Đồng Nai cách ly 900 người ở cùng tuyến đường với bệnh nhân

900 người của 200 hộ dân trên đường Hồ Văn Đại, TP Biên Hòa, Đồng Nai bị cách ly 14 ngày sau khi tuyến đường này có một bệnh nhân Covid-19.

<div> <p>12h ng&agrave;y 3/8, cảnh s&aacute;t đ&atilde; r&agrave;o chắn, chốt chặn hai đầu đường v&agrave; một số con hẻm tại đường Hồ Văn Đại, phường Quang Vinh, TP Bi&ecirc;n H&ograve;a. Động th&aacute;i n&agrave;y được đưa ra khi cơ quan chức năng x&aacute;c định nh&agrave; <span>&quot;bệnh nh&acirc;n 595&quot; </span>ở tr&ecirc;n tuyến đường n&agrave;y. Sau khi từ Đ&agrave; Nẵng về, bệnh nh&acirc;n c&oacute; l&agrave;m t&oacute;c v&agrave; ngồi qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; gần nh&agrave;.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/03/cach-ly-1-7294-1596433718.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=TLFZF5P4bytfrV9gbOs3Ng" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="781" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/08/03/37/i1-vnexpress-vnecdn-net_cach-ly-1-7294-1596433718.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/03/cach-ly-1-7294-1596433718.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=83aoY1GcQpsPIdyeY-HO5Q 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/03/cach-ly-1-7294-1596433718.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=Em0Me9lypN8mm7SYSUxHHQ 2x" /><img alt="Cơ quan chức năng tiến hành phun xịt trên tuyến đường Hồ Văn Đại. Ảnh: Phước Tuấn" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/03/37/i1-vnexpress-vnecdn-net_cach-ly-1-7294-1596433718.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>Cơ quan chức năng tiến h&agrave;nh phun xịt tr&ecirc;n tuyến đường Hồ Văn Đại. Ảnh: <em>Phước Tuấn.</em></p> </figcaption> <p>Đường Hồ Văn Đại rộng chừng 8 m, d&agrave;i 400 m (nối đường C&aacute;ch Mạng Th&aacute;ng T&aacute;m v&agrave; đường Nguyễn &Aacute;i Quốc), l&agrave; tuyến đường huyết mạch ở Bi&ecirc;n H&ograve;a, c&oacute; nhiều h&agrave;ng qu&aacute;n, cửa h&agrave;ng sầm uất. Tr&ecirc;n con đường n&agrave;y, buổi s&aacute;ng người d&acirc;n thường họp ở chợ &quot;C&acirc;y Ch&agrave;m&quot; d&agrave;i khoảng 100 m rất nhộn nhịp.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n s&aacute;ng nay, ch&iacute;nh quyền địa phương đ&atilde; vận động tiểu thương về nh&agrave; sớm để tiến h&agrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c dập dịch. Một số gia đ&igrave;nh ở khu vực phong tỏa khi hay tin đ&atilde; đ&oacute;ng cửa rời đi. Nhiều gia đ&igrave;nh mua nhu yếu phẩm sẵn s&agrave;ng ở nh&agrave; c&aacute;ch ly theo y&ecirc;u cầu ch&iacute;nh quyền.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/03/maps-3258-1596436566.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=NUeXXtZIOV7mD8w8p0WpzQ" itemprop="url" /> <meta content="750" itemprop="width" /> <meta content="481" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/08/03/12/i1-vnexpress-vnecdn-net_maps-3258-1596436566.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/03/maps-3258-1596436566.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=gYdwMMqdke5jPR-fgCsSvg 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/03/maps-3258-1596436566.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=mUKYTbTm80gBrnZGk0o8WA 2x" /><img alt="Tuyến đường Hồ Văn Đại bị phong tỏa dài 400 m. Ảnh: Google maps." src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/03/12/i1-vnexpress-vnecdn-net_maps-3258-1596436566.