Điều gì xảy ra sau sự cố khiến Tân Sơn Nhất tạm ngừng hoạt động?

Cảng hàng không Việt Nam cho biết sân bay Tân Sơn Nhất phải tạm dừng hoạt động đến 16h do sự cố máy bay VietJet trượt khỏi đường băng.

<div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/mLe139U896s/5400f76c562ebf70e63f/0e39dc254760ae3ef771/720/bcda41404702ae5cf713.mp4?authen=exp=1592298501~acl=/mLe139U896s/*~hmac=960071eeffc22b6b46d23d56eca52e35" false="" source-url="/video-hanh-khach-chuyen-bay-vj322-hang-loat-cac-tran-rung-lac-rat-du-doi-post1095647.html"> <div> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="bcda41404702ae5cf713" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/qnuozb/2020_06_14/vj.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/Smk64F-vXAk/5c7de3114253ab0df242/fdb133ada8e841b618f9/480/bcda41404702ae5cf713.mp4?authen=exp=1592298501~acl=/Smk64F-vXAk/*~hmac=ed3ea64e76dd4d7bc029582889c675e7" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/U9MTg3dzzCo/whls/vod/0/lRYvyeM_kBYOc9jwC3K/bcda41404702ae5cf713.m3u8?authen=exp=1592255301~acl=/U9MTg3dzzCo/*~hmac=4e424cc231714ea81a8c328fa1f83cac" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/Smk64F-vXAk/5c7de3114253ab0df242/fdb133ada8e841b618f9/480/bcda41404702ae5cf713.mp4?authen=exp=1592298501~acl=/Smk64F-vXAk/*~hmac=ed3ea64e76dd4d7bc029582889c675e7" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/mLe139U896s/5400f76c562ebf70e63f/0e39dc254760ae3ef771/720/bcda41404702ae5cf713.mp4?authen=exp=1592298501~acl=/mLe139U896s/*~hmac=960071eeffc22b6b46d23d56eca52e35" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>H&agrave;nh kh&aacute;ch chuyến bay VJ322: &#39;H&agrave;ng loạt c&aacute;c trận rung lắc rất dữ dội&#39;</span></strong> Chuyến bay VJ322 của h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng VietJet trong khi hạ c&aacute;nh xuống s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất đ&atilde; gặp sự cố khiến m&aacute;y bay lăn lệch đường băng. Rất may, tất cả h&agrave;nh kh&aacute;ch đều an to&agrave;n.</figcaption> </figure> <p>Chiều 14/6, Tổng c&ocirc;ng ty Cảng H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam cho biết <span>s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất</span> phải tạm dừng hoạt động v&agrave; ngưng khai th&aacute;c c&aacute;c đường bay từ hơn 12h đến 16h. Th&ocirc;ng b&aacute;o n&agrave;y được đưa ra sau khi m&aacute;y bay VietJet gặp sự cố trượt khỏi đường băng.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, Thứ trưởng Bộ GTVT L&ecirc; Anh Tuấn n&oacute;i với <em>Zing</em> rằng Bộ GTVT đang chỉ đạo Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng khẩn trương mở lại cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng, cố gắng 16h30 bay lại đường băng 25R/07L, đồng thời khắc phục sự cố để mở lại đường băng 25L/07R.</p> <p>Trao đổi với <em>Zing</em>, một chuy&ecirc;n gia về h&agrave;ng kh&ocirc;ng cho biết về nguy&ecirc;n tắc, sau khi sự cố xảy ra, cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng sẽ lo giải quyết sự cố, đưa m&aacute;y bay khỏi hiện trường. Tổng c&ocirc;ng ty Quản l&yacute; bay (VATM) hỗ trợ điều phối c&aacute;c chuyến bay chuyển hướng, dẫn đường đến s&acirc;n bay dự bị.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng sẽ giữ vai tr&ograve; chỉ đạo c&aacute;c đơn vị, sự cố nghi&ecirc;m trọng phải lập tổ điều tra.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="san bay Tan Son Nhat ngung hoat dong anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/14/znews-photo-zadn-vn_vj02.jpg" title="sân bay Tân Sơn Nhất ngừng hoạt động ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>C&aacute;c chuyến bay phải thay đổi giờ khởi h&agrave;nh do s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất tạm dừng khai th&aacute;c đến 16h. Ảnh: <em>H.L.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span>C&ugrave;ng ng&agrave;y, H&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng VietJet ra th&ocirc;ng c&aacute;o về sự cố m&aacute;y bay trượt khỏi đường băng xảy ra v&agrave;o trưa 14/6. </span></p> <p>Cụ thể, chuyến bay VJ322 khởi h&agrave;nh từ Ph&uacute; Quốc đi TP.HCM l&uacute;c 11h23. Khi hạ c&aacute;nh tại s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất (TP.HCM) l&uacute;c 12h10, do ảnh hưởng của thời tiết mưa gi&oacute; lớn tại khu vực s&acirc;n bay, t&agrave;u bay đ&atilde; trượt ra ngo&agrave;i m&eacute;p đường băng.