Hai người Hải Dương, một người nhập cảnh mắc Covid-19

Bộ Y tế chiều 18/3 ghi nhận 3 ca dương tính nCoV, trong đó hai ca ở Hải Dương, một ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Ninh Thuận.

<div> <p class="Normal"><strong>&quot;Bệnh nh&acirc;n 2568&quot;,</strong> nam, 8 tuổi, ở phường Hải T&acirc;n, th&agrave;nh phố Hải Dương, l&agrave; F1 của ca 2528 v&agrave; 2561, đ&atilde; được c&aacute;ch ly ng&agrave;y 8/3, kết quả x&eacute;t nghiệm ng&agrave;y 17/3 dương t&iacute;nh với nCoV.</p> <p class="Normal"><strong>&quot;Bệnh nh&acirc;n 2569&quot;,</strong> nam, 48 tuổi, ở x&atilde; Kim Đ&iacute;nh, huyện Kim Th&agrave;nh, l&agrave; F1 của ca 2484, đ&atilde; được c&aacute;ch ly ng&agrave;y 3/2, kết quả x&eacute;t nghiệm ng&agrave;y 17/3 dương t&iacute;nh với nCoV.</p> <p class="Normal">Hai bệnh nh&acirc;n đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2.</p> <p class="Normal"><strong>&quot;Bệnh nh&acirc;n 2570&quot;,</strong> nữ, 30 tuổi, ở phường 4, quận 11, TP HCM. Người n&agrave;y từ Philippines nhập cảnh s&acirc;n bay Cam Ranh ng&agrave;y 7/3, kết quả x&eacute;t nghiệm ng&agrave;y 17/3 dương t&iacute;nh với nCoV. Hiện bệnh nh&acirc;n được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.</p> <p class="Normal">Như vậy, h&ocirc;m nay th&ecirc;m 3 ca nhiễm. Số ca nhiễm cộng đồng một th&aacute;ng rưỡi qua l&agrave; 908, ở 13 tỉnh th&agrave;nh gồm Hải Dương (724), Quảng Ninh (61), TP HCM (36), H&agrave; Nội (35), Gia Lai (27), B&igrave;nh Dương (6), Bắc Ninh (5), Hải Ph&ograve;ng (4), Điện Bi&ecirc;n (3), H&ograve;a B&igrave;nh, Hưng Y&ecirc;n v&agrave; Bắc Giang mỗi nơi 2 ca, H&agrave; Giang một ca.</p> <p class="Normal">Tổng ca nhiễm t&iacute;ch lũy từ đầu dịch đến nay l&agrave; 2.570, số khỏi 2.198. Số tử vong do Covid-19 l&agrave; 35, bốn người tử vong sau ba đến bốn lần x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh. C&aacute;c bệnh nh&acirc;n c&ograve;n lại đa số sức khỏe ổn định, trong đ&oacute; 37 người x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh nCoV lần một, 18 người &acirc;m t&iacute;nh lần hai v&agrave; 63 người &acirc;m t&iacute;nh lần ba.</p> <p class="Normal">C&ograve;n 330 ca đang điều trị, trong đ&oacute; c&oacute; 3 bệnh nh&acirc;n nặng, gồm &quot;bệnh nh&acirc;n 1536&quot; tại Bệnh viện Phổi Đ&agrave; Nẵng, &quot;bệnh nh&acirc;n 1823&quot; v&agrave; 2348 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Cả 3 bệnh nh&acirc;n tr&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh với nCoV 3-5 lần, kh&ocirc;ng c&ograve;n can thiệp ECMO song do nhiều bệnh l&yacute; nền n&ecirc;n t&igrave;nh trạng vẫn rất xấu.</p> <p class="Normal">Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long tại cuộc họp Thường trực Ch&iacute;nh phủ về ph&ograve;ng, chống Covid-19, h&ocirc;m qua cho biết hiện trong nước đ&atilde; cơ bản kiểm so&aacute;t được dịch bệnh, ngăn chặn l&acirc;y lan tr&ecirc;n diện rộng. Tuy nhi&ecirc;n nguy cơ b&ugrave;ng ph&aacute;t dịch lu&ocirc;n thường trực, đặc biệt đối với c&aacute;c đ&ocirc; thị lớn. Ngo&agrave;i ra, c&ograve;n c&oacute; nguy cơ x&acirc;m nhập dịch bệnh do t&igrave;nh trạng nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p.</p> <p class="Normal">Do đ&oacute;, Bộ Y tế kiến nghị tiếp tục ki&ecirc;n định 5 nguy&ecirc;n tắc ph&ograve;ng chống dịch đ&atilde; đề ra từ đầu v&agrave; xuy&ecirc;n suốt c&aacute;c giai đoạn vừa qua, l&agrave; &quot;ngăn chặn, ph&aacute;t hiện, c&aacute;ch ly, khoanh v&ugrave;ng v&agrave; dập dịch&quot;. Tiếp tục kiểm so&aacute;t chặt chẽ người nhập cảnh nhằm ngăn chặn nguồn bệnh x&acirc;m nhập từ b&ecirc;n ngo&agrave;i.</p> <p class="Normal">Việt Nam bắt đầu <span>ti&ecirc;m vaccine Covid-19</span> từ ng&agrave;y 8/3. T&iacute;nh đến nay, tổng cộng đ&atilde; thực hiện ti&ecirc;m cho hơn 24.000 người tại 12 tỉnh, th&agrave;nh phố.</p> <p class="Normal">Việt Nam hiện c&oacute; 117.500 liều vaccine Covid-19 AstraZeneca phục vụ Chương tr&igrave;nh ti&ecirc;m chủng mở rộng quốc gia. Bộ Y tế quyết định ph&acirc;n phối vaccine trước cho 13 tỉnh th&agrave;nh, gồm 14 Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t Bệnh tật v&agrave; 21 cơ sở điều trị Covid-19.</p> <p class="Normal">Bộ Y tế khuyến c&aacute;o người d&acirc;n tiếp tục thực hiện nghi&ecirc;m y&ecirc;u cầu 5K, đặc biệt l&agrave; đeo khẩu trang, kh&ocirc;ng tụ tập đ&ocirc;ng người v&agrave; thực hiện nghi&ecirc;m c&aacute;c hướng dẫn ph&ograve;ng chống dịch tại c&ocirc;ng sở, cơ quan, nh&agrave; m&aacute;y, x&iacute; nghiệp, cơ sở sản xuất đảm bảo an to&agrave;n khi l&agrave;m việc.</p> <p class="Normal">Theo Trung t&acirc;m Đ&aacute;p ứng khẩn cấp sự kiện y tế c&ocirc;ng cộng Việt Nam, thế giới ghi nhận hơn 2,6 triệu người chết v&igrave; Covid-19 trong hơn 121 triệu người nhiễm. Mỹ l&agrave; quốc gia chịu ảnh hưởng nghi&ecirc;m trọng nhất của dịch, tiếp theo l&agrave; Ấn Độ v&agrave; Brazil.</p> <p class="author_mail">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
ACBS dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 8,5% trong năm nay

ACBS dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 8,5% trong năm nay

Báo cáo Tóm tắt dự phóng vĩ mô của Việt Nam sau việc tăng lãi suất của Cục Dữ trự Liên bang Mỹ (FED) do Chứng khoán ACB (ACBS) vừa công bố dự báo, ở kịch bản tích cực, GDP Việt Nam có thể tăng 10,4% trong 6 tháng cuối năm và 8,5% cho cả năm.
Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Học sinh cả nước đã bước sang tuần học thứ tư sau khai giảng, đã có 7 địa phương quyết định miễn học phí, 2 thành phố công bố số tiền hỗ trợ học sinh năm học 2022-2023.
back to top