Dự báo thời tiết 31/8, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc oi nóng

Sáng sớm nay, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và giông rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 15-30mm/12h, có nơi trên 50mm/12h). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

<div> <div>&nbsp;</div> <p>S&aacute;ng sớm nay, ở khu vực T&acirc;y Bắc v&agrave; Việt Bắc c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; gi&ocirc;ng rải r&aacute;c; cục bộ c&oacute; mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 15-30mm/12h, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 50mm/12h). Trong mưa gi&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t v&agrave; gi&oacute; giật mạnh.&nbsp;&nbsp;</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Dự báo thời tiết 31/8, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc oi nóng" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/31/85/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Miền Bắc nắng n&oacute;ng</td> </tr> </tbody> </table> <p>Do ảnh hưởng của r&igrave;a Đ&ocirc;ng Nam v&ugrave;ng &aacute;p thấp ph&iacute;a T&acirc;y kết hợp với trường ph&acirc;n kỳ tr&ecirc;n cao n&ecirc;n ở c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Bắc Bộ v&agrave; Trung Bộ c&oacute; nắng n&oacute;ng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 37 độ.</p> <p>Từ ng&agrave;y 1/9, nắng n&oacute;ng mở rộng ra c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a T&acirc;y Bắc Bộ v&agrave; c&oacute; khả năng k&eacute;o d&agrave;i đến ng&agrave;y 5/9. Nắng n&oacute;ng ở Trung Bộ c&ograve;n c&oacute; khả năng k&eacute;o d&agrave;i trong nhiều ng&agrave;y tới.&nbsp;</p> <p>Chỉ số tia UV ở H&agrave; Nội v&agrave; Đ&agrave; Nẵng c&oacute; gi&aacute; trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ g&acirc;y hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp x&uacute;c trực tiếp với &aacute;nh nắng.</p> <p><span>Thời tiết c&aacute;c v&ugrave;ng ng&agrave;y 31/8:</span></p> <p>Ph&iacute;a&nbsp;<span>T&acirc;y Bắc Bộ</span> s&aacute;ng sớm c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; gi&ocirc;ng rải r&aacute;c, cục bộ c&oacute; mưa vừa, mưa to; ng&agrave;y c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; gi&ocirc;ng v&agrave;i nơi. Trong cơn gi&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t v&agrave; gi&oacute; giật mạnh.</p> <p>Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; thấp nhất 24-27 độ, c&oacute; nơi dưới 23 độ.</p> <p>Ph&iacute;a&nbsp;<span>Đ&ocirc;ng Bắc Bộ</span>&nbsp;s&aacute;ng c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; gi&ocirc;ng v&agrave;i nơi; v&ugrave;ng n&uacute;i c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; gi&ocirc;ng rải r&aacute;c, cục bộ c&oacute; mưa vừa, mưa to; ng&agrave;y nắng n&oacute;ng. Trong cơn gi&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t v&agrave; gi&oacute; giật mạnh.</p> <p>Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 36 độ; thấp nhất 25-28 độ.</p> <p><span>Thời tiết</span>&nbsp;<span>H&agrave; Nội</span> ng&agrave;y nắng n&oacute;ng; chiều tối v&agrave; đ&ecirc;m c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; gi&ocirc;ng v&agrave;i nơi. Trong cơn gi&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t v&agrave; gi&oacute; giật mạnh.</p> <p>Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 36 độ; thấp nhất 27-29 độ.</p> <p><span>Thanh H&oacute;a - Thừa Thi&ecirc;n Huế</span> ng&agrave;y nắng n&oacute;ng; chiều tối v&agrave; đ&ecirc;m c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; gi&ocirc;ng v&agrave;i nơi. Trong cơn gi&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t v&agrave; gi&oacute; giật mạnh.</p> <p>Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 37 độ; thấp nhất 25-28 độ.</p> <p><span>Đ&agrave; Nẵng đến B&igrave;nh Thuận</span> ng&agrave;y nắng n&oacute;ng, chiều tối c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; gi&ocirc;ng rải r&aacute;c, cục bộ c&oacute; mưa vừa, mưa to. Trong cơn gi&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t v&agrave; gi&oacute; giật mạnh.</p> <p>Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 37 độ; thấp nhất 25-28 độ.</p> <p><span>T&acirc;y Nguy&ecirc;n</span> ng&agrave;y nắng; chiều tối v&agrave; tối c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; gi&ocirc;ng rải r&aacute;c. Trong cơn gi&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t v&agrave; gi&oacute; giật mạnh.</p> <p>Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 32 độ; thấp nhất 21-24 độ.</p> <p><span>Nam Bộ</span> ng&agrave;y nắng, chiều tối v&agrave; tối mai c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; gi&ocirc;ng rải r&aacute;c. Trong cơn gi&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t v&agrave; gi&oacute; giật mạnh.</p> <p>Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 34 độ; tại <span>TP.HCM</span> l&agrave; 35 độ v&agrave; <span>Cần Thơ</span> 34 độ.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
ACBS dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 8,5% trong năm nay

ACBS dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 8,5% trong năm nay

Báo cáo Tóm tắt dự phóng vĩ mô của Việt Nam sau việc tăng lãi suất của Cục Dữ trự Liên bang Mỹ (FED) do Chứng khoán ACB (ACBS) vừa công bố dự báo, ở kịch bản tích cực, GDP Việt Nam có thể tăng 10,4% trong 6 tháng cuối năm và 8,5% cho cả năm.
Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Học sinh cả nước đã bước sang tuần học thứ tư sau khai giảng, đã có 7 địa phương quyết định miễn học phí, 2 thành phố công bố số tiền hỗ trợ học sinh năm học 2022-2023.
back to top