Ghềnh đá đĩa Phú Yên là di tích quốc gia đặc biệt

Danh lam thắng cảnh ghềnh Đá Đĩa, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, được Thủ tướng xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt.

<div> <p class="Normal">C&ugrave;ng đợt th&aacute;ng 12/2020 c&ograve;n c&oacute; 6 di t&iacute;ch kh&aacute;c được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt gồm: hệ thống lưu niệm Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại Thừa Thi&ecirc;n Huế; An to&agrave;n khu (ATK) II Hiệp H&ograve;a (Bắc Giang); căn cứ C&aacute;i Chanh (Bạc Li&ecirc;u); đền An X&aacute; (Hưng Y&ecirc;n); đ&igrave;nh Hạ Hiệp (H&agrave; Nội); lăng mộ v&agrave; đền thờ Nguyễn X&iacute; (Nghệ An).</p> <p class="Normal">Ghềnh đ&aacute; đĩa l&agrave; địa danh nổi tiếng của tỉnh Ph&uacute; Y&ecirc;n, rộng 50 m, trải d&agrave;i hơn 2.000 m, c&oacute; b&atilde;i c&aacute;t trắng mịn h&igrave;nh lưỡi liềm d&agrave;i khoảng 3 km. Đ&aacute; ở đ&acirc;y được dựng đứng theo từng cột liền kh&iacute;t nhau, đều tăm tắp. C&aacute;c cột đ&aacute; c&oacute; tiết diện h&igrave;nh lục gi&aacute;c hoặc h&igrave;nh tr&ograve;n giống như c&aacute;i đĩa đựng thức ăn.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/06/ghenh-da-dia-phu-yen-8524-1504-1305-8182-1609938805.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=tkL3m60swaLogLjv5k6wUQ" itemprop="url" /> <meta content="499" itemprop="width" /> <meta content="333" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2021/01/01/i1-vnexpress-vnecdn-net_ghenh-da-dia-phu-yen-8524-1504-1305-8182-1609938805.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/06/ghenh-da-dia-phu-yen-8524-1504-1305-8182-1609938805.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=myTgRug1Xo_UT0GoUV8BCg 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/06/ghenh-da-dia-phu-yen-8524-1504-1305-8182-1609938805.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=CjTCfVWSVGlMdhzhNdG4Zg 2x" /><img alt="Ghềnh Đá Đĩa ở Phú Yên là cảnh quan thiên nhiên hiếm có trên thế giới. Ảnh: Flickr" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/01/i1-vnexpress-vnecdn-net_ghenh-da-dia-phu-yen-8524-1504-1305-8182-1609938805.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Ghềnh đ&aacute; đĩa ở Ph&uacute; Y&ecirc;n l&agrave; cảnh quan thi&ecirc;n nhi&ecirc;n hiếm c&oacute; tr&ecirc;n thế giới. Ảnh: <em>Flickr</em></p> </figcaption> <p class="Normal">Tr&ecirc;n thế giới, một số địa danh nổi tiếng kh&aacute;c c&oacute; cấu tr&uacute;c đ&aacute; tương tự, như: Giant&rsquo;s Causeway ở Ireland, Los &Oacute;rganos ở T&acirc;y Ban Nha v&agrave; ghềnh đ&aacute; đĩa ở hang động Fingal, Scotland.</p> <p class="Normal">Theo <em>Địa ch&iacute; Ph&uacute; Y&ecirc;n</em>, nghi&ecirc;n cứu bước đầu của Đo&agrave;n địa chất 703 cho thấy đ&aacute; ở ghềnh l&agrave; loại đ&aacute; bazan, h&igrave;nh th&agrave;nh trong qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động của n&uacute;i lửa v&ugrave;ng cao nguy&ecirc;n V&acirc;n H&ograve;a (Sơn H&ograve;a), c&aacute;ch khoảng 30 km theo đường chim bay. N&uacute;i lửa n&agrave;y hoạt động gần 200 triệu năm trước, nham thạch phun từ miệng ra s&aacute;t biển, bất ngờ gặp nước biển lạnh n&ecirc;n lập tức đ&ocirc;ng cứng lại, đồng thời xảy ra hiện tượng ứng lưu, tạo sự rạn nứt to&agrave;n bộ khối thạch khổng lồ.</p> <p class="Normal">Đ&aacute; bị nứt theo mạch dọc tạo th&agrave;nh những cột thẳng đứng hoặc xi&ecirc;n ngang, đồng thời lại c&oacute; những đường nứt ngang cắt c&aacute;c cột đ&aacute; th&agrave;nh nhiều kh&uacute;c.</p> <p class="Normal">Năm 1998, ghềnh đ&aacute; đĩa được c&ocirc;ng nhận l&agrave; thắng cảnh thi&ecirc;n nhi&ecirc;n cấp quốc gia.</p> <p class="author_mail">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top