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>Tuyến đường Hồ Văn Đại bị phong tỏa d&agrave;i 400 m. Ảnh: <em>Google maps.</em></p> </figcaption> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ bố tr&iacute; lực lượng t&uacute;c trực, trong đ&oacute; c&oacute; một tổ y tế v&agrave; hậu cần để gi&uacute;p đỡ người d&acirc;n b&ecirc;n trong&quot;, &ocirc;ng Nguyễn Duy T&acirc;n, Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng UBND TP Bi&ecirc;n H&ograve;a n&oacute;i v&agrave; cho biết th&ecirc;m việc phong tỏa sẽ &quot;nội bất xuất, ngoại bất nhập&quot; để ph&ograve;ng chống dịch cũng như đảm bảo sức khỏe cho người d&acirc;n.</p> <p>Sau khi phong tỏa, ch&iacute;nh quyền địa phương đ&atilde; phun khử tr&ugrave;ng to&agrave;n bộ tuyến đường, c&aacute;c gia đ&igrave;nh ở b&ecirc;n trong.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/03/cach-ly-2-8951-1596433719.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=-yPK4BdW-cX4FfzDecrDVQ" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="823" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/08/03/51/i1-vnexpress-vnecdn-net_cach-ly-2-8951-1596433719.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/03/cach-ly-2-8951-1596433719.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=r862mjnlqJBEN0xW_GV7bw 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/03/cach-ly-2-8951-1596433719.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=66vELFxk6j2aSLVOmyfc7w 2x" /><img alt="Một người dân mua nhu yếu phẩm về nhà trước giờ cách ly 10 phút. Ảnh: Phước Tuấn" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/03/51/i1-vnexpress-vnecdn-net_cach-ly-2-8951-1596433719.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>Một người d&acirc;n sống tr&ecirc;n đường Hồ Văn Đại mua nhu yếu phẩm về nh&agrave; trước giờ c&aacute;ch ly 10 ph&uacute;t. Ảnh:<em> Phước Tuấn.</em></p> </figcaption> <p>Li&ecirc;n quan đến <span>&quot;bệnh nh&acirc;n 595&quot;</span>, Đồng Nai đ&atilde; c&aacute;ch ly 22 người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; c&aacute;ch ly khoa Ung Bướu (Bệnh viện đa khoa Đồng Nai) - nơi nam b&aacute;c sĩ l&agrave; chồng &quot;bệnh nh&acirc;n 595&quot; đang c&ocirc;ng t&aacute;c. 11 người diện F1, trong đ&oacute; c&oacute; chồng v&agrave; con của nữ bệnh nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh lần một.</p> <p>Trước đ&oacute;, vợ chồng &quot;bệnh nh&acirc;n 595&quot; ra Đ&agrave; Nẵng thăm bố mẹ v&agrave; chị g&aacute;i (sau n&agrave;y l&agrave; <span>&quot;bệnh nh&acirc;n 510&quot;</span>) tại Bệnh viện Đ&agrave; Nẵng. Sau khi về Đồng Nai, ng&agrave;y 1/8, người vợ được x&aacute;c định nhiễm nCoV. Hiện, b&agrave; được điều trị tại Bệnh viện phổi Đồng Nai với t&igrave;nh trạng sức khỏe ổn định, chưa sốt, ho, đau họng.</p> <p>Trong đợt Covid-19 b&ugrave;ng ph&aacute;t từ cuối th&aacute;ng 7, đ&acirc;y l&agrave; bệnh nh&acirc;n đầu ti&ecirc;n ở Đồng Nai. T&iacute;nh đến s&aacute;ng nay, tổng số ca nhiễm cả nước l&ecirc;n 621, trong đ&oacute; 373 người đ&atilde; khỏi, 6 người tử vong, 242 bệnh nh&acirc;n đang điều trị. C&aacute;c bệnh nh&acirc;n tử vong hầu hết tuổi cao, đều c&oacute; bệnh l&yacute; nền.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top