</p> <p>Theo th&ocirc;ng tin từ h&atilde;ng, t&agrave;u bay v&agrave; to&agrave;n bộ h&agrave;nh kh&aacute;ch, tổ bay đều an to&agrave;n. H&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng đ&atilde; sơ t&aacute;n to&agrave;n bộ h&agrave;nh kh&aacute;ch v&agrave; đang phối hợp với Cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng tập trung giải ph&oacute;ng đường băng.</p> <p>Theo nguồn tin của <em>Zing</em>, sự cố khiến hoạt động cất hạ c&aacute;nh tại T&acirc;n Sơn Nhất phải tạm dừng ho&agrave;n to&agrave;n. S&acirc;n bay c&oacute; 2 đường cất hạ c&aacute;nh l&agrave; 25R/07L v&agrave; 25L/07R nhưng hiện đường cất hạ c&aacute;nh 25R/07L đang đ&oacute;ng để cải tạo n&acirc;ng cấp n&ecirc;n việc khai th&aacute;c phụ thuộc hết v&agrave;o đường băng c&ograve;n lại.</p> <p>Lực lượng chức năng đang k&eacute;o m&aacute;y bay gặp sự cố rời khỏi đường băng 25L/07R, đồng thời th&ocirc;ng b&aacute;o cho c&aacute;c chuyến bay chuẩn bị đến T&acirc;n Sơn Nhất c&oacute; kế hoạch chuyển hướng.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="san bay Tan Son Nhat ngung hoat dong anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/14/znews-photo-zadn-vn_vj01_zing.jpg" title="sân bay Tân Sơn Nhất ngừng hoạt động ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Chiếc m&aacute;y bay gặp sự cố. Ảnh: <em>Ch&iacute; H&ugrave;ng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span>Theo Đ&agrave;i Kh&iacute; tượng Thủy văn Nam Bộ, </span><span>do ảnh hưởng bởi ho&agrave;n lưu cơn b&atilde;o số 1 kết hợp với hội tụ gi&oacute; t&acirc;y nam ph&aacute;t triển mạnh n&ecirc;n tr&ecirc;n c&aacute;c v&ugrave;ng biển ph&iacute;a nam m&acirc;y đối lưu ph&aacute;t triển mạnh g&acirc;y mưa r&agrave;o v&agrave; d&ocirc;ng.</span></p> <p><span>Tr&ecirc;n đất liền, TP.HCM v&agrave; nhiều tỉnh Nam Bộ c&oacute; mưa vừa v&agrave; d&ocirc;ng, c&oacute; nơi mưa rất to. Thời tiết xấu c&oacute; thể g&acirc;y ra c&aacute;c v&ugrave;ng nhiễu động tr&ecirc;n kh&ocirc;ng, kh&ocirc;ng thuận lợi cho việc khai th&aacute;c c&aacute;c chuyến bay trong thời điểm n&agrave;y.</span></p> <p><span>Theo trang dự b&aacute;o thời tiết Windy, quanh s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất hiện c&oacute; mưa nhỏ. Tuy nhi&ecirc;n, trong s&aacute;ng nay, khu vực c&oacute; mưa d&ocirc;ng với tổng lượng mưa t&iacute;ch lũy l&ecirc;n đến 37,8 mm.</span></p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/0ghgpgGQjX8/455b392e986c7132287d/81ffcd035646bf18e657/720/4238fe5bf81911474808.mp4?authen=exp=1592299645~acl=/0ghgpgGQjX8/*~hmac=914316dff3e04577db756acad069b252" false="" source-url="/video-hanh-trinh-cua-may-bay-vietjet-lan-lech-duong-bang-o-tan-son-nhat-post1095629.html"> <div> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="4238fe5bf81911474808" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/qhj_jwrscslhfo/2020_06_14/Sequence_21.06_42_04_29.Still109.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/TsTr0kz7KNE/84a7e6d24790aecef781/26697495efd0068e5fc1/480/4238fe5bf81911474808.mp4?authen=exp=1592299645~acl=/TsTr0kz7KNE/*~hmac=b41f71751d8860ebd67a53f8733cf7a1" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/diY7-fy4rpE/whls/vod/0/U7ryTlZ2nSNbvUR-NXm/4238fe5bf81911474808.m3u8?authen=exp=1592256445~acl=/diY7-fy4rpE/*~hmac=197321ad75bba20757a305712cf10300" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/TsTr0kz7KNE/84a7e6d24790aecef781/26697495efd0068e5fc1/480/4238fe5bf81911474808.mp4?authen=exp=1592299645~acl=/TsTr0kz7KNE/*~hmac=b41f71751d8860ebd67a53f8733cf7a1" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/0ghgpgGQjX8/455b392e986c7132287d/81ffcd035646bf18e657/720/4238fe5bf81911474808.mp4?authen=exp=1592299645~acl=/0ghgpgGQjX8/*~hmac=914316dff3e04577db756acad069b252" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>H&agrave;nh tr&igrave;nh của m&aacute;y bay VietJet lăn lệch đường băng ở T&acirc;n Sơn Nhất</span></strong> S&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất phải tạm dừng hoạt động do một m&aacute;y bay của VietJet lăn lệch đường băng sau khi hạ c&aacute;nh.</figcaption> </figure> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top