đồng.

Ngân sách nhà nước sẽ thực hiện hỗ trợ lãi suất cho người vay vốn thông qua NHCSXH và thực hiện chi trả số tiền hỗ trợ lãi suất cho NHCSXH theo quy định.

Hàng tháng, NHCSXH thực hiện tính số tiền lãi được hỗ trợ và giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của khách hàng vay vốn.

Theo Đời sống
Ngành nào có mức thu nhập tăng cao trong năm 2023?

Ngành nào có mức thu nhập tăng cao trong năm 2023?

Khối nhà hàng, khách sạn được dự báo có mức tăng trưởng lương trung bình từ 5-10% trong năm 2023. Shipper đang có mức tiền lương cao thứ hai thị trường, đạt 10,2 triệu đồng/tháng trong 5 nhóm ngành phổ thông được tuyển dụng trực tuyến.
Sai một li...đi hàng tỷ USD

Sai một li...đi hàng tỷ USD

Mục đích tốt đẹp đôi khi không thể che mờ phương tiện sử dụng, đặc biệt phương tiện sử dụng không phù hợp có thể gây phản cảm, nguy hại cho thương hiệu và sản phẩm.
back to top