Đưa thi thể các chiến sĩ của Đoàn 337 về Đông Hà

Sáng 19/10, Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị (TP Đông Hà) tiếp nhận các thi thể được tìm thấy trong vụ sạt lở tại Đoàn 337, Hướng Hóa, Quảng Trị.

<div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/YDOw9sP-DYo/d2012521b46e5d30047f/6c66da495e0cb752ee1d/720/2d52e0b7c9f820a679e9.mp4?authen=exp=1603253144~acl=/YDOw9sP-DYo/*~hmac=00a7cee20e0b34b4bcf836081556b8ad" false="" source-url="/video-hien-truong-vu-sat-lo-o-doan-337-nhin-tu-tren-cao-post1143474.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="2d52e0b7c9f820a679e9" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/qnuozb/2020_10_19/DJI_0146.00_00_20_20.Still001.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/qyTNHy0ux6Y/20f4d6d4479baec5f78a/2ca19b8e1fcbf695afda/480/2d52e0b7c9f820a679e9.mp4?authen=exp=1603253144~acl=/qyTNHy0ux6Y/*~hmac=bc338e2c3c0ed8f9a47215caf8a86970" theatermode="true" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/WoU7doaEzNI/whls/vod/0/Utv_AouxCJ4H4HAocNi/2d52e0b7c9f820a679e9.m3u8?authen=exp=1603209944~acl=/WoU7doaEzNI/*~hmac=f38610b0d7301432e3232a4f4c1d66a9" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/qyTNHy0ux6Y/20f4d6d4479baec5f78a/2ca19b8e1fcbf695afda/480/2d52e0b7c9f820a679e9.mp4?authen=exp=1603253144~acl=/qyTNHy0ux6Y/*~hmac=bc338e2c3c0ed8f9a47215caf8a86970" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/YDOw9sP-DYo/d2012521b46e5d30047f/6c66da495e0cb752ee1d/720/2d52e0b7c9f820a679e9.mp4?authen=exp=1603253144~acl=/YDOw9sP-DYo/*~hmac=00a7cee20e0b34b4bcf836081556b8ad" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Hiện trường vụ sạt lở ở Đo&agrave;n 337 nh&igrave;n từ tr&ecirc;n cao</span></strong> S&aacute;ng 19/10, 16 thi thể c&aacute;n bộ, chiến sĩ đ&atilde; được t&igrave;m thấy trong vụ sạt lở nghi&ecirc;m trọng ở Đo&agrave;n Kinh tế 337. Xe cứu thương, bộ đội tiếp tục được huy động v&agrave;o hiện trường.</figcaption> </figure> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Dua thi the nan nhan vu sat lo ve TP Dong Ha anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/19/znews-photo-zadn-vn_raotrang300202_zing.jpg" title="Đưa thi thể nạn nhân vụ sạt lở về TP Đông Hà ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>S&aacute;ng 19/10, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đ&atilde; t&igrave;m thấy th&ecirc;m 4 thi thể trong vụ sạt lở đất ở Đo&agrave;n 337 (th&ocirc;n Cợp, x&atilde; Hướng Ph&ugrave;ng, huyện Hướng H&oacute;a, <span>Quảng Trị</span>). Hiện c&ograve;n 4 c&aacute;n bộ, chiến sĩ mất t&iacute;ch.</p> </td> </tr> </tbody> </table> &nbsp; <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Dua thi the nan nhan vu sat lo ve TP Dong Ha anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/19/znews-photo-zadn-vn_raotrang30004_zing.jpg" title="Đưa thi thể nạn nhân vụ sạt lở về TP Đông Hà ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>S&aacute;ng nay, xe cứu thương đưa thi thể c&aacute;n bộ, chiến sĩ về Nh&agrave; thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị. Người th&acirc;n của c&aacute;c qu&acirc;n nh&acirc;n đứng chờ b&ecirc;n ngo&agrave;i nh&agrave; thi đấu.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Dua thi the nan nhan vu sat lo ve TP Dong Ha anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/19/znews-photo-zadn-vn_raotrang300605_zing.jpg" title="Đưa thi thể nạn nhân vụ sạt lở về TP Đông Hà ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Trời bắt đầu mưa ở TP Đ&ocirc;ng H&agrave;. Qu&acirc;n đội chuẩn bị một l&aacute;n trại ngay lối v&agrave;o nh&agrave; thi đấu để th&acirc;n nh&acirc;n nạn nh&acirc;n tạm tr&uacute;.