Giá vàng hôm nay 14-10: Rơi tự do, nhà đầu tư mạnh tay gom USD

Không vượt qua mức cản 1925 USD/ounce, giá vàng phải gánh chịu bi kịch rơi tự do sau động thái ồ ạt bán vàng của giới đầu tư.

<div> <div class="content-news-detail old-news"> <div class="VCSortableInPreviewMode"> <div><img alt="Giá vàng hôm nay 14-10: Bi kịch rơi tự do, nhà đầu tư thu gom USD - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/14/nld-mediacdn-vn_20200812104149-16026283676381723358966.jpg" title="Giá vàng hôm nay 14-10: Bi kịch rơi tự do, nhà đầu tư thu gom USD - Ảnh 1." /></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Gi&aacute; v&agrave;ng SJC s&aacute;ng 14-10 c&oacute; thể biến động theo đ&agrave; giảm của gi&aacute; v&agrave;ng thế giới (Ảnh: THY THƠ)</p> </div> </div> <p>Rạng s&aacute;ng 13-10 (theo giờ Việt Nam), gi&aacute; v&agrave;ng thế giới giao dịch tại mức 1.894 USD/ounce, ti&ecirc;u tan 28 USD/ounce so với mức gi&aacute; c&ugrave;ng thời điểm h&ocirc;m trước.</p> <p>Đầu phi&ecirc;n phi&ecirc;n giao dịch ng&agrave;y 12-10, c&oacute; thời điểm gi&aacute; v&agrave;ng giảm từ 1.922 USD/ounce về 1.910 USD/ounce. Thế nhưng, tại mức gi&aacute; n&agrave;y, nhiều nh&agrave; đầu tư lại mạnh tay mua v&agrave;o k&eacute;o gi&aacute; v&agrave;ng từng bước đi l&ecirc;n. Khoảng 12 giờ c&ugrave;ng ng&agrave;y theo giờ Việt Nam, gi&aacute; v&agrave;ng c&aacute;n mức 1.925 USD/ounce. Lập tức, giới đầu tư c&oacute; dấu hiệu b&aacute;n ra l&agrave;m cho gi&aacute; v&agrave;ng giảm nhẹ c&ograve;n 1.922 USD/ounce. Thế nhưng l&uacute;c 19 giờ, nhiều nh&agrave; đầu tư ở Mỹ bước v&agrave;o giao dịch, bị kịch của thị trường bắt đầu xuất hiện. D&acirc;n &quot;chơi&quot; v&agrave;ng ồ ạt xả h&agrave;ng v&agrave; chỉ sau 1 giờ mua b&aacute;n, gi&aacute; v&agrave;ng mất 40 USD/ounce xuống c&ograve;n 1.882 USD/ounce. Sau đ&oacute;, gi&aacute; v&agrave;ng biến động l&igrave;nh x&igrave;nh tại mức gi&aacute; n&agrave;y v&agrave; đến đầu ng&agrave;y 14-10 đi l&ecirc;n 1.894 USD/ounce</p> <p>Theo giới ph&acirc;n t&iacute;ch, gi&aacute; v&agrave;ng rơi tự do trong bối cảnh c&aacute;c cuộc đ&agrave;m ph&aacute;n về g&oacute;i k&iacute;ch th&iacute;ch kinh tế mới của Mỹ vẫn đang bế tắc, khiến giới đầu tư t&agrave;i ch&iacute;nh lao v&agrave;o thu gom USD l&agrave;m cho đồng tiền n&agrave;y tăng gi&aacute; khắp to&agrave;n cầu, t&aacute;c động bất lợi đến gi&aacute; v&agrave;ng. Thị trường chứng kho&aacute;n Mỹ, ch&acirc;u &Acirc;u &quot;đỏ&quot; s&agrave;n. B&aacute;c sĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump th&ocirc;ng b&aacute;o Tổng thống đ&atilde; x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh với Covid-19 trong nhiều ng&agrave;y li&ecirc;n tiếp v&agrave; kh&ocirc;ng l&acirc;y nhiễm cho người kh&aacute;c.</p> <p>Mặt kh&aacute;c, b&aacute;o c&aacute;o của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IFM) cho thấy g&oacute;i hỗ trợ t&agrave;i ch&iacute;nh tổng cộng 12.000 tỉ USD từ nhiều quốc gia đ&atilde; gi&uacute;p hạn chế thiệt hại do COVID-19 g&acirc;y ra. Theo đ&oacute;, IMF giảm dự b&aacute;o suy giảm kinh tế Mỹ c&ograve;n 4,3% (th&aacute;ng 6-2020, IFM dự b&aacute;o giảm 8%), kinh tế của nh&oacute;m c&aacute;c quốc gia sử dụng đồng euro giảm 8,3% (th&aacute;ng 6-2020, IMF dự b&aacute;o giảm 10,2%). C&ograve;n kinh tế to&agrave;n cầu, IMF đưa ra dự b&aacute;o giảm 4,4% thay cho mức giảm được dự b&aacute;o hồi th&aacute;ng 6 -2020 l&agrave; 5,2%. Từ đ&oacute;, nhiều người cho rằng kinh tế thế giới đ&atilde; từng bước hồi phục, sức hấp dẫn của v&agrave;ng như một t&agrave;i sản tr&uacute; ẩn sẽ sụt giảm, th&ocirc;i th&uacute;c d&acirc;n &quot;chơi&quot; v&agrave;ng quốc tế b&aacute;n v&agrave;ng.</p> <p>Ngược lại, từ 9 giờ đến 17 giờ trong ng&agrave;y 13-10, người &quot;chơi&quot; v&agrave;ng ở Việt Nam lại tăng sức mua. Theo đ&oacute;, giới kinh doang tăng 150.000 đồng/lượng đối với gi&aacute; v&agrave;ng SJC, từ 56,35 triệu đồng/lượng l&ecirc;n 56,5 triệu đồng/lượng, cao hơn gi&aacute; v&agrave;ng thế giới 3,4 triệu đồng/lượng.</p> </div> <div class="sharemxh bottomshare"> <div class="fb"> <p class="textshare"><a class="kbwcs-fb fl" href="javascript:;" onclick="fbClient.shareClick('https://nld.com.vn/news-20201014053833804.htm');" rel="nofollow">Chia sẻ</a></p> </div> <div class="zalo"> <div class="zalomagazine">&nbsp;</div> </div> <div class="print"><a href="/Print.aspx?NewsID=20201014053833804" rel="nofollow" target="_blank" title="Print"><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/14/nld-mediacdn-vn_icon-print-3.png" /> </a></div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo nld.com.vn
back to top