Doanh thu ngành an ninh mạng tăng từ 25 đến 30%/năm.

Thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh thu toàn ngành an ninh mạng năm 2021 đạt gần 3.900 tỷ đồng, tăng gần 600 tỷ đồng so với năm 2020; lợi nhuận đạt 314 tỷ đồng, cao hơn so với mức 204 tỷ đồng năm 2020.

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), hết năm 2021, hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin mạng tại Việt Nam đạt 95,5% về chủng loại. 100% bộ, ngành, địa phương triển khai và duy trì mô hình 4 lớp, Trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC), kết nối với Hệ thống giám sát an toàn không gian mạng quốc gia.

Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin được cấp phép mới năm 2021 còn ít. Nguyên nhân do đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, các sản phẩm cần đáp ứng các quy định.

Theo Bộ TT&TT, trong thời gian tới sẽ thúc đẩy phát triển ngành an ninh mạng, mục tiêu đến năm 2025, 100% chủng loại sản phẩm, giải pháp an toàn thông tin mạng trong nước đều do doanh nghiệp Việt Nam.

Đặc biệt, phấn đấu đạt mục tiêu 100% thiết bị đầu cuối của cơ quan quản lý nhà nước được cài đặt giải pháp bảo vệ và 100% hệ thống thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước cấp độ 3, 4, 5 được phân loại và thực hiện bảo vệ theo cấp độ.

Tỷ lệ doanh thu sản xuất/nhập khẩu các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng đạt trên 70%.

Doanh thu của doanh nghiệp Việt Nam về an toàn thông tin mạng đạt quy mô trên 500 triệu USD.

Theo Đời sống
back to top