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Dua thi the nan nhan vu sat lo ve TP Dong Ha anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/19/znews-photo-zadn-vn_raotrang302006_zing.jpg" title="Đưa thi thể nạn nhân vụ sạt lở về TP Đông Hà ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Chị L&ecirc; Thị Th&uacute;y, vợ của trung &uacute;y L&ecirc; Cao Cường, lao đến nh&agrave; thi đấu khi hay tin thi thể chồng được đưa về đ&acirc;y.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Dua thi the nan nhan vu sat lo ve TP Dong Ha anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/19/znews-photo-zadn-vn_raotrang30007_zing.jpg" title="Đưa thi thể nạn nhân vụ sạt lở về TP Đông Hà ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Em g&aacute;i của trung &uacute;y L&ecirc; Cao Cường g&agrave;o kh&oacute;c b&ecirc;n ngo&agrave;i cổng.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Dua thi the nan nhan vu sat lo ve TP Dong Ha anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/19/znews-photo-zadn-vn_raotrang30009_zing.jpg" title="Đưa thi thể nạn nhân vụ sạt lở về TP Đông Hà ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Mẹ của chiến sĩ L&ecirc; Cao Cường &ocirc;m chặt ch&acirc;n một sĩ quan để đ&ograve;i v&agrave;o gặp con.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Dua thi the nan nhan vu sat lo ve TP Dong Ha anh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/19/znews-photo-zadn-vn_1_zing.jpg" title="Đưa thi thể nạn nhân vụ sạt lở về TP Đông Hà ảnh 7" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Cả gia đ&igrave;nh v&acirc;y lấy anh Tuấn, một sĩ quan đồng hương với anh Cường ở Hưng Nguy&ecirc;n, Nghệ An.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Dua thi the nan nhan vu sat lo ve TP Dong Ha anh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/19/znews-photo-zadn-vn_raotrang30008_zing.jpg" title="Đưa thi thể nạn nhân vụ sạt lở về TP Đông Hà ảnh 8" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Chị Ch&acirc;u Lệ Huyền, vợ của anh L&ecirc; Hương Tr&agrave;, cho biết anh chị lấy nhau được 11 năm, c&oacute; 2 đứa con (con lớn 10 tuổi, con nhỏ 3 tuổi). Anh Tr&agrave; hay đi c&ocirc;ng t&aacute;c n&ecirc;n &iacute;t về nh&agrave;. Anh chị dự định vay tiền để l&agrave;m lại nh&agrave; cho bố mẹ nhưng chưa kịp th&igrave; anh đ&atilde; ra đi.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Dua thi the nan nhan vu sat lo ve TP Dong Ha anh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/19/znews-photo-zadn-vn_vh002_zing.jpg" title="Đưa thi thể nạn nhân vụ sạt lở về TP Đông Hà ảnh 9" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Người cha ngồi thất thần trước Nh&agrave; thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị, chờ tin con trai.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Dua thi the nan nhan vu sat lo ve TP Dong Ha anh 10" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/19/znews-photo-zadn-vn_vh003_zing.jpg" title="Đưa thi thể nạn nhân vụ sạt lở về TP Đông Hà ảnh 10" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>B&agrave; Phan Thị L&yacute;, mẹ qu&acirc;n nh&acirc;n L&ecirc; Thế Linh, chia sẻ l&uacute;c 21h ng&agrave;y 18/10, Linh c&ograve;n ch&agrave;o mẹ để đi ngủ. &quot;Ai ngờ n&oacute; ngủ m&atilde;i kh&ocirc;ng dậy&quot;, b&agrave; L&yacute; kh&oacute;c.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="Dua thi the nan nhan vu sat lo ve TP Dong Ha anh 11" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/19/znews-photo-zadn-vn_inf_18.jpg" title="Đưa thi thể nạn nhân vụ sạt lở về TP Đông Hà ảnh 11" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top