Hà Nội ra hướng dẫn mua bán, giá nhà ở xã hội khi chưa đủ 5 năm

Hà Nội cho phép bên mua, thuê mua nhà ở xã hội được phép bán lại cho chủ đầu tư hoặc đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn việc bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Theo văn bản này, các đối tượng được thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội gồm: Người có công với cách mạng, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp; công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Các đối tượng này còn phải thỏa mãn điều kiện chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình; chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở nhưng diện tích bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức tối thiểu do Chính phủ quy định; phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố nơi có nhà ở xã hội. Trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ 1 năm trở lên.

Về nguyên tắc, các đối tượng này chỉ được giải quyết hỗ trợ nhà ở xã hội một lần. Người thuê nhà ở xã hội không được cho thuê lại hoặc chuyển nhượng dưới mọi hình thức trong thời gian thuê nhà theo hợp đồng đã ký.

Người mua, thuê mua nhà ở xã hội không được phép thế chấp, không được chuyển nhượng nhà ở trong thời gian tối thiểu 5 năm và chỉ được phép bán lại, thế chấp hoặc cho thuê sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Trong thời hạn chưa đủ 5 năm, nếu bên mua, thuê mua có nhu cầu bán lại nhà ở xã hội thì chỉ được bán lại cho chủ đầu tư hoặc cho đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán.

Về nguyên tắc xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký (hợp lệ) bằng hoặc ít hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì việc lựa chọn căn hộ thực hiện theo hình thức thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng.

Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký nhiều hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức bốc thăm (do chủ đầu tư tổ chức, có đại diện Sở Xây dựng giám sát).

Trường hợp là người có công với cách mạng, người khuyết tật thì được ưu tiên mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm với tỷ lệ nhất định...

Sở Xây dựng cũng hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội; xác định giá bán, cho thuê, thuê mua; hồ sơ chứng minh đối tượng, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội; giám sát đối tượng sau khi được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.


Theo Đời sống
back to top