Giá vàng lao dốc

Sau khi tăng vượt ngưỡng 1.900 USD/ounce, giá vàng thế giới đêm qua quay đầu giảm mạnh xuống dưới vùng 1.880 USD, kéo giá vàng trong nước giảm về mốc 56 triệu/lượng.

<div> <p>Giao dịch tr&ecirc;n ngưỡng t&acirc;m l&yacute; <span>1.900 USD/ounce chưa đầy một ng&agrave;y, gi&aacute; v&agrave;ng thế giới đ&atilde; quay đầu giảm mạnh trong phi&ecirc;n 6/10 (giờ Mỹ), hiện rơi xuống dưới mốc <abbr class="rate-usd">1.880 USD</abbr>. </span></p> <p>Cụ thể, gi&aacute; v&agrave;ng thế giới tr&ecirc;n s&agrave;n New York đ&ecirc;m qua đ&atilde; c&oacute; xu hướng giảm li&ecirc;n tục, đ&oacute;ng cửa ở mức <abbr class="rate-usd">1.876,3 USD</abbr>/ounce, thấp hơn <abbr class="rate-usd">36,8 USD</abbr> so với phi&ecirc;n liền trước. Đ&acirc;y l&agrave; phi&ecirc;n giảm mạnh nhất của v&agrave;ng giao dịch tr&ecirc;n s&agrave;n n&agrave;y kể từ đầu th&aacute;ng 10 đến nay.</p> <p>Tương tự, gi&aacute; v&agrave;ng giao ngay tr&ecirc;n s&agrave;n Kitco cũng lao dốc đ&ecirc;m qua từ v&ugrave;ng tr&ecirc;n <abbr class="rate-usd">1.920 USD</abbr>/ounce xuống <abbr class="rate-usd">1.878,1 USD</abbr>. Nếu so với cuối phi&ecirc;n 5/10 (giờ Mỹ), gi&aacute; v&agrave;ng Kitco hiện thấp hơn <abbr class="rate-usd">35 USD</abbr>.</p> <p>Hợp đồng v&agrave;ng tương lai giao th&aacute;ng 12 đ&ecirc;m qua cũng giảm hơn 2%, hiện phổ biến trong khoảng <abbr class="rate-usd">1.881,5 USD</abbr>/ounce.</p> <p>Đ&agrave; lao dốc của v&agrave;ng thế giới cũng khiến v&agrave;ng trong nước giảm mạnh phi&ecirc;n s&aacute;ng 7/10, hiện phổ biến b&aacute;n ra ở mức 56 triệu đồng/lượng.</p> <p>C&ocirc;ng ty TNHH MTV V&agrave;ng bạc Đ&aacute; qu&yacute; S&agrave;i G&ograve;n (SJC) hiện ni&ecirc;m yết gi&aacute; v&agrave;ng miếng khu vực TP.HCM ở mức 55,55 - 56,05 triệu đồng/lượng (mua v&agrave;o - b&aacute;n ra), giảm 300.000 đồng ở cả 2 chiều so với cuối ng&agrave;y h&ocirc;m qua.</p> <p>Gi&aacute; v&agrave;ng SJC b&aacute;n ra tại H&agrave; Nội s&aacute;ng nay cũng giảm về 56,07 triệu/lượng, thấp nhất 1 tuần gần đ&acirc;y. Nếu so với c&ugrave;ng giờ s&aacute;ng 6/10, gi&aacute; v&agrave;ng miếng SJC hiện tại đ&atilde; giảm 400.000 đồng mỗi lượng.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Gia vang trong nuoc hom nay anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/07/znews-photo-zadn-vn_gia_vang_the_gioi_giam_manh.jpg" title="Giá vàng trong nước hôm nay ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Đ&agrave; giảm s&aacute;ng nay cộng với ch&ecirc;nh lệch gi&aacute; mua - b&aacute;n doanh nghiệp n&agrave;y đưa ra khiến người mua v&agrave;ng SJC từ s&aacute;ng h&ocirc;m qua đến nay đ&atilde; chịu khoản lỗ 900.000 đồng/lượng.</p> Cũng trong s&aacute;ng nay, C&ocirc;ng ty CP V&agrave;ng bạc Đ&aacute; qu&yacute; Ph&uacute; Nhuận (PNJ) giảm gi&aacute; v&agrave;ng miếng xuống 55,5 - 56 triệu đồng/lượng (mua v&agrave;o - b&aacute;n ra), thấp hơn lần lượt 450.000 đồng chiều mua v&agrave; 400.000 đồng chiều b&aacute;n so với ng&agrave;y h&ocirc;m qua. Đ&acirc;y cũng l&agrave; v&ugrave;ng gi&aacute; giao dịch thấp nhất của v&agrave;ng miếng tại PNJ từ đầu th&aacute;ng 10. <p>&nbsp;</p> <p>Tập đo&agrave;n V&agrave;ng bạc Đ&aacute; qu&yacute; DOJI s&aacute;ng nay chấp nhận mua v&agrave;o v&agrave;ng miếng ở mức 55,45 triệu/lượng, giảm 450.000 đồng so với chiều qua; gi&aacute; b&aacute;n ra tại đ&acirc;y hiện giảm về 56 triệu/lượng, thấp hơn 350.000 đồng.</p> <p>Gi&aacute; v&agrave;ng thế giới giảm mạnh đ&ecirc;m qua trong khi gi&aacute; trong nước giảm chậm hơn khiến ch&ecirc;nh lệch 2 thị trường nới rộng. Gi&aacute; v&agrave;ng thế giới quy đổi ra tiền Việt hiện v&agrave;o khoảng 52,7 triệu/lượng, thấp hơn gi&aacute; trong nước 3,3 triệu đồng/lượng.</p> <p>Trong phi&ecirc;n đ&ecirc;m qua, v&agrave;ng v&agrave; bạc đ&atilde; giảm c&ugrave;ng thị trường chứng kho&aacute;n sau khi Tổng thống Mỹ <span>Donald Trump</span> cho biết ngừng đ&agrave;m ph&aacute;n c&aacute;c g&oacute;i k&iacute;ch th&iacute;ch kinh tế với đảng D&acirc;n chủ đến sau cuộc bầu cử.</p> <p>&ldquo;T&ocirc;i đ&atilde; chỉ đạo c&aacute;c đại diện của m&igrave;nh ngừng đ&agrave;m ph&aacute;n cho đến khi cuộc bầu cử ho&agrave;n tất, ngay sau khi t&ocirc;i gi&agrave;nh chiến thắng, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ th&ocirc;ng qua dự luật k&iacute;ch th&iacute;ch lớn tập trung v&agrave;o những người lao động Mỹ v&agrave; doanh nghiệp nhỏ&rdquo;, &ocirc;ng Trump viết tr&ecirc;n Twitter c&aacute; nh&acirc;n.</p> <p>Sau th&ocirc;ng b&aacute;o n&agrave;y, thị trường chứng kho&aacute;n bị ảnh hưởng lớn trong khi đồng USD tăng mạnh. Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD với 6 đồng ngoại tệ lớn kh&aacute;c đ&ecirc;m qua tăng 0,44%, hiện ổn định ở mức 93,85 điểm.</p> <p>&ldquo;Trong kịch bản n&agrave;y, kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; ngạc nhi&ecirc;n khi v&agrave;ng giảm v&igrave; kim loại qu&yacute; gần đ&acirc;y được giao dịch song song với chứng kho&aacute;n&rdquo;, &ocirc;ng Bart Melek, chiến lược gia trưởng to&agrave;n cầu của TD Securities n&oacute;i.</p> <p>&Ocirc;ng cho biết th&ecirc;m v&agrave;ng thời gian ngắn gần đ&acirc;y được giao dịch như một t&agrave;i sản rủi ro. Khi đồng USD phản ứng với những ph&aacute;t ng&ocirc;n của &ocirc;ng Trump, gi&aacute; trị đồng bạc xanh nhảy vọt so với cuối ng&agrave;y 5/10 (giờ Mỹ) v&agrave; t&aacute;c động trực tiếp v&agrave;o đ&agrave; suy giảm của gi&aacute; v&agrave;ng.</p> <p>&Ocirc;ng Melek cũng cho rằng nếu Mỹ kh&ocirc;ng bổ sung c&aacute;c khoản k&iacute;ch th&iacute;ch kinh tế, nhiều nh&agrave; đầu tư, doanh nghiệp sẽ bắt đầu cạn tiền. Khi đ&oacute;, chi ti&ecirc;u chung của nền kinh tế số 1 thế giới giảm đi v&agrave; GDP qu&yacute; IV sẽ rất tệ. Ngo&agrave;i ra, khi cạn tiền, c&aacute;c nh&agrave; đầu tư cũng buộc phải b&aacute;n ra c&aacute;c t&agrave;i sản của m&igrave;nh từ chứng kho&aacute;n cho tới v&agrave;ng, bạc nắm giữ.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Thuyên tắc mạch ối là một biến chứng vô cùng nguy hiểm trong sản khoa, tỷ lệ cứu sống rất thấp mà lại không hề có bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào. Vậy phát hiện và phòng ngừa ra sao?
Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Với đa số phiếu tán thành, Đại tướng Tô Lâm đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức.
